Angelca Likovič svetuje: Janša naj odide, stranko SDS pa naj prevzame Primc

Ljubljana, 09.04.2016 06:00
"Petindvajset let, Janez (Janša), je bilo kar dovolj.
 ... Bodi častni predsednik stranke še naprej, stranko SDS pa naj prevzame Primc (Aleš), ker nima nahrbtnika. "
(Tako Angelca Likovič, nekdanja učiteljica Janeza Janše in komentatorka resničnostih šovov na Pop TV; vir: Tarča na TV Slovenija.)
51
Zvezde & izjave
Pošlji prijatelju

Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • xwpn
 • 14.03.2018 09:48:56
pozdravljen nazaj, cox !!!
 • pravnik bavcon
 • 14.03.2018 09:08:05
Angelca, ti si pa že čist odf...a, pojdi raje potičke peči!
 • Mefisto
 • 14.04.2016 16:17:48
Angelci Likovič se pozna, da vre iz nje osebna zamera,ker je Janša ni maral za minisztrico za šolstvo in ker se mu je zaman hlinila.
 • kekec20
 • 13.04.2016 20:52:10
Likovička v novem Kučanovem scenaniju, teta dobro napada.Novi obrazi ne pridejo več v poštev.
 • resnicoljubnež
 • 13.04.2016 10:36:09
Ne, Janša naj ostane predsednik SDS, Primc pa naj ustanovi svojo stranko in se dokaže. Po možnosti pobere levici več volivcev kot SDS-u. Desnica se ne sme več sesedati, ampak absolutno rasti in tistim, ki jim je Janša predebel zalogaj, ponuditi manjšega.
 • mene
 • 12.04.2016 22:25:52
zanima, kolikšno ima penzijo.Očitno je dobila kar precejšnjo nagrado za gobcanje.
Spominjam se, kako je v času ministra Gabra šimfala šolstvo, predvsem devetletko.
Rekla je, da ji je minister Gaber v obraz rekel, da kam pa naj postavi toliko učiteljev, ki jih je preveč. Da rešuje šolstvo. Kmalu je obrnila ploščo in začela tolči po JJ in njegovi stranki. Koliko so ti dvignili penzijo, Gelca?
 • KXRL
 • 11.04.2016 16:15:29
ta šafra se je postavila v vrsto za svetlano, štefko, jolando, ljerko, maco, katerim bolj usterzajo desci bolj jugočefurskoostalgične usmerjenosti..
in prav je tako...
mladi žrebci iz naše juge so še edini ki ih povohajo, imajo denar, glamur in blesave novinarčke za seboj..
še gkhkarol jim ni več pogodu...
 • Strankar
 • 11.04.2016 11:21:28
Ne bom komentiral morebitne spremembe v vodenju stranke SDS. A nekaj me zanima, kdo daje Likovičkam in podobnim pooblastila, da svetujejo ter sodijo druge? Kje je bila ta gospa ob osamosvajanju Slovenije (Janša je bil takrat v ognju, tudi moja malenkost je bila v akciji), ki ji danes daje toliko dobrega, da lahko posiljuje druge s svojimi idejami, ko bi morala delati.
 • Nahrbtnik
 • 10.04.2016 09:04:12
Gora ni nora, nor je tist, ki hod brez nahrbtnika gor.
Slovenski gornik J a n e z—J a n š a hodi gor vselej z na—hrb—tnikom.
Toliko o gori in na-hrbtni-ku.
Kaj pa je v "nahrb-tniku" takega, kar moti to-v-ariši-ce d i k l i ć, ł i k ø v i ć, n ø v a k o v i ć i tako dalje od mџrgalja do tøkija?
V "nahr-btniku" gospoda J a n e z a _J a n š e je:
- osamosvojitev Slovenije,
- borba za osvoboditev izpod mџrglsko j.u.gokomj.unis.tične diktatџre - ta je težja, ker za m.ur.g.l j.ugos.lavijo delajo tudi sp.o.menke, an.đe.lice, lj.ud.mile i tako dalje od m.ur..g.alja do tokija,
- domoljubnost,
- poštenost,
- demokratičnost,
- pravo,
- pravičnost,
- resnicoljubnost
- svobodoljubnost.
To nosi gospod J a n e z J a n š a v "na-hrb-tniku".
Kaj je narobe z vsebino "na-hr-bt-nika", draga tovariši¢a Łikøvić?
Vsebina na-hrb-tni-ka gospoda, Človeka J a n e z a__J a n š e je lahko sporna in tudi je sporna samo in le za "$mrtne neprijatelje ljudi", ki nosijo v "n.a.h.r.b.t.n.i.k.i.h" s.mrtno nevarna nasprotja vsebini J a n š e ν e g a na.hrb.tni.ka — kaj torej nosijo v n-a-h-r-b-t-n-i-k-i-h to.va.ri.ši m/ur/g.lskos.rbski j.u-g.ok-omuni.stični zløčinci proti človeštvu:
- namesto samostojne Slovenije — m-u.r/g.lskos—rbsko k.o-m.u-nistično J/u/g.os-lavijo
- namesto borbe za osvoboditev — borba za tekøvine j+u+g+o+k+o+mu+nis+tične r-evo-lu-cije
- nemesto domoljubja — kømin-terna-cio-nal-izem, mavrićizem, kr-et-en-izem, łibertićizem, so—cia—liz—em, k—о_m-u_n-iz_em ...
- namesto poštenosti — ro-pa-nje, pr-ev-ara, za-va-ra-van-je pr-ot-ivni-ka
- namesto demokracije (demos-kratos = ljudstvo-vlada) — uzurpacija vladavine m*u*r*g*l*s*k*e*g*a c_k k_Þ J.u,g.o,s.lavije
- namesto prava demokratične RSlovenije — komu_nis_tič_no pravo $FRJ ("tepih_ovan-je")
- namesto pravičnosti — "s—f—u—k-o-v—anje" ljudi po j_u_g_o_k_o_muni_stič_ne_m pravu in mimo njega
- namesto Resnice — LAŽ, laž je nes-mrt-na duša m~u.rg-lskos—rbskega y-u-g.o.ko,m,uni,zma
- namesto Svobode — zločinska diktatura malo-u—m—ne-ga m|u|r|g|l|s|k|о|s|r|bskega in ko-mint—erni-stične-ga łu_mpen_prol_et_ari_ata, najboljših zl.oči.ncev prot človeštvu na svjet nje.
.
Še nekaj podrobnosti "iz nahrbtnika", in sicer o dolgu Slovenije:
2004-2008 (J a n š a SLO) = dolg 21 % BDP-ja
2008-2011 $D børatpøhar YU = 55 %
2011-2014 P$ znøjilja YU = 72 %
danes - $M¢mera YU = 82 %
.
Še ena iz nahrвtnika:
»O s a m o s v o j i l i smo se, z d a j se m o r a m o še øsvoboditi!«
http://tinyurl.com/hpnxv2j
 • @končno alias Previrant
 • 09.04.2016 23:23:04
Še ni minilo 2 leti, pa si že pozabil, kako so speljali volitve. JJ-a v zapor, Zoki je bil itak zamrznjen, Cmerarja pa 5 minut pred 12. predstavili kot odrešitelja. Še k maši se je spravil, da bi pobral še kak glas. Klasičen nateg. Me zanima, kako bo z naslednjimi volitvami, če jih bomo sploh doživeli.
1 2 3 4 5 6
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Janez Janša in Angelca Likovič
Vstop v galerijo slik