Nabija Hrvate in Plenkovića, pod rusko kapelici pa pridiga o sodelovanju

Kranjska gora, 31.07.2017 07:00
"V Delu nabija "Hrvatom ni za zaupat", še pred tem ne bi sprejel Plenkovića v Lj, danes pa že promovira sodelovanje ... (vir: Twitter)"
(... Tako Matej Lahovnik, nekdanji minister in profesor ekonomije na ljubljanski Ekonomski fakulteti, o kikiriki diplomaciji zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je na včerajšnji spominski slovesnosti ob Ruski kapelici govoril o "DA sodelovanju, NE izključevanju".)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • Recimo, da se ne motiš
 • 01.08.2017 13:44:36
Vojaki kot taki so bili le KAN0N-futer, je pa res, da je K0 MIN TER NA sem navozila vojake iz Rasije,
da pomagajo uničiti SREDNJEEVROPSKO CESARSTVO, ki smo ga soustanovili SLOVENCI.
.
To je bil takorekoč edini cilj I.vojne, seveda ob hkratnem pre-vratu (R€ V0 LU TI0) v Rasiji.
.
= Nov svetovni red.
=
K0 MU NI STIČ NI red razredov = nič narodov, nič kulture življenja,
ampak
le RAZREDI in "kultura smrti":

— PRV0RAZREDNI (gazde K0 MIN TER N€)
— DRUG0RAZ R€DNI (WATCHD0GIćI — p$i čuvaji T€K0VINA R€ V0 LU CIJ€, praznilci kahl in brisaći riti in nastavljaći dupeta gazdam nje)
— TRETJE RAZ RED NI = ljudje, pošteni delavni resnicoljubni svobodoljubni ljudje = SU Ž N JI.
.
.
Sledimo?
.
K0 MIN TER NA je našo državo razkosala in razkosano razdelila med različne K0 MIN TER N PROJEKTE:
Rep. Madžarska + Rep. Av$trija + kral. ITA + kral. (WTF??????)* v€lika$rbija nje.
* - za """"kralja"""" s€reorske čobanovine je K0 MIN TER NA,
potem ko je ukinila resnega plejerja "ruskega carja",
in PREDVSEM CESARJA oz. tedaj imenovano oz. že preimenovano avstrijsko CESARSTVO,
ki smo ga MI — SLOVENCI — SOUSTANOVILI in imeli IZKLJUČNO PRAVICO DO KRONE,
nastopila turškega serbusa,
iz dupeta si je potegnila drugorazrednega črnega-kara džordža ="""bećkega konjušara""" =
lopova konj in drobnice nje, od tod POTURANCIJA, ki VELJA samo in le za $€RBUSE nje,
ker je za gazdo ropal konje Beću (kradel konje Dunaju nje).
.
Floskulice škodijo.
Kaj naj pomenijo floskulice tipa gamad, majmun, fruteki ...?
Če bi ard bil pesnik, jih pač lahko DODAŠ kot OKRASKE,
toda najprej moraš vsaj enkrat povedati, za kaj (za koga) gre?
ZA koga? ——— Za TI-TA!
ZA k0ga? ——— Za PAR TI JU!
ZA kog@? ——— Za JU G0 SLA VI JU!
.
To je torej delo za DRŽAVO=P0LIS=P0LITEJO JU G0 SLA VIJ0,
kot prisegajo u ST0ŠCAH nje:

——Ev-iva com mu nismo (prevod: NAJ ŽIVI Z L0 ČIN NAD ČL0 VE ŠTVOM)
——BA DI €RRA R0$$A la tri om fera (Rdeča zastava bo zmagala!)
——dru-že TiT0 mi ti se ku nemo, da sa tvoga puta ne skre ne mo!
——dru-že TIT0 mi ti se ku ne mo, po bedi t ćemo!
Prevod:
Dragi tavjariš P€ D€ RASTI P€ D0 FIL TiT0,
prisegamo ti, da ti bomo vedno nastavljali rito
in da s tvoje ZL0 ČIN SKE poti ne bomo skrenili.
Prisegamo ti, zmagali bomo!
.
Sledimo?
.
KAR€L-VIKT0R je član LĐS, ki ga je K0 MU NI STIČNA PAR TI JA JU G0 SLA VI JE
nastopila za predsednika """N0V€GA-0BRAZA"""=D€$U$, ki ga je naredila iz par starih prdcev iz SĐ-ja=K..P..J.*
Tako kot CM€R0, se tudi KAR€L-VIKT0R ni niti za milimeter oddaljil od norme, torej
od M0RALE K0 MU NI STIČNE PAR TI JA JU G0 SLA VI JE,
ampak z vsemi štirimi dela za svojo P0LITEJO=P0LIS=DRŽAVO K0 MU NI STIČN0 JU G0 SLA VI J0.
Sledimo?
LĐS=$K0J=formalnopravna naslednica SA VE ZA K0 MU NI STIČ KE _OMLADINE JU G0 SLA VIJE
* -
Preimenovanja K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE
oz. MU R GL SR B0 RVA CKO KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA pašaluka v Sloveniji:
Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).

Predno so si spremenili ime v __SĐ__, so se imenovali ___ZŁSĐ____ - Združ€na li$ta S0 CIA L NIH d€mokratov.
Predno so si spremenili ime v ___Z L S D___, so se imenovali ZD RUŽ €NA LISTA: v __ZLSD__ so se kakor združili s "S€MULIć€V0_____SZDL" = S0C. zveza delavnega ljudstva...=
=SSRNJ=SO CIA LI$ TIČ KI SA VEZ radnog naroda JU GO SLA VIJE
ki je postala $$$ -
S0-CIA-LIST-i-č-na stranka Slovenije (danes Z$$$) in z De$u$-om, ki ga __K._P._J__ ustvari iz peščice starih
prdcev ZKS-SDP.
De$u$ bo JU Go K0 MU NI STIČ NI agitprop (99 % medijev v okupirani Sloveniji)
začel pumpat na polno šele po koncu
"__LDS___ zgodbe o uspehu", ko za predsednika postavijo SK0J-evca oziroma ___LĐ$-ovca
KAR€LA VIKTORA.
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina MU R GL $ RBO K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
.
.
SD je "maska demokracije", je preimenovanje, je "nov obraz", je le kakor nova "pravna oseba",
stvarno pa je ena in ista pravna oseba, ni sicer
K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0 SLA VIJE,
ki spreminja svoje ime.
LĐS je "maska demokracije", je preimenovanje, je "nov obraz", je le kakor nova "pravna oseba",
stvarno pa je ena in ista pravna oseba,
SA VEZ K0 MU NI STI ČKE OMLA DI NE JU GO SLA VI JE
ki za potrebe farbanja ljudi (za potrebe GLEDALIŠKIH PREDSTAV, kot jih imenuje M0$€$ M0SHA PIJAD€) spreminja svoje ime.

Pomagal nam bo torej SR B0 JU GO kavjaržido K0 MU NI STIČ NI prerok M0S€S M0$HA PIJAD€
(prerokba je prevedena iz izvirne SR B0 JU GO K0 MI KAV JAR ŽI D0 spakedranščine):

"... Tisti, ki nimajo hiše, zemlje, živadi,
se bodo k nam hitro priključili kar sami, ker jim bomo obljubili veliki rop.
Težje bo s tistimi, ki imajo neko posest.
Te bomo navezali nase z GLEDALIŠKIMI PREDSTAVAMI in ostalo propagando.
Na tak način bomo postopoma obdelali vse pokrajine.
Kmet oz. vaščan, ki ima hišo, zemljo, živino, delavec, ki prejema plačo in ima za kruh,
je za nas NIČ-vreden. MI MORAMO IZ NJIH NAREDITI brezdomce, pro-le-tar-ce.
Samo nesrečniki postanejo kømjuni$ti. ZATO MORAMO NE$REČO USTVARITI in množice spraviti v obup.
MI SMO $MRTNI S0VRAŽNIKI VSAKE BLAGINJE, REDA IN MIRU..."

(tako torej J0SEPH TiT0 BR0Z0V prerok M0$€$ M0$HA PIJAD€).
.
Še en prevod, izvirnik je v isti spakedranščini kot "preroške" besede TiT0VEGA M0S€SA:

»Že na t. i. ustanovitvenem kongresu od 20. do 23. aprila 1919 je 27 članov ljubljanske sekcije Jugo$lovanske
$o¢ijaldemokratske stranke (JSDS) izstopilo iz članstva le-te ter utemeljilo t. i. Slovensko $o¢ijalistično stranko,
ki je sprejela V€RO v politiko tavariša Vładimira Iłjiča Lenjina, zavzemajoč se za nasilno bøljševistično r€volucijo in
nasprotovanje parlamentarni demokraciji. Ko je bila v Beogradu ustanovljena $0 CIA LI $TIČNA delavska stranka JU GO SLA VIJE
(vsaka podobnost z NA CI 0 NAL-S0 CIA LI $ TI ŠE-Dojč-Artbajt-Partej je zgol namerna — kasneje preimenovana v K0 MU NI $ TIČ NO PAR TI J0 JU G0 $ LA VI JE),
se je t. i. Slovenska $ø ¢ia list ična stranka vanjo vključila
ter prenehala z lastnim obstojem. Kømuni$te na Slovenskem ($rbske kømuniste v Sloveniji) sta vodila glavna tajnika K..P..J.
Filip Filipović in Sima Marković.«
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • bbb
 • 31.07.2017 15:03:38
gospod karl, nad teboj je jezus, ki te gleda in posluša, zraven tebe je marija z jezusom, ki te gleda in posluša ... zatorej pazi kaj govoriš
 • Aton
 • 31.07.2017 11:46:46
Je treba po Hrvatih, da bo drugorazredna raja mislila, da je sporazum za nas ugoden!
 • krulčan
 • 31.07.2017 09:55:55
Tovariš gospod Kahl je že zaerjavel, zato sodi na Odpad in potem v plavž.
 • cox
 • 31.07.2017 08:13:07
Zblojenost slovenske levo- fašistične politike se kaže tudi v tem lizanju s kriminalno državo Rusijo. Seveda je to alternativa, ko bomo pristali izven meja EU-ja. Objokovati žrtve, v Rusiji že davno pozabljene 1. svetovne vojne, obenem pa zamolčati pobite in pomorjene po 2. svet. vojni od komunistične roke, ni le zavržno in gnusno početje, pač pa zgolj priprava na nov zločin nad narodom, če bo potreben. Končno, tudi mafijski boter bo lažje in bolj mirno izdihnil, če nas spet spravi z balkanskimi plemeni in Rusi. ZDA in EU nas itak ne jemljejo več resno. Hrvati se nam pa smejijo. Verjetno je bebavi Erjavec od kapelice potegnil naravnost do Hrvaške in si v njihovem lepem morju ohladil pregreto rit.
 • macek
 • 31.07.2017 07:45:42
Uff! O majmunu z govorno napako nič dobrega. Skratka gamad.
Frutek pa spada prav tako med to gamad, gre samo za drugo embalažo.
Grozljivo je dejstvo, da predava študentom.
Pa še to. Če spomin ne vara, so ruski vojaki, bili nam sovražni vojaki. Slovenci so se borili na strani Avstro-ogrske monarhije.
Ali se mogoče motim?
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi