Nas mora biti strah, da bo Tamara Vonta začela cenzurirati splet?! Da.

Ljubljana, 01.07.2017 10:00
"Nas mora biti strah, da bo cenzuro začel uvajati tudi direktorat za medije?
(vir: Twitter)"
(Tako se sprašuje Žiga Turk, nekdanji minister, profesor, bloger, tviteraš in kolumnist, potem ko je Tamara Vonta, pred leti novinarka, potem pa - in zdaj že bivša - poslanka Jankovićeve Pozitivne Slovenije, postala nova generalna direktorica direktorata za medije na ministrstvu za kulturo in v svoji novi vlogi takoj veselo tvitnila, da je, citiramo, "Nemčija sprejela ostrejše ukrepe proti sovražnemu govoru na spletu" ...
Se nam torej res obeta cenzura spleta pod krinko boja proti sovražnemu govoru?)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • FORUM 21=KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE=SD+LDS
 • 02.07.2017 11:11:39
Ne gre za človeka, kot ljudje zmotno ponavljate poturjen K0 MIN TER NI STIČ NI agitprop,
ampak gre (povrh vsega celo)
za samo-imenovane, samo-označene, torej za
spovedane, izpovedane in, kar je še pomembneje, Z DEJANJI DOKAZANE, spričane, izpričane, DOKAZANE
MU R GL SR B0 KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ NE JU G0 K0 MU NI STIČNE kreature -
torej samoimenovane "$M RT NE NE-PRIJA TEL JE LJUDI".
Tako uči mentor MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ KE (P0 ZI TIVNO $R B SK€ nje = $ M C)* drugarinice Tâmârè
(to je prevod, tavjariš M0$€$ M0SHA PiJAD€ je seveda občeval v KAV JAR ŽI D0 SR B SKO RVA C K0J spakedranščini nje):
"... Tisti, ki nimajo hiše, zemlje, živadi,
se bodo k nam hitro priključili kar sami, ker jim bomo obljubili veliki rop.
Težje bo s tistimi, ki imajo neko posest. Te bomo navezali nase z GLEDALIŠKIMI PREDSTAVAMI in ostalo propagando.
Na tak način bomo postopoma obdelali vse pokrajine.
Kmet oz. vaščan, ki ima hišo, zemljo, živino, delavec, ki prejema plačo in ima za kruh,
je za nas NIČ-vreden. MI MORAMO IZ NJIH NAREDITI brezdomce, proletarce.
Samo nesrečniki postanejo kø-mu-ni-$ti. ZATO MORAMO NESREČO USTVARITI in množice spraviti v obup.
MI SMO SMRTNI SOVRAŽNIKI VSAKE BLAGINJE, REDA IN MIRU"

(tako nagovarja svoje zločinske pajdaše de-sanka šakić lev-anke rukić J0$€PHA BR0ZA Tiŧa, njegov KAV JAR ŽI DO rojak Mo$€$ Mo$ha Pijad€).
------
* — Kdo zdaj nastoplja dugarinicu? $M¢.
Kaj je to? Je nov N0V0-0BRAZNI oddelek MU R GL JU G0 K0 MI PAR TI J€,
ki ga je PAR TI ustanovila za svoj N0V (starLĐS) obraz nje = CM€RAV€GA sinćeta
P0D PRED SEDNICE __L__Đ__S__-a(=S__K__0__J) in člana F0RUMA21= priHVATIzatorski oddelek JU G0 PA RT I JE v Sloveniji(=K__P__J).
Za potrebe štetja in nastopitve "N0V0-0BRAZN€" lutke CM€RIćA so VSE, še enkrat, VSE glasove P0 ZI TI V NE SR BI JE,
ki jih je kao dobilo P0 ZI TI V NO $€REORSK0 G0VNO na volitvah za v Državni zbor (28 nje),
prenesli na $__M__C__.
Sevede skupaj z vsemi člani, ki so vsi po vrsti __L__D__S__ in __S__Đ__ oziroma
iz njunih N0VIH-0BRAZOV nje (ZAR€$ D€$U$ ...)
Za LĐS—G0LU BIĆA so iz članov L__Đ__$ ustvarili ZA R€ $
Za LĐ$—KAR€LA-VIKT0RA so (iz ___S___Đ__ nje) ustvarili D€$U$
Za ŁĐ$-VI R ANT IćA so ustvarili PR€- VI RAN T ŁistO nje
Z A K űć a novega Z€TA so ustanovili TR$
Z A smrk avca in za zavajanje otrok so ČLANI F0RUMA21 v HOT€LU UNI0N ustanovili I__D__S
itd.
Druga-ri-nica TA MA RA je bila leta 2013-2014 uradno čistilka $€KRETOV, $€KR€TARINICA v kabinetu vlade
magi$tralne P0 ZI TI V NO SR B SK€ kopipa$tarske medvloge za izhlapevanje denarja iz državne blagajne države Slovenije.
.
.
Ljudje pa se morate naučiti ločiti med "de iure" (po pravu, po zakonu oz. URADNO oz. kao nekogaršnja beseda)
in pa
"de facto" = DEJANSKO (stanje stvari) = STVARNOST = RESNICA, ki je neodvisna od nekogaršnjega pogleda nanjo,
lahko se ujema, lahko ne, ne glede na to, pa je RES NICA neodvisna od pogleda ali kateregakoli druge čuta
ali neke črke na papirju ali nekega izmišljenega imena.
Naučiti se morate ločevati med IMENI in med stvarmi samimi (oziroma pojmi, ki označujejo dejnaske pomene stvari).
Primer:
Najnovejši "nov—obraz" K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Sloveniji sliši na "ime" SĐ = S0 CIA LN I D€M 0 KRAT I nje.
To je ime, ki so si ga izbrali — seveda iz agende K0 MIN TER NE.
Ime je de iure (po pravu, ker je vnešeno v pravne akte) pač kakor veljavno,
ni pa stvarno veljavno, ni skaldno S POMENOM POJMOV, ki jih označuje.
Razlika:
za razliko od kreatur, ki z imeni in z vsakim govorom le zavajajo (LAŽ je nesmrtna duša K0 MU NI Z MA),
ljudje v glavnem uporabljamo po-imenovanja skaldno z dejstvi, s pomeni stvari — za lažje komuniciranje.
Primer: kdor nosi, nosač, kdor teče, tekač, kdor piše, pisec itd., če biva pri jezeru, jezeršek, jezerc, ...
če je z gore, Gorenc, z dol, Dolenc ...
Sledimo?
Kaj pa K0 MIN TER NA?
Izumlja prazne kontejnerje, v katere sproti za potrebe AGITPROPA vtakne, kar ji paše:
K0 MU NI Z€M = wtf? = skupnostizem? Ja, toda izem (= nek ?—dinamizem) KATERE, KAKŠNE skupnosti?
"Po njihovih delih jih boste prepoznali in spoznali boste Resnico in resnica vas bo osvobodila."
S0 CIA LI Z€M = partnersko gibanje. Ja, toda, KDO so partnerji, KAJ delajo, KAKO?
Sledimo?
Je isto kot FUZBALIZEM.
Vsi nogometaši so isti BLA BLA BLA, vsi R€AL0VCI in BARC0VCI so isti????
Me$$I in R0NALD0 sta ista??????
Za koga navijaš*
Za fuzbalizem. Jaz sem fuzbalist, zavzemam se za fuzbalskost, fudbalnost nje.
Fudbaleri svih ze ma lja ujedinite se —
eno fudbalerstvo — JU G0 K0 MU NJ ARE
en klub — K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0 SLA VI J€
en fi rer — P0 SL€ TiTićA TiT0 nje — ST0ŠC€: "Dr u že TiT0 mi ti se ku ne mo, da sa tv oga p uta ne s kren emo"
.
Vsi -izmi so namenjeni "ZA VA RA VA NJU protivnika" (= ZAVAJANJU LJUDI),
so bulšitizmi, ki pa zaradi medijske in šolske T0TAL 0KUPACIJE
pridejo ljudem pod kožo.
Kaj pomeni besedna zveza S0 CIA L NI D€ M0 KRAT I?
Na prvo žogo bi vsak normalen človek rekel, da gre za ne-smisel ali vsaj oksimoron (kakor bistroumni nesmisel), saj bi prvi del povezal
s S0 CIA LIST I Č NIM= K0 MU NI STIČ NIM gibanjem, drugega pa z VLADAVINO LJUDI,
in bi pri tem seveda imel prav, saj gre za izključujoči si zadevi,
kar vam pove že njihova SP0VED (in seveda dokazi), da so S MR TNI NEPRIJATELJI LJUDI.
Lahko pa gremo še korak dlje in pojme razumemo v njihovi prvobitnosti:
S0 CIA LEN = partnerski, družabniški, kasneje skupinski, družben
DEMOS-KRATOS = LJUD0—VLADA.
Ali so MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNE pu$$ike iz ___S_Đ__ partnerji ljudem? Ali skupaj z ljudmi vladajo?
Ali v interesu ljudi uničujejo rodovitno zemlo, uničujejo podjetja, zadolžujejo še nerojene otroke,
izropan denar pa pol porabijo tu za NADALJEVANJE R0PANJA, pol pa shranijo po SVOJIH oaznih računih?
Uničujejo podjetja, ki so jih ustvarili ljudje, ropajo, NASE PREPISUJEJO podjetja, ki so jih ustvarili ljudje,
na svoje račune v Sloveniji (VSA naropana podjetja, ki imajo trenutno sedež v Sloveniji, so zbrana v F0RUMU21),
pa na račune K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE u Rvackoj (M€R¢T0R, DR0GA, K0łIN$KA, R0GAŠKA ...),
na raćune u $R BI JI (Fructal ...)
na račune svojih K0 MIN TER NI STIČNIH tavjarišev (L A Š K 0, UNI0N, Ljub l jan sk€ ML€ KAR N€ ...
na kamin terno S0V J€T SKE GA $0JUZA (P€rutnina P T U J ..., IN DU STRIJA J€KLA ...)
kar olastninijo si jih in sedaj so njihova, postali so lastniki nje.
Torej, ali delajo v partnerstvu z ljudmi in za ljudi?
Ne. Seveda ne.
Niso DEM0S=ljudje, in NE KRAT0sajo=vladajo skupaj Z LJUDMI ZA LJUDI,
ampak obvezno PR0TI LJUDEM, ker so,
kot rečeno in kot priznavajo "$mrtni N€prijatelji ljudi".
MU R GL JU G0 K0 MI = SĐ——Pu$$ići so (de facto = DEJANSKO) DELEGIRANE lut-ke CENT RAL NEGA K0 MI TE JA
K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE in delajo samo za SVOJO K0 MU NI STIČ N0 JU G0 SLA VI J0,
seveda skupaj s še drugimi delegiranimi lutkami - LUM P€N PR0 L€ T€RI = $€R BUSI tekovina R€ VO LU CI JE, kot je drugarinica Tâmârà nje
(LĐ$ ZAR€$ P0 ZI TI V NA SR BI JA V€RNIKI v Š0 LT €SA** ZŁ = d ie LIN K€ nje D€$U$ S_M_C ...)
**- drug (tavjariš nje) Š0LT€$ je uber prvorazredni K0 MIN TER NA CI 0 NA LA C nje,
deda je bil MAD ŽAR SK0 KAV JAR ŽI D0 V SKI ba-sta-rd,
ćale pa KAV JAR SR B SK0 ŽI D0 V SK0 ba$-tardće nje.
Za kaj gre?
Govorimo o tako imenovanih """N0VIH—0BRAZIH""" MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ KE (P0 ZI TIV NO $R B SKE nje
KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ K€ - K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
F0 LL 0W t h e ___M 0 N € Y !!!!!!
Sledi denarju!!!!
Kdo je LASTNIK = USTANOVITELJ ""N0ViH—0BRAZ0V"" = """mask demokracije""",
ki so vsi po vrsti
stari prdci MU R GL K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE = __$Đ__ nje
in postarani prdci __LĐS__ = S K 0 J =
= SA VeZ K0 MU NI STIČ KE __0M LAD INE__ JU G0 SLA VI JE.
Razumemo?
Sledimo?
Ja, drugovi i drugarinice menjajo MA$K€, imena, toda za maskami, za kao novimi imenovanji je vedno ena in ista
KRIM IN ALNA združba ZL0 ČIN CEV proti ČL0VEŠTVU = K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
Slovenija je 0KUPIRANA.
0KUPATOR je K0 MIN TER NA oz. njen tukajšnji $€R BUS NI oddelek
MU R GL $ R B0 K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
.
To so njegova formalno pravno preimenovanja skozi čas.
SĐ je torej po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA Jugø$lavije v Sloveniji.
.
Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina MU R GL $ RBO K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • crid
 • 02.07.2017 08:50:05
ta je pa še bolj "vitko popunjena" od musarce....
 • MUJO
 • 02.07.2017 06:10:24
Babo dati nazaj med cigane...tam vsaj ne bo delala škode za ljudi !!!
 • KAPIBARA
 • 02.07.2017 05:54:12
@mefisto
Resno, daj razloži, verjtno se bom smejal :-)
 • hribuc
 • 01.07.2017 23:08:21
potem ko prdne tamara al pa nataša... rit še pet minut ploska !!
 • macek
 • 01.07.2017 21:21:09
Čas je da taki flodri nekdo odkrito zagrozi.
Flodra ne želi si da se kdaj srečava kje v kakšni temni ulici!
PREKLETA FLODRA!
 • Mefisto
 • 01.07.2017 19:30:31
Nekoč je veljalo reklo, da se lahko norčujemo le iz debelih prasic in bogatih ljudi.
Če bo koga zanimalo, zakaj, bom na voljo.
 • Krucefiks
 • 01.07.2017 19:25:40
Mar vam ni jasno?
Njo že dolgo nihče ne jebe, pa ona druge jebe.
Poznam tovariša, ki je, če že in če ni bilo blizu kakega fanta, vedno rad imel debele deklice.
Tamara je zanj ravno prav mastna.
Sicer pa, komjunist ne more biti izbirčen pri ženskah.
 • cox
 • 01.07.2017 17:55:18
Urad oziroma direktorat. Saj je vseeno. Kot sendvič s sirom ali brez. Bistveno, da je šunka noter.
 • cox
 • 01.07.2017 17:51:46
Tamara Vonta tu sploh ni pomembna. Moteče je še povečano rakavo tkivo te družbe, to je javni sektor, ki se širi in širi. Imamo urad za preprečevanje pranja denarja. Na tovrstni kriminal nas potem opozorijo Francozi. Urad, kjer bo Vontova glavna, bo preganjal tiste, ki se negativno izrekamo o mafiji, ki nam vlada... Nemčija je resna država, gonilo EU-ja in morda res mora ukrepati, zlasti proti terorizmu. Kar se našega urada tiče, bo predvsem branil in zagovarjal zločin režima nad narodom. Upamo pa vsi, da se bo gospa v službi vsaj dobro najedla in z nasmeškom prihajala na delovno mesto.
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi