Golobič si, ko je postal politik, menda ni več upal javno vrtati po nosu

Ljubljana, 14.03.2017 06:00
"... Ko greš v trgovino, si recimo ne smeš vrtati po nosu.
(vir: Studio City po okrogli mizi nekdanjih politikov v Cankarjevem domu)"
(Tako Gregor Golobič, nekdanji vodilni politik dveh strank, LDS in Zares, o izgubi zasebnosti po vstopu v politiko.)
10
Zvezde & izjave
Pošlji prijatelju

Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • goliotok
 • 15.03.2017 07:59:52
Daj mu cekine, obleci ga v skrlat, bedak ostane bedak!
 • šudentka EF
 • 14.03.2017 18:35:16
Danes sta popoldan v Hot Spotu poleg ljubljanske Ekonomske fakultete klepetala "ministra" Koprivnikar in Brenčić. Imela sta prave moške pogovore z vrtanjem po .....
.....državnih luknjah
 • Politika je delo/skrb za polis/politejo = državo
 • 14.03.2017 14:40:06
Politika je skrb/delo za polis/politejo/državo. Ne več, ne manj.
Kot nogometaši ne igrajo vsi za en klub/državo, tako politiki ne delajo vsi za eno državo,* ampak eni za eno, drugi za drugo.
.
Za kateri klub/POLIS/POLITEJO/DRŽAVO igra?
Messi igra ZA Barco in ZA Argentino.
M€SSI ne igra za Španijo, NI ŠPANSKA L€VICA, ni španski l€vići ...
Ronaldo igra ZA Real in ZA Portugalsko.
R0naldo ne igra za Španijo, NI ŠPANSKA D€SNICA, ni španski d€snići ...
----------
* - dolgoročno sicer vsa KO MI N TER NA in torej MURGL SRBO JU GO KOMU NI STIČNA JU GO SLA VIJA dela za
eno svetovno državo (Nov svetovni red - red razredov - 1. gazde 2. psi čuvaji 3. sužnji),
vendar pa, dokler obstaja več držav oziroma nacij, kot se rado sliši z latinsko spakedranko,
delajo te kreature oz. samoimenovani "smrtni neprijatelji ljudi" za svojo KOMU NI STIČNO državo,
ki je v tukajšnjem primeru MURGL KOMU NI STIČNA JU GO SLA VIJA —
murgl serbusni JU GO KOMU NI STIČNI politiki S M C - S D - D e S U S - Z L - Z a A B - L D S itd.
torej delajo za polis/politejo/državo KOMU NI STIČNO JU GO SLA VIJO.
.
Medtem ko
SLOVENSKI POLITIKI = Slovenska demokratska stranka, JanezJanša, Primc idr. ljudje
delajo za svobodno pravno pravično politejo/polis/državo Slovenijo.
.
.
Sledimo? Politika ne pomeni vstop v stranko, vstop v Državni zbor itd.,
ampak pomeni DELO ZA DRŽAVO, za POLIS, za POLITEJO, od tod POLITIKA.
Tudi nastopanje
v medijih v lasti KOMU NI STIČNE JU GO SLA VIJE, pa vrtanje po nosu,
pa lajanje na ljudi, pa kozlanje, pa vseprisotna MURGL JU GO KOMU NI STIČNA LAŽ,
pa ropanje itd. je DEL POLITIKE, del zločinske JU GO KO MU NI STIČNE PO LI TI KE,
ni pa katero od teh del tudi politika sama oziroma sinonim za politiko,
pač pa so le znaki in delčki MURGL JU GO KOMU NI STIČNE POLI TI KE.
Sledimo?
TO VAR IŠ G0lubić (Z $ M $ = Ł D S = Za re$ = P$ = $ M C ...) dela za svojo KOMU NI STIČNO politejo JU GO SLA VIJO odkar ve zase,
ne šele od tedaj, ko so mu v trgovini kupili diplomo.
Mimogrede, za merjenje spretnosti moramo imeti merila; po danih in torej znanih
merilih so G0LUBIĆ€V€ retorične spretnosti na nivoju spretnosti kateregakoli zajca pri pri obvladovanju bobna.
Drži pa oziroma znano je, da se polpismeni napram nepismenim lahko kažejo kot kakor spretni nje. Primer iz prakse:
celo nepismeni GO LU BIĆ izpade za superintelektualca v družbi z najboljšimi sereorskimi intelektualci na svet nje.
Še drugače: TO VA RIŠ G0Lu BIĆ se zlaže vsakokrat, ko odpre gobček. In ker ga ljudje vsakič
tudi dobimo "na laži", pač ne more veljati za spretneža niti v tej edini zadevi, ki jo poleg kraje obvlada,
.
.
Vrnimo se k PO LI TIKI, to je k DELU ZA POLITEJO / POLIS /DRŽAVO.
Politik je seveda več, kot je več polisov/politej = držav. Kakšna, katera, čigava ...?
Polis/politeja Slovenija je okupirana.
Okupator (K0MU NI STIČNA JUG 0 SLA VIJA) goni svojo MURGL SRB0 JU G0 K0MU NI STIČN0 P0LITIKO, ki je le lokalno
torej jugo komi, torej kaosrbsko nje obarvana kavjaržido K0 MIN TER NI STIČNA "kultura smrti"
(laž, kraja, rop, pokol otrok, uničevanje, ped-ro-filija, ped-o-filija, kužkov-natepavanje-filija ...).
Spomnimo se preroških besed J0SEPH TiT0 BR0Z0VEGA preroka Mosesa M0$H€ Pijadeja:

"... Tisti, ki nimajo hiše, zemlje, živadi,
se bodo k nam hitro priključili kar sami, ker jim bomo obljubili veliki rop.
Težje bo s tistimi, ki imajo neko posest. Te bomo navezali nase z GLEDALIŠKIMI PREDSTAVAMI in ostalo propagando.
Na tak način bomo postopoma obdelali vse pokrajine.
Kmet oz. vaščan, ki ima hišo, zemljo, živino, delavec, ki prejema plačo in ima za kruh,
je za nas NIČ-vreden. MI MORAMO IZ NJIH NAREDITI brezdomce, pro-le-tar-ce.
Samo nesrečniki postanejo kømjuni$ti. ZATO MORAMO NE$REČO USTVARITI in množice spraviti v obup.
MI SMO $MRTNI S0VRAŽNIKI VSAKE BLAGINJE, REDA IN MIRU..."

(to je torej K0 MIN TER NI STIČNA oz. tukaj MURGL SRB0 JU GO KO MU NI STIČNA P0LITIKA).
Na vsakem koraku lahko opazujete njihove zločine proti človeštvu, tukaj seveda predvsem proti Slovenstvu,
kar pa je v Evropi tako ali tako eno in isto,
saj smo ji Slovenci podarili "kulturo življenja",
ki ji v okviru države = polisa = politeje pač pravimo SLOVENSKA POLITIKA:
poštenost,
pravičnost,
resnicoljubnost,
prijateljstvo do ljudi,
domoljubnost,
rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih slovenskih odlik, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
Politika je torej skrb/delo za polis/politejo/državo. Ne več, ne manj.
Kot nogometaši ne igrajo vsi za en klub/državo, tako politiki ne delajo vsi za eno državo, ampak eni za eno, drugi za drugo.
Res pa je, da vsi igralci Barce igrajo za Barco in vsi igralci Reala za Real,
in vsi
SLOVENSKI politiki (Slovenska demokratska stranka, JanezJanša, Primc idr.) delajo za polis/politejo/državo Slovenijo,
kot je tudi res,
da VSI politiki P0LISA P0LITEJE MURGL SRBO KOMI JUG0SLAVIJA
(murgl serbusni jugo komi politiki S M C - S D - D e S U S - Z L - Z a A B - L D S itd. so le "novo-obrazne maske"
JUGO KOMI PA RTIJE in njenega podmladka S K 0 J)*
delajo za svojo KOMU Ni STIČNO JU GO SLA VIJO.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
* — SĐ je torej po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" Kømunistična pærtija Jugø$lavije v Sloveniji.
.
Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina murgl$rbsko køminterni$tična K0MUNISTIČNA parŧija JUG0$LAVIJE.
.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • cox
 • 14.03.2017 12:48:55
Golobiču je bila, ko jih je napolnil štirideset, podarjena visokošolska diploma. Za zasluge v politiki. Namesto Viktorja. Ne more pa z ničemer prikriti, da je kmetavzar in to bo ostal. V isti rang sodi ljubljanski gradonačelnik. Gangster, cigan, primitivec in prevarant. Vse to, ob vsem nezakonito pridobljenem premoženju...Golobiču na obrazu piše, da je barabin. Najprej to. Retorične sposobnosti ima, predvsem v smislu agresivnega podajanja zadev. Ob nasprotnih argumentih se hitro zmede...Se pa že dolgo zgražam nad splošno zunanjo podobo trenutnega izbora in nabora politikov leve scene, s strani mafijskega botra. Ljudje kot so Počivalnik, pa Židan, Erjavec ali Klemenčič, ne sodijo drugam, kot na kakšno interno pasjo kliniko, pa še tja le kot receptorji. Slednji je verjetno edini, ki ga to, da se v nekem trenutku nahaja sredi parlamenta ali trgovskega centra, niti ne moti. Vrtal bo po nosu, se praskal po riti in se pačil po svoji volji Včasih tudi nenadzorovano...Vse to lažje razumemo, če vemo, da plenilska politika vlade mafijskega botra in mafije, kateri pripada dolgin, o katerem teče članek, zahteva tovrstne ljudi brez sramu in pameti, ki le izvajajo tisto, kar se jim naroči. Cmerarja nisem omenil. Lepo je vzgojen. Barbika tudi. On pač uživa v tem, da ga ljudje opazujejo. Nikoli ni vrtal po nosu in nima teh težav. Pogrešam le nekoliko več inteligence pri slednjih dveh. Pahor veliko teče in pohajkuje naokrog. Morda jo bo našel.
 • pravnik bavcon
 • 14.03.2017 08:54:46
Če bi bila Slovenija pravna država, bi golobić sedel v arestu že vrsto let in bi si lahko vrtal po nosu v celici kolikor bi si hotel! Tudi anus bi mu drugi zaporniki lahko "vrtali" po želji, saj je buzi, a zaradi svoje antipatičnosti, težko dobi "vrtalca"!
 • Viktorh
 • 14.03.2017 08:11:58
Ne vem, če upa ta prst polizati, tolikim ga je že zarinil v...
 • prauo
 • 14.03.2017 07:32:20
zdej ko dela v ozadju, iz ozadja, ga pa nihče ne vidi kako si vrta nos, če sploh še vrta ... kaj že, nos, al kaj drugege
 • Roco
 • 14.03.2017 07:29:26
zelo rad pa vrta s prsti in še čem drugim po ritih Slovencev. Ali za užitek ali iz obsedenosti, ne bi vedel.
Trenutno sta on in Jamnik največja slovenska lopova, hrani ju pa murglska krota.
 • drugo
 • 14.03.2017 07:26:19
Žal bi bilo za Slovenijo veliko boljše,če bi si Golubić še naprej vrtal po lastnem nosu,namesto,da je zvrtal ogromne minuse v javnih financah -še dobro,da to gospod posredno sam priznava.....
 • Ajdemi_Popushi
 • 14.03.2017 07:12:42
Res je hudo...ne smeš vrtati po nosu.
Ampak v zameno za ta hendikep pa lahko kradeš...Če si seveda "naš" !!
In to pravico prav on obilno izkorišča...ni mu hudega.
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Gregor Golobič
Vstop v galerijo slik