Tudi jaz imam medije, bom o vas pisal! Tako grozi tajkun Martin Odlazek.

Ljubljana, 07.04.2017 06:00
"... Tudi jaz imam medije, bom o vas pisal! (Vir: Finance)"
(... Tako se je - po navedbah novinarjev poslovnega časnika Finance - končal dialog med Martinom Odlazkom, medijskim in tiskarskim tajkunom, enkrat že obsojenim in zaprtim zaradi poslovne goljufije, ter novinarji Financ med pripravo in tik pred objavo tako imenovanega "dosjeja Odlazek".
In katere medije, s katerimi tako direktno in kar javno grozi, ima Martin Odlazek? Tabloid Svet24, Dolenjski list, klonirane revije nekdanjega Dela Revij, radio Aktual, TV Veseljak in tednik Reporter.)
8
Zvezde & izjave
Pošlji prijatelju

Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • krucefiks
 • 07.04.2017 20:44:15
Zdaj vemo!
Janez je kriv, da pravi123 včeraj ni dobil "piče".
 • MURGL SRBO KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA
 • 07.04.2017 11:54:45
Pomni:
SĐ je torej po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" K0 MUN ISTI Č NA –PA R TI JA Jugø$lavije v Sloveniji.
.
K0 MU NI $TIČ NA —PAR TI JA —JU G0 SLA VI JE > Z.K.J (Zveza K0 MUN I ST 0V Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zv€za kømuni$tov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($0¢ial demokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($0¢ialni demøkrati).
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina MUR GL —SR BO _JU G0 _K0 MI N TER NI STIČ NA _PA RT IJA _JU G0 $LA VIJE.
 • Vsakično MURGL SRBO JUGO KOMUNISTIČNO vseglihanje
 • 07.04.2017 11:50:31
Ko naletite na ga.raž.ne kak-ce in onanije tipa "vsakična" vladajoča garnitura, vlada itd., vedite,
da imate pred sabo drugo-razrednega MU RG L S RB0 JU G0 K0 MU NI ST I Č NEGA UDB@će-fu-rć-ija
in top šop LAŽNIVO vsegliharjenje.
Sledimo?
Vsegliharjenje je lahko tudi na mestu — ko pač je:
"Vsi MU R G L _SR B0 _JU G0 _K0 MU NI $ TI so "isti", ker vsi delajo za svojo K0 MI _S RB 0 _SLA VI JO.
.
Vsi łopovi so L0P0Vi. Vsi lažnivci so l.a.ž.n.i.v.c.i itd.
.
Niso pa vsi ljudje isti in predvsem ljudje NISO isti kot zl-oči-nske kr€ature MU R GL $RB0 K0 MU Ni ST I ČN€ JU G0 S LA VI JE.
.
"Danes sem tu zaradi drugo-razredne teme, zato o tretjerazrednih 123-M.U.R.GL JU G0 K0 MU NI $ TI Č NIH pu$$i-$r-bi-jan-ć-et-ih ne bom govoril.
.
0Đ-LAZ-AK ni tako imenovani tajkun, ampak je tajkoon — je KA V JAR ŽID0 MUR GL SRBO JU GO K0M U NIS TIČ N0 taykunće,
na katerega je taisti zločinski OKUPATOR prepisal lastništvo skoraj vseh medijev, ki so bi v t. i. skupni lasti ljudi.
Vse to je MU RG LS KA SR B0 JU G0 K0 MU NI STI ČNA banda prepisala na 0d la$ ka,
https://i.imgur.com/VBdZYDm.jpg
samo in le ta zl-oči-nska združba, ne pa še katerakoli kao "vsakična" nje,
saj je od "rekonkviste" leta 1992, razem med obdobje delne svobode ljudi med letoma 2004-2008,
tu vseskozi hararala ena in ista
nezmotljiva troedinost — MJ UR G L S RB O JUG 0 K0 MU NI ST I ČNA PA R TI JA.
.
.
Zaradi internih sporov, seveda zaradi naropanega denarja, je nekatere oropane in izropane časopise in revije MU RG L Ce-Ka-ze-ka-YU
sedaj prenesel na T0 D0 RO VIćA nje.
In zdaj tavariš, natančnej drug 0dlazak nje fura recimo ZARJ0 in ZV€ZDE ..., drug T0 D0 R0 VIć pa JAN0 in L A D Y itd nje.
.
Vse to je V LASTI, še enkrat, v lasti F0RUMA21, torej v lasti MU R GL S RB 0 K0 MU NI S TIČ NE JU G0 SL A VI JE.
 • krulčan
 • 07.04.2017 10:52:40

Če si njegov priimek zamislimo v hrvaščini, ima kar pravega! Odlazi, gumpec!
 • pravi123
 • 07.04.2017 10:33:00
drugo 07.04.2017 08:07:02
Daj me prosim razsvetli in mi zaupaj (pa tudi vsej ostali ogroooomni množici bralcev in piscev tega foruma) kdo za vraga so po tvojem mnenju redki posamezniki, ki naj ne bi kradli ko so bili pri koritu? Pa te lepo prosim, da mi ne nabijaš z Janezom, ker se boš osmešil!!!
 • Roco
 • 07.04.2017 08:29:21
Reporter že počasi spreminja svojo politiko, ki je čedalje bolj vsegliharska, kmalu bo krvavordeča, ker bo mililo 1 leto, kot je obljubil lopovski Odlazek, da se ne bo vmešaval.
 • drugo
 • 07.04.2017 08:07:02
Vsi ti tako imenovani tajkuni,katerim je vsakična vladajoča garnitura potisnila v "žepe" skupno premoženje in so ga kot po tekočem traku eden za drugim-razen redkih posameznikov,uspeli v najkrajšem času razbiti,okrasti in uničiti,pa zdaj,ko je nagrabljeno usahnilo in so bili vsi zaradi spornega ravnanja in goljufij sojeni,ne pa tudi obsojeni,saj sodna kasta poskrbi,da večina teh postopkov zastara,zdaj pa ta isti goljufi tožijo vse vprek in nam bodo iz žepov pobrali visoke odškodnine in postopki na sodiščih bodo končani s supersonično hitrostjo....
 • Mefisto
 • 07.04.2017 06:14:50
Zdaj se pa pri Reporterju ne bodo mogli več hvaliti, da so kljub Odlazku ohranili avtonomno uredniško politiko.
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Mediji kot grožnja: Tudi jaz imam medije, bom o vas pisal ... Tako grozi tajkun Martin Odlazek.
Vstop v galerijo slik