Naj bo dno še tako globoko, slovensko novinarstvo ga bo zlahka doseglo!

Ljubljana, 29.07.2017 07:00
"Mater, samo še med kemoterapijo mi gre tako na kozlanje kot med branjem tega obup(a)nega PR zmazka! ... Naj bo dno še tako globoko, slovensko "novinarstvo" ga bo zlahka doseglo ... (vir: Facebook)"
(... In tako Max Modic, novinar Mladine, publicist in filmski kritik, ob branju intervjuja s predsednikom vlade Mirom Cerarjem v reviji Obrazi, ki jo izdaja mariborska časopisna hiša Večer.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

  • Murglsrbski kominternovski jugokomunistični mediji
  • 29.07.2017 13:45:32
Na K0 MU NI ZMU ni česarkoli slo, enako velja za """družbenopolitične delavce K0 MU NI STIČ NE JU G0 SLA VI JE""".
.
Sledimo?
.
Ni vse, kar je v SLO, zaradi tega že kar slovensko.
.
Govorimo torej o MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ NIH pre$$titutih in njihovih lastnikih/gazdah nje,
zato jim ne smemo in moremo podtaknili pridevnik slo,
ker NISO slo in SLOVENIJA NI NJIHOVA OPCIJA in JE NE MOREJO SMISLITI.
.
Me$$i je španski nogometaš, je španski fudbaler, je španski dribler, je realovec,
ki ne more iti globlje špansko blablabla ...
.
Btw, MLAĐINA, kjer MAX drka svoje onanije, je v LASTI """UDB€""".
In MU R GL SR BO RVA CKO KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STIČNI WATCHD0GIći vseskozi dokazujejo,
kako globoko lahko zlezejo v tazadno svojim gazdam in kako veselo nastavljajo gazdam dupe.
.
Govorimo o samoimenovanih WATCHD0GIH oz. ""vojakih R€ V0 LU CI JE"" oz.
"""JU G0 K0 MU NI STIČ NIH družbenopolitičnih delavcih""",
na katerih ni, še enkrat, NI česarkoli slo.
NISO slo!
NE IGRAJO za slo!
Sledimo?
Na KO MIN TER NI ZMU in na MU R GL SR B0 RVACK0 JU G0 K0 MU NI ZMU seveda NI česarkoli slovenskega,
saj je
K0 MU NI ZEM KAV_JAR ŽI D0 agenda "Novega svetovnega reda", torej projekt "smrtnih neprijatelja ljudi" za iztrebljanje pokončnih ljudi,
$erbusovanje pa je, kot pove že staro ime samo
((( nomen est omen — $erbus je ser-bus nje, za $€rbusa rojen, bića vajen in željan,
""Gospodar se menja (turek > K0 MIN TER NA, btw, turek je sicer podjemnik K0 MIN TER NE nje)
nastavljanje dupeta gazdi, brisanje tazadne gazdi, skratka ukrivljen hrbet in njegov podaljšek pa ostane,
in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan!
.
Govorimo torej lahko o ŽI D0 KAV JAR Ć€TIH, obrezanćkih, serbusćkih,
serbijacaljćkih, rvatoncaljčićih, na splošno mekanim curicama,
pre$$titut pu$$ićima, sekumadikondić zamorćetih
in kar je še ritardiranega zaplankankanega ovćetinstva,
torej ČREDNIH RITARDOV, zaprtih v MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ NE garaže,
kamor jim gazde vsake toliko dostavijo dekrete iz CENT RAL NEGA K0 MI TE JA,
ki jih nato ta pesjad in ovćetinstvo razlaja in razbleja
po medijih V LASTI, še enkrat, V LASTI ""K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE """V Sloveniji""",
teh je cca 99,99 %
""v Sloveniji, """v""", sledimo, ""v"", """v OKUPIRANI Sloveniji""",
in še preko dveh medijev, ki so uradno (de iure) v lasti Republike SLo,
so pa DEJANSKO (de facto)
pod T0TALNO JU G0 K0 MU NI STIČNO OKUPACIJO vse od nastanka = STA + RTVSL0,
govorimo
torej o JU GO KOMU NI STIH, o MU R GL ČKIH, v 90 % $RBIJANCALJć€TIH,
ki si sami radi pravijo tudi sLJoveNJcaLJćeki ...
ker radi tajijo svoje miceno $€RBSTV0.
.
Sledimo?
.
Še n-tič:
Me$$i NI SLO L€VIćI, NI slo korenina (radikal nje), ni slo mafia, ni slo-N0GOMETAŠ
M€ssi NI ŠPANSKA L€VICA, NI španska korenina (radical nje), ni špa m@fia, ni ŠPA nogometaš,
ampak je
ARGENTINSKA KORENINA (radical nje, če bi že radi bili pesniki), ARGENTINSKI L€VIČAR,
ki trenutno živi in dela ("Dela nje", "On dela" nje) v Španiji,
ni pa španski nje.
Je igralec Barce, igra za Barco, je L€V0 krilo Barce, NE ŠPANIJE, NE R€ALA in NE SLOVENIJE.
.
Enako oz. podobno velja za PORTUGALCA Ronaldota.
Entiende?
.
Stojanće P€TRIć ni kak slo-tajkun, ampak je S€RBU$N0 JU G0 K0 MU NI STIČNI slamnati nabiralnik -
je ritard ČLAN F0RUMA21 — predsednik tega združenja priHVATIzatorjev je seveda tavjariš MILANć€ KŰćANć€, ki je hkrati tudi
predsednik predsedstva CENT RAL NEGA KO MI TEJA K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Sloveniji.
.
D€L0 ((( ""Obrazi"" ))) je ""v lasti"", """V LASTI""" tavjariša Stojanćeta P€TRIćA — prepisali so ga nanj,
ki ni imel in nima za burek (slamanti lastnik nje) —
ali pa imate kak dokaz, kako je tavjariš oz. natančneje drug P€TRIć ustvaril
kapital, s katerim je kao kupil D€L0?
Ne, seveda ne, ker P€TRIć, kot tudi vsi ostali MU R GL SR BI JAN CALJ ć€TI v življenju še niso radili (pošteno delal nje)
in tudi niso tu ali kjerkoli zato, da pošteno rade, ampak da zarade nje:
""... brzo će se i sami priključiti nama, jer ćemo im obećati veliku pljačku ..."
= $€RBUSI se nam bodo priključili, ker JIM BOMO OBLJUBILI veliki rop = izplen ropa nje)""
.
Razumemo koncept lastništva?
Gazda, naći vLASNIK, naći kao P€TRIć = F0RUM21 (= K0 MI PA RTY JU G0 SLA VI JE nje) je zaposlil (dao posao nje) Z0RANć€TU P0TIćU
da čuva tekovine, da pljuva po ljudeh, da laja na ljudi, da maha z repkom gazdi, da blati ljudi, da blati Slovenijo,
kar bi mekanocurne MU R GL SR BSKE pussike delale celo zastonj, ono đabe nje (in za piškotek),
kaj šele za denar, ki nepismenim ritardom omogoča življenje na veliki nogi nje,
v zameno pa morajo mekanecurice nastaviti dupe gazdi, kar zopet delajo tudi zastonj,
in pa seveda podpisati kao svoje laži, ki pa so vse po vrsti le ponavljanje direktiv:

"Medije je potrebno dinamizirati tako, da se bodo strnili v popoln blok proti J@nši" (Radenko Radojčić, UDB@).

Od časa raziskave so te številke seveda še višje:
- na RTV Slovenija več kot 40.000 negativnih člankov o J@nezu J@nši
- na Kanału A in P00P TV več kot 13.000 negativnih člankov o J @ n e z u J@nši
- v časopisu D€LO prek 53.000 negativnih člankov o J@n ezu J @ n š i
- v časopisu DN€VNIK prek 29.000 negativnih člankov o J@ ne zu J @ n ši
itd.
Sledimo?
.
D€L0 je glasilo v lasti JU G0 K0 MU NI STIČNE PAR TI JE,
ni nek xy medij,* ni z marsa, ni bla bla bla, ampak je
AGITPROPAGANDNO sredstvo """"v lasti""" OKUPATORJA = K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Sloveniji.
* — pojem medij tudi nima kakega blabla poslanstva, kot slišite v floskulicah,
ampak pomeni in gre le za posrednika.
Sledimo?
Smisel obstoja in pomen pojma medij je media-cija, media-torstvo ... posredovanje ...
— v primerih WATCHD0GIćA gre za posredovanje pri LAŽ€H za ""očuvanje tekovina R€“ V0 LU CI JE""
— v primerih novinarjev gre za posredovanje pri prenosu novin = novic = resnic.
.
Sedaj moramo ponatranjiti še drugi del DEJSTVA, in sicer, da pre$$tituti NISO novinarji.
.
Ali pravimo Đeku Razparaću kirurg?
So morda rejpfjuđi mu$lićkultiji kirurgi, ker režejo ljudi po dolgem in počez?
Pravimo morda čistilki na kirurgiji kirurginja?
Kaj pa čistilki prostorov BARC€ in R€ALA? Ji morda pravimo nogometašica?
Ali čistilka opravlja isto delo kot M€$$i in R0NALD0?
.
"Po njihovih delih jh boste spoznali in spoznali boste resnico ..."
.
Kot se gotovo strinjamo, je odgovor na ta vprašanja "NE".
.
V primeru MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIH mekanocurnih pu$$ićev in pre$$titutk govorimo seveda o
celo SAMOIMENOVANIH WAT CH D0 GIH,*
torej o
MU R G L SR B0 JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcih**, p$ih čuvajih tekovina JU G0 K0 MU NI STIČNE R€ V0 LUCIJE,
torej čuvaji ZL0 ČIN SKIH pridobitev,
kot uči tavjariš $taLJin:
""Resnico čuvajo bataljoni laži!""
----
* - WATCHD0G je samooznaka, je SAMOIMENOVANJE MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcev;
** - pojem """DRUŽB€N0P0LITIČNI D€LAV€C pa je uradna MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA oznaka za nepismene pisunćije tipa Z0RANć€ P0TIć,
svojčas v glavnem KUM R0 VAČKE i MU R GA LJ SKE šnelkursađje,
danes pa premorejo v svojih vrstah celo nekaj fejk-diplomantov, tatinih sinćeta,
ritard deteta kao-vojnih lica nje sa kupljenim diplomama nje,
ki jih C€NT RAL NI _K0 MI T€ nastopi po medijih, ki so v lasti MUR G L K0 MU NI ST IČ N€ PA RT I JE JUG 0 SLA VI JE,***
medtem pa jim tovariš predsednik predsedstva C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE,
ki je de iure in de facto tudi zamrznjeni PREDSEDNIK formalno-pravne naslednice
K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE v Sloveniji, torej
zamrznjeni predsednik __S__D-ja,
torej tovariš MILANć€ KŰćANć€ jim pravi V0JAKI R€ V0 LUCIJE:

"Družbenopolitični delavec je namreč vojak R€ V0L UCI JE."
----------
*** -
MU R G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNO glasilo ""D€L0" je v lasti, razumemo, V LASTI,
v lasti F0RUMA21 in ostalih JU G0 K0 MU NI STIČ NIH oddelkov oziroma njegovih ZAR€S=LĐS=P0ZI TI VNO SR B SKIH=S_M_C slamnatih nabiralniko v Sloveniji
((((D€L0 DN€VNIK N€D€LJ$KI V€č€R ... MŁADINA jane obrazi lejdi sjuzi ...
gorenjski prekmurski dolenjski primorske novice glasovi listi ...
ZARE$—SĐ—svet24 ...
vse to je V LASTI F0RUMA21,
je torej ""V LASTI"" K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE v Sloveniji,
"T€lemach" je V LASTI taiste K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE —v Srbiji nje—
poop-kanalizacija je v lasti "oaznega nabiralnika" K0 MI NT ERNE ...,
jo pa ravnokar prepisujejo na T€L€mach nje),
—$afti slamnati nabiralnik v ITA, žurnal24 v Avstriji ... vse to je V LASTI UDB€=
=
UDB-@ = Uprava državne bezbednosti Jugoslavije = K G B — kamitet gosudarstvenoj bezopasnosti.
...
Tavjariš MILANć€ KŰćanć€ je mimogrede tudi PREDSEDNIK F0RUMA21,
medtem ko je recimo najljepš $€R€0RSKO govno na svet uradno soustanovitelj F0RUMA21 nje.
.
V medijih v lasti MU RG L JU G0 PAR TI JE ni tudi enega samega novinarja, ampak so samo in le WATCHD0GIćI (ĐEKI razparaći, mjusićkulti stroka klavskih znanosti in čistilke),
če si pomagamo z zgornjo prispodobo, ni kirurgov, beri NI NOVINARJEV.
.
Pojem N0VINAR je najprej oznaka za poklic, nato pa še oznaka za neko točno določeno formalno izobrazbo.
Ljudi (in predvsem Zl0 ČIN SKE kreature) spoznavamo po njihovih delih in jih po njih tudi v glavnem imenujemo
(vsaj Slovenci to počnemo od pamtiveka: Bobu pač rečemo bob).
Kdor laže, je lažnivec, kdor ropa, ropar, kdor mori, morilec itd.
Kdor laja na ljudi, bevska, kozla, maha z repkom svoji MU R GL SR B SKI JU G0 K0 MU NI STI ČNI gazdi,
laže, kot pes teče ...
in se povrh vsega še SAM POIMENUJE "WATCHD0G" ((podeljujejo si tudi enako imenovano nagrado))
mu pravimo kako?
Sledimo?
Tavjariši mekanocurni MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNI pussiji NISO N0VINARJI,
ampak so
SAMOIMENOVANI WATćD0GIćI, po MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNI razvrstitvi del in nalog pa so imenovani
""družbenopolitični delavci K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE",
njihov nadrejeni pa jim ljubkovalno pravi: """vojaki R€ V0 LU CI JE"""
----
Do imena novinar je upravičen tisti, ki opravlja delo novinarja - po delih jih spoznavamo.
.
To delo predvideva in zahteva dosledno spoštovanje NOVINARSKEGA KODEKSA.
Govorimo o "SPJ Code of Ethics" — gre za kodeks mednarodnega združenja N0 Vi NAR JEV,
kar je kot nalašč za K0 MI IN TER NA CI ONA L C€ oz. MU R GL SR BO WATCH D0GIć€,
vendar pa je ta kodeks v nasprotju s K0 MU NI STIČ N0 bitjo,
ki je LAŽ — "Laž je nesmrtna duša K0 MIN TER N€ oz. MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI Z MA".
Zato so si PU D LI C€ v od K0 MU NI STIČN€ JU G0 SLA VIJE okupirani Sloveniji poleg SPJ-kodeksa omislile še svojega,
malce prirejenega posebnim potrebam nepismenih ZV0 D NIK 0V in njihovih pre$$titutk iz F0RUMA___5 -7 -1 & tavarjiši.
Toda tudi po tej različici MU R GL $R B0 JU G0 K0 MU NI STIČNI ""dr už beno poli tič ni delavci"" ne izpolnjujejo kriterijev za oznako novinar,
pač pa znova le za oznako "DRUŽBEN0-P0LITIČNI D€LAV€C" M UR GL SR B0 KAV JAR Ži D0 $0 CIA LIST I Č N0 K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE,
saj te kreature oblajajo in obgrizejo vsakega, ki podvomi v MU RG L JU G0 K0 MU NI $ TIČNO troedinost: TiT0———PAR TI JA———JU G0 SLA VI JA.
Nekaj točk iz prirejenega kodeksa:
"Kodeks vsebuje etične standarde kot usmeritve in ZAVEZO za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebin,
ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja."
Razumemo,
usmeritve in ZA VE ZO za delo novinarjev.
Pomagajte si znova s podobami:
tudi čistilka dela v kirurgiji, a zato še ni kirurginja,
tudi "kulturno napredno bogati" mu$lićkultiji režejo ljudi, a zato še niso kirurgi.

"Novinarsko delo:
- novi na r mora preverjati točnost zbranih informacij ...
- nov in ar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev
- no vina r mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo
- nov-inar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme
- montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine
- novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna
itd.
Ker družbenopolitični delavci F0RUMA21 + 5 7 1 & tavariši ne izpolnjujejo ZAVEZ novinarskega kodeksa,
pravzaprav niti ene same samcate zaveze,
seveda NISO UPRAVIČENI do IMENOVANJA novinar,
kakor tudi čistilka v kirurgiji ni upravičena do imenovanja kirurginja,
pač pa so upravičeni do svojega imenovanja, to je uradni JU G0 K0 MU NI STIČ NI naziv
za tovrstne delavce:
"DRUŽB€NOP0LITIČNI D€LAV€C" K0 MU NIS TIČ NE JU G0 SL AVI JE.
Ti LUM P€N PR0 LE T€RI opravljajo dela in naloge,
ki so diametralno nasprotje novinarskega poklica in novinarske zaveze k temu poklicu
("Zasledovanje Resnice in njeno objavljanje ..."),

zato M O R A M O ljudje

ob takih MU R GL SR B0 pu$$ijih obvezno zapisati, da gre za:
— tako imenovane MU R GL JU G0 K0 MI DN$-jiće,
— t. i. JU G0 K0 MU NI STič NE "novinarčiće" (obvezno vsaj navednice)
— psevdoN0VINARJ€ MU R GL JU GO SLA VI JE
— kvaziN0VI-NAR J€ K0 MU NI STIČNE M UR GL SR BI JE
— KA0novi—NAR J€ nje itd.,
če jih že nočemo imenovati z njihovim uradnim nazivom "DR UŽ BENO PO LITI Č NI DELA VEC K0 MI JU G0S LAV IJE",
ali pa z nazivom "vojaki R€ V0 LUCIJE", kot jih imenuje njihov "večni veliki vodja" tavarjiš MIŁAN怗KŰćANć€,
ali pa "WATCHD0GI", kot si zares pomenljivo ti p$ički sami pravijo,
medtem ko lajajo na ljudi in z repkom mahajo gazdi.
Lajajo na vse, kar je slovenskega
(pravo, pravičnost, resničnost, domoljubnost, svoboda,
skratka na vse, kar predstavlja Človeka in "kulturo življenja" —
mahajo pa z repkom vsemu,
kar predstavlja MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI STIČN0 ""KULT-UR0 $MRTI"" in njene
"maske demokracije":
$__M___C $РЀ_$u$ __Z_Ł___ ZæAB/Z$LĐ P$ IĐ$ TR$ Verniki v Š0LT€$A LĐ$ ...
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
.
Prej ali slej boste ljudje morali ločiti zrno od pleve. Zrna so zrna, pleve so pleve.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
  • krulčan
  • 29.07.2017 13:09:18
Vritolezniški "novinarji". Kdor po nesreči prebere ta članek, si mora umiti roke in oči. Tudi možgane. Priporočljivo je nekajurno umivanje.
  • AUGUSTIN
  • 29.07.2017 10:30:27
Pubec Večernjak
VEČERNI ZVON
Tam, kjer so zvoniki toti sami,
kjer večerno čuje se zvonjenje,
dravskih čuje se valov šumenje,
zvon pobreške še mrliče drami.
Glasen je kot artilerij tristo,
da še mrtvih svet se tam prevrača,
ta večerni zvon, netilec trača,
bije plat zvona, zdaj v polno čisto.
To večerna je zvonov izdaja,
drami mrtvoudne oblastnike,
je trobilo tiste znane klike,
ki glasove na pomoč oddaja.
Pod večer se strnejo vse sile,
tistemu, ki v Dravi se utaplja,
se kot spužva z vodo večno staplja,
se namenjajo besede mile.
Miroljubnega možak se dela,
pravi, da domuje tam v Ljubljani,
ves večer stojijo mu ob strani,
da zvonjava bi bila vesela.
Na večer bodrijo ga glasovi,
naj vzdrži, naj v Dravi ne potone,
oblastniške naj drži se krone,
kaj potem, če so okrog tatovi.
Ta večer bo moral še zdržati
in večerov še za dobro leto,
sicer bo, med nami, strogo vzeto,
vse po vodi šlo z večerom hkrati.
Toti se večerni zvon oglaša,
da bi preglasil obupne krike,
ob podpori lopovske bi klike
rešil kaj, saj vse hudič odnaša.
  • pravnik bavcon
  • 29.07.2017 10:05:54
Novinarji, veliko jih je pri nas, ki so dobesedno revčki oz golazniki in niso vredni, da jih pes poščije!
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi