Dnevnik. Časopis, ki prikraja zgodbe, objavlja laži in vrši medijske umore.

Ljubljana, 08.08.2017 06:00
"Dnevnik je pač časopis, ki prikraja zgodbe, objavlja laži in profesionalno opravlja medijske umore ... (vir: Reporter)"
(Tako Rado Pezdir, ekonomist in publicist, o nalogah, ustroju in specifični "uredniški politiki" ljubljanskega časopisa Dnevnik.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

  • Murglsrbski kominternovski jugokomunistični medij
  • 09.08.2017 10:11:17
DN€VNIK je """v LASTI""", razumemo, ""v lasti"", še enkrat
v lasti F0RUMA21, torej v lasti
MU R GL SR B0 RVACK0 KAV JAR ŽI DO skratka JU G0 K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
Sledimo?
.
(((( D€L0 DN€VNIK N€D€LJ$KI V€č€R ... MŁADINA jane obrazi lejdi sjuzi ...
gorenjski prekmurski dolenjski primorske novice glasovi listi ...
ZARE$—SĐ—svet24 ...
vse to je V LASTI F0RUMA21,
je torej ""V LASTI"" K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE v Sloveniji,
"T€lemach" je V LASTI taiste K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE —v $rbiji nje—
P00P-kanalizacija je v lasti "oaznega nabiralnika" K0 MI NT ERNE ...,
jo pa ravnokar prepisujejo na T€L€mach nje),
—$afti je slamnati nabiralnik v ITA, žurnal24 v Avstriji ... vse to je V LASTI UDB€=
=
UDB-@ = Uprava državne bezbednosti Jugoslavije = K G B — kamitet gosudarstvenoj bezopasnosti.
...
.
Zmoremo otroci JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA S0 CIA LI Z MA razumeti koncept LASTNIŠTVA?
Naći VLASNIŠTVA nje.
Zato je seveda res, da to MU R GL SR B0 RVA CK0 KAV JAR ŽI DO skratka JU G0 K0 MU NI STIČ N0 agitpropagandno trobilo
objavlja LAŽI in izvaja MEDIJSKE UM0RE po direktivah C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA,
kajti taka so ""dela in naloge" uradno imenovanih
"JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcev"* -
tak je uradni naziv
MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIH mekano¢urnih pu$$i pre$$titutk,
ki si celo sami pravijo, so torej SAMOIMENOVANI WAT CH D0 GIćI - P$i čuvaji tekovina JU G0 K0 MI R€ V0 LU CI J€,
medtem pa jim njihov nadrejeni
tavjarjiš predsednik predsedstva C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE,
ki je de iure in de facto tudi zamrznjeni PREDSEDNIK formalno-pravne naslednice
K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE v Sloveniji, torej
zamrznjeni predsednik __S__D-ja,
torej tavjarjiš MILANć€ KŰćANć€ jim pravi
""V0JAKI R€ V0 LUCIJE"":

"Družbenopolitični delavec je namreč vojak R€ V0L UCI JE."

----------
* - - pojem "DRUŽB€N0P0LITIČNI D€LAV€C" je uradna MU R G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA oznaka za nepismene pisunćije,
svojčas v glavnem KUM R0 VAČKE i MU R GA LJ SKE šnelkursađje,
danes pa premorejo v svojih vrstah celo nekaj fejk-diplomantov, tatinih sinćeta,
ritard deteta kao-vojnih lica nje sa kupljenim diplomama nje,
ki jih C€NT RAL NI _K0 MI T€ nastopi po medijih, ki so v lasti MUR G L K0 MU NI ST IČ N€ PA RT I JE JUG 0 SLA VI JE:
P0TIć, $AVIć, D€LIć, RANK0V, IV€LJA, VUK0VIć, P€R0VIć, P€TK0VIć, CRNK0VIć i tako dalje do tokija nje.
K0 MU NI Z€M je KAV_JAR ŽI D0 agenda "Novega svetovnega reda",
je projekt "smrtnih neprijatelja ljudi" za iztrebljanje pokončnih ljudi,
$€RBUS0VANJ€ pa je, kot pove že staro ime samo
((( nomen est omen — $€RBU$ je $€R-BU$ nje, za $€rbusa rojen, bića vajen in željan,
""Gospodar se menja (turek > K0 MIN TER NA, btw, turek je sicer podjemnik K0 MIN T€R N€ nje)
nastavljanje dupeta gazdi, brisanje tazadne gazdi, skratka ukrivljen hrbet in njegov podaljšek pa ostane,
in bo ostal za vekomaj, ker je hrbet $€RBU$A skrivljen, biča vajen in željan!
.
Govorimo o ŽI D0 KAV JAR Ć€TIH, obrezanćkih, serbusćkih,
serbijacaljćkih, mekanim curicama,
o JU G0 KOMU NI STIH, o MU R GA LJ ć€TIH ...
ki
opravljajo svoje delo za JU GO SLA VIJO,
vedno so ga in vedno ga bo - do konca svojih pasjih=WATCD0GIćEVSKIH dni.
Tako tudi prisegajo u ST0ŽICAMA, u ST0ŠCAH nje:

——Ev-iva com mu nismo (prevod: NAJ ŽIVI Z L0 ČIN NAD ČL0 VE ŠTVOM)
——BA DI €RRA R0$$A la tri om fera (Rdeča zastava bo zmagala!)
——dru-že TiT0 mi ti se ku nemo, da sa tvoga puta ne skre nemo!
——dru-že TIT0 mi ti se ku ne mo, po_bedi_t ćemo!
Prevod:
Dragi tavjariš P€ D€ RASTI P€D0FIL TiT0,
prisegamo ti, da ti bomo vedno nastavljali rito
in da s tvoje ZL0 ČIN SKE poti ne bomo skrenili.
Prisegamo ti, zmagali bomo!
Sledimo?
Poznamo te "NOV0-0BRAZNE" "maske demokracije" MU R GL SR B0 RV AC K0 KAV JAR ŽI D0 skratka
K0 MU NI STIČ NE JU G0 SLA VI JE?

Včasih so se častilci $at-ani-stične ""kulture smrti"" kot taki celo javno predstavljali, danes pa to počno predvsem "v zavetju Gruč€ in T€M€",
v javnosti pa uporabljajo svoje "N0V0-0BRAZNE" ""maske"" d€mokracije:
S--M--C ____ S--D ____ D--e--S--U--S ____ Z--L ____ Z--a--A--B ____ Ve-r-jame-m v Š0LTE$A ____ P--S -P=zitivna sr-bi.ja nje ...
Vse to je ena in edina MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA PA RT I JA JUG 0 SLA VI JE.
.
.
Za razliko od S€RBU$N€GA $€RBUS0VANJA in nastavljanja dupeta JU G0 K0 MU NI STIČ NI oz. K0 MIN T€R nI STČ NI gazdi,
pa smo tu še ljudje,
pokončni ljudje,
ki spoštujemo prastare SL0VENSKE navade, običaje, smernice, kulturo):
-poštenost,
-pravičnost,
-resnicoljubnost,
-prijateljstvo do ljudi,
-domoljubnost,
-rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SL0VENSKIH ODLIK, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
Takšno je torej DELO ZA SLOVENIJO,
delo ZA SLOVENIJO, ki sledi SL0VENSKIM VREDN0TAM - torej SLOVENSKA POLITIKA (SDS=Janša ..., Odbor2014=Primc ...
in vsi ostali pošteni ljudje,
ki sledijo prastarim slovenskim navadam.
.
.
Ljudej se morate naučiti ločevati med LJUDMI in SAMOIMENOVANIMI "smrtnimi neprijatelji ljudi",
kot si zamaskirane MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČN€ kreature celo same pravijo.
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
  • pravnik bavcon
  • 08.08.2017 11:28:59
skrpucalo dnevnik ni vredni niti za sranje, edino , da na tedenski izdaji naredimo grmado in zakurimo murgelsko svinj-arijo!
  • krulčan
  • 08.08.2017 09:48:55
Ta časopis ni skrOpucalo, merveč skrpucalo, ker je skrpan kot stara cunja. Od tod tudi (pravilna) beseda - skrpucalo.
To skrpucalo se je nekoč imenovalo Ljubljanski dnevnik. Morda sem prelistal kakšnih 10 Ljubljanskih dnevnikov in potem, ko si je to skrpucalo nadelo ime Dnevnik, morda še nadaljnjih 10. To je vse, kar sem imel z Dnevnikom. No, ko je bil tale Šetinc še otročiček in moj neposredni sosed v bloku na Kajuhovi, nisem vedel, da bo nekoč imel opravka s tem grdim skrpucalom po imenu Dnevnik (njegov oče je bil vsaj pri Delu), ki ga vsak Slovenec, ki da kaj nase, pod nobenim pogojem ne vzame v roke.
  • CKZKS
  • 08.08.2017 08:09:12
Kdo pa ta skropucala, rdeca pornografska trobila sploh bere?
  • Mefisto
  • 08.08.2017 07:27:00
Ne samo Dnevnik, taki so vsi režimski mediji z Delom, HANZI TV, POP TV, Mladino in Večerom vred.
Pozabiti ne smemo tudi na ceneno plažo, ki prihaja iz uredništev medijskega barona pl. Odlazka!
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Časopis Dnevnik
Vstop v galerijo slik