Slovenija. Ničesar nas ni strah. Na prihodnost gledamo z velikim upanjem.

Ljubljana, 01.01.2017 08:00
"... Še zdaleč ni vse idealno. Vendar je boljše. Torej skupaj zmoremo. Prav to samozavest potrebujemo za čas, ki prihaja. Še veliko bolj se moramo zanesti na lastne presoje, na lastno pamet in naš pogum. Pripadamo evropski družini. V svetu imamo veliko zaveznikov in prijateljev. Vendar ne smemo pričakovati, da bo naše vitalne zadeve namesto nas reševal kdo drug. Ne, v veliko večji meri jih bomo morali razrešiti sami.
... Zato je tako zelo pomembno, da se lahko zanesemo drug na drugega. Da sodelujemo. Da se spoštujemo. Da se spodbujamo. Da smo skratka bolj enotni. Skupaj zmoremo vse.
Ničesar nas ni strah. Na prihodnost gledamo z velikim upanjem. "
(Iz novoletne poslanice predsednika države Boruta Pahorja.)
10
Zvezde & izjave
Pošlji prijatelju

Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • Politika
 • 02.01.2017 13:06:03
Kaj pojem P0LITIKA pomeni in česa ne.
Pojem politika ne pomeni (samo) murgl$rbsko jugokømuni$itčno R0PANJE in UNIČ€VANJE Slovenije in laganje za vsako ceno,
nastavljanje svojim kavjarkøminternovskim in murgl$rbskim jugokømunističnim medijem pri sviranju kurtzu ali blatenje Človeka,
torej tisto, kar agitpropa spušča v javnost vsak dan, vse dni v letu,
ko kaže svoje murgl$rbske jugokømunistične aparatčike
in jih nato lažnivo in podtikovalsko enači z ljudmi ("politiki so taki", "politika je taka pa taka", "vsi so isti"),
ali pa lažnivo označevanje murgl$rbskih jugokømuni$tičnih politikov s pojmon "slovenski",
in pa večno prisotnim omalovaževanjem pojma država/polis in
murgl$rbsko jugokømuni$tično podtikanje svojih zločinskih del kakor polisu/državi:
"polis je kriv" = "država je kriva", "država to", "država ono" ...),
vse to je lažniv agitprop, ki je namenjen zavajanju ljudi,
izvajajo pa ga "vsi"!!!! mediji v LASTI murgl$rbskega jugokømuni$tičnega F0RUMA 21 —
N€Đ€LJSKI DN€VNIK D€LO DN€VNIK $.N0VICE V€ČER in njihovi 0brazi Lejdi Jane ON€ ... MLAĐIN€ ... vse to je v lasti, v lasti, razumete pojem "v lasti" Kømuni$tične Parŧije Jugo$lavije, gazda je vlasnik nje, pudlice pa za piškotek lajajo). Poopkakani in kanalizacija so v lasti Køminterne. Javni servis rtvKućan in $TA ($rbskømurgl$ka tiskovna agencija) sta v totalni oblasti teh kreatur, ki danes raje slišijo na imena "mask demokracije" oz. imena "novih obrazov":
$M¢ $Đ ZŁ De$U$ Z@AB ŁĐS Þ$ IĐS TR$ Verniki v Šøltesa i tako dalje do tokija.
Rekli smo, da (samo) vse to ne pomeni pojma "politika",
seveda pa je vse našteto DEL politike,
je delček zločinske murgl$rbske jugokømunistične politike polisa Jugo$lavija,
zločinskega početja za zločinsko diktaturo zločincev proti človeštvu, roparjev, uničevalcev.
Te kreature delajo krivico ljudem, te kreature so krive, ne pa država/polis.
Blatenje pojma država in
odvračanje ljudi od SKRBI za svoj polis, za svoj dom, je pomemben del agitpropa.
Država/polis Slovenija je naša DOMOVINA,
ne dovolite, da vam murgl$rbska jugokømunistična kloaka blati domovino,
ki jo brezsramno ropa in uničuje.
Država/polis Slovenija je le okupirana in po dolgem in počez prestreljena z murgl$rbsko jugokømunistično
udbøvsko mrežo, ki čuva tekovine R€V0LUCIJ€, ropa in uničuje državo/polis Slovenijo,
ker,
kot morate vedeti,
država/polis Sloveniji ni bila in ni njihova opcija in je ne morejo smisliti.
Ker murgl$rbske jugøkømunistične in kavjarkøminternistične kreature ne morejo smisliti
poštenega dela, prava, pravice, resnice, svobode ljudi in kar je še svetovno znanih
SLOVENSKIH odlik in s tem temeljev polisa Slovenija.
.
Pojem “POLITIKA” pomeni “SKRB za POLIS”, “SKRB za DRŽAVO”, "SKRB za POLITEJO", ne več, ne manj, zato moramo
pri uporabi pojma politika nujno dodati, za politiko katerega polisa/politeje (države) gre!
мurgl$rbska jugoкомunistična zaresŁD$ $m¢ $D ZŁ De$u$ ZaAB P$ Verniki v Šølte$a in ostala tavarišija
skrbi za svoj zločinski мurgl$rbski jugoкøмunistični polis Jugoslavijo = jugoкøмunistična politika,
medtem
pa ljudje v Slovenijo skrbimo za pravni, demokratični, resnicoljubni, domoljubni in svobodoljubni polis Slovenijo = slovenska politika.
.
Če je neko delo kakorkoli povezano z delom za neko državo/polis, je politika!
Razumemo?
Tudi fotoseanse najmlajšega člana PREDSEDSTVA C€NTRALNEGA K0MITEJA Kømuni$tične parŧije Jugo$lavije
tavariša BørataPøhara so del politike — murgl$rbsko-jugokømunistične politike, pa ma$leševska "tepihovanja" ("Sloveniju tepihovati")
in "sfukovanja":
"J@neza Janšø je potrebno $fukati, popolnoma ga je potrebno $fukati!" (kot pravi tavariš Ma$leša),
pa $MCmerovanja za "zavaravanja protivnika" (zavajanja nasprotnikov kømunistične Jugoslavije) ...
vendar pa so to le delčki skupne skrbi/dela za državo, kar pojem politika pomeni.
.
SĐ je po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" Kømunistična pærtija Jugø$lavije v Sloveniji.
.
Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K O J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v LĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina murgl$rbsko køminterni$tična K0MUNI$TIČNA parŧija JUG0$LAVIJE.
 • dolg
 • 02.01.2017 13:02:14
Leta 2004 smo se ljudje za trenutek vsaj delno osvobodili:
— DOLG države 2004 je bil 28 % BDP-ja --> po 4 letih poštenega dela JanezaJanše in SDS (2008) za Slovenijo je dolg znašal le še 21 % BDP-ja.
Pa nižji davki, pa manj davkov, pa dejanska rast plač in pokojnin, pa nižji stroški, pa brez nepotrebnih stroškov tipa LDS nalepk,
pa za 100 % nižje cene vinjet, pa za 100 % nižji stroški za vrtec, pa za 100 % nižje notarske tarife, pa za 100 % nižja brezposelnost itd itd.
Torej nastopi čas za odločno murglsrbsko jugokømunistično г€volucionarno akcijo:
"veliki pok", "patrija", "sfukoνanje", "teþihovanje" ... (tazadna pojma sta iz bogatega besednega zaklada nepismenega tovariša sinćeta nepismenega oficira jugoarmije, ki je nastopljen na funkciji vrhovnog tepihovaoca i sfukovaća, drug Ma$leša nje:
»Sloveniju "tepihovati« - »Janeza Janšo je potrebno "sfukati", popolnoma ga je potrebno sfukaŧi!«).
— DOLG države 2008-2011 - $D BøratPohar --> murgl$rbski rop tisočletja po velikem poku: DOLG je 54 % BDP-ja.
BoraŧPohar nabije dolg za +++ 100 % ("... to je nova paradigma ..."), brezposelnost iz 60.000 na 120.000 (spet 100 % nje - so what),
novi davki ("... mi znamo drugače ..."), vinjete vam nabije za 100 %, ("... mi znamo bolje ...") tarife spet za 100 % itd.
- "... se vam zdim malenkosten, me imate za malenkostnega ..."
Podari "$avudrijsku valu in cele zaplate kopnega tøvarišem KÞj v rvackoj" - "... kakšen fantastičen dan ..."
Spomnimo, s premierom JanezomJanšo je imela Slovenija situacijo pod kontrolo, saj se je komuni$tićka rvacka vklučevala v EU in je
pač morala spoštovati pravo EU, ne pa si po svetovno znani rvackoj in kømunističkoj uzanci prilaščati, kar ni njeno:
tukaj pa je vstopila BøratPohar łutka, ki je kakor v imenu Slo, dejansko pa za potrebe CK K.P.J. kakor "blokirala" rvacku in
jo potem kakor "odblokirala", ko je rvacka kakor obljubila, da bo kakor šla na blabla arbitražo, ki nam je ljudem zaradi
natančnega štetja "u murgłama i tržićima nje" ni uspelo preprečiti.
"... so far so good ..."
Barbie-lutka je svojo vlogo odigrala, malo pa še pojamra:
"Sm pre¢ednik vlade. Imam 3002 evra. Jst od svoje plače ne morem preživet meseca. Tako, da boste vedeli, da niste edini,
ki se borite iz meseca v mesec, tudi precednik vlade se" (Børut Pahor).
Za nagrado ga bo CK K.P.J — mimogrede, tov. BørutPahor je tudi sam ČLAN predsedstva C€ntralnega kømiteja K0munistične parŧije Jugo$lavije v Sloveniji — torej za nagrado bo CK K.P.J. instaliral Barbie-lutkico na mesto precednice države, da bo lahko blatila Slovenijo v Svetu in bo tukaj s pozicije precednice izvajala pomilostitve za zločince murgl$rbske Jugoslavije.
Čas je torej za novo "novoobrazno masko", Pøzitivno$rbsko nje — toda pingić pušne nje, zato je moral CK K.P.J. izvesti
v Državnem zboru državni udar in ga tudi je (vse$rbske vstaјe so samo gledališka predstava v podporo agitpropu o
neugotovljeni obljubi, na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času ... — udar se zgodi, ko "νirantovalci ĐŁ" (dildøLista —
kakor državłjanska lista, še prej pa ĐŁGV — ĐildøListaGuzenastavljalčetaViranŧića),
ki je po že neštetokrat preverjenem receptu na suvo guznila rade bi bili kakor pošteni lib€ralčiji, lib€rtarčiji, lib€rtinčiji ...
in kar je še kømuni$tičnih izumov za poneumljanje ljudi, ki imajo resne težave z učenjem najprprostejših razlik med ljudmi in "$mrtnimi neprijatelji ljudi", kot se komiji celo sami imenujejo,
v
Državnem zboru kakor zaradi "s korupcijo obremenjenega" (kot bo onanirala švickopipastarkа in za njo ¢meravo, sevеda skupaj
s celotnim agitprop aparatom) prenesejo svoje glasove (vseh 8 glasov ĐŁ) na švickopipastarko). Rezultat:
— DOLG države 2011-2014 - P$ocialno čuteča znojilja --> veliki krogec v mali krogec: 72 % BDP-ja,
— DOLG države DANES - S.M.C€nter Føruma 21 in ŁĐS-a:
DOLG = preko 82 % BDP-ja
 • Slaščičarna zvezda
 • 02.01.2017 12:58:34
https://i.imgur.com/zqKjqh3.jpg
Pred nami je še dolga pot do osvoboditve izpod murgl$rbske jugokømunistične okupacije,
toda z odločnim korakom nam bo vseeno uspelo, kot nam še vedno je in nam bo, dokler nas bo.
Dokler boste ljudje sledili in nasedali jugokømi agitpropu, kot lahko vidimo pri pušnjenemu, pa ste lahko prepričani,
da ste v toplem zavetju murgl$rbske jugokømunistične tazadne, kjer boste do konca in naprej tenko piskali,
dišalo pa bo vselej po kremšnitah iz slaščičarne zvezda nje.
Murkø? Really?? WTF???!
Če se alexi hri-barji, dvorni norčki $Đ-ja (tavarišica BøratPøhar je zamrznjena precednica $Đ-ja),* —
* "$ø¢ialistični demøkrati" = K.P. JUG0$LAVIJE; tudi tavariš MiłanKućan je zamrznjeni precednik $Đ-ja —
in kar je še murgl$rbskih jugokømi tof-piđam-čefuro-itd.kvazihumoristov, norčujejo iz tega imena, je več kot dovolj,
da ljudje vemo, kam pes taco moli, kar nam Gugle iz prve roke potrdi:
žurnal, planet, njena, jana, s.novice, svet, 24kur, rtvslø ... vse to je v lasti in/ali totalni oblasti okupatorske
murgl$rbske kømunistične JUG0$LAVIJE in K0MINTERNE, vse to se kakor ukvarja s tem slaščičarskim slavčkom,
da se nato lahko dvorni norčki norčujejo, ljudje pa nasedajo,
medtem pa murgl$rbska K0MUNI$TIČNA ÞARTIJA JUG0SLAVIJE ropa Slovenijo s hitrostjo
1 milijon € na uro,
zadolžili so nas krepko preko 30 milijard, pa nismo dobili ne bureka, ne kremšnite,
nimamo za burek, pušnjeni pa se ukvarjajo z neko slaščičarno Murko?
Pušnjeni sicer razume osnovno razliko med človekom, ki se preživlja z različnimi poštenimi deli, in pa murgl$rbsko
jugokømunistično lažnivo barbi-pøharsko nastavljaćico, pa vendar je nesprejemljivo vleči vzporednice na ta način
in predvsem ne razumeti n-krat pojasnjenega pojma "politik":

POLITIK je delavec/skrbnik ZA polis — je tisti, ki dela ZA polis/ ZA DRŽAVO. ZA kateri polis/DRŽAVO?

ZA murgl$rbsko kømuni$tično JUG0$LAVIJO ali pa ZA svobodno pravno pravično Slovenijo?.
Razumemo?

Svet se ne deli na politike/nepolitike — to je K0MINTERNI$TIČNI agitprop,
ampak na ljudi (pošteni prebivalci države) in "smrtne neprijatelje ljudi" (murgl$rbska kømunistična Jugø$lavija),
POLITIKI pa se delijo glede na to, kot rečeno,
ZA KATERI POLIS delajo:
— murgl$rbski jugokømunistični politik dela ZA murgl$rbski jugokømi polis JUG0SLAVIJO,
— slovenski politik dela ZA svoboden, praven, pravičen polis SLOVENIJO.
.
Da človek vidi svet skozi predstavitve murgl$rbskih jugokømunističnih medijev, na način, kot ga predstavlja agitprop,
je naravnost grozljivo, hkrati pa nam zadeva kaže, kakšen vpliv ima agitprop na mišljenje ljudi.
Samopromocija — je spakedranka iz latinščine, ki ji je dodana slovenska predpona "samo", kar pomeni, da koren, tukaj "promocija",
počne nekaj sam s sabo. Glagolski samostalnik promocija izhaja iz glagola pro-movere ((delati) "za gibanje", napredovanje ...),
"pro" je latinsko "za" (v prid).
Samopromocija bi torej pomenilo sam sebe gnati naprej, preživljati ...
Slaščičar to počne.
Kaj pa barbiþøharka? Ali proizvaja in prodaja svoje izdelke ter se tako premika naprej, čeprav sama zase pravi,
da ne more s 3002 € preživeti meseca?
Ne. Barbikø promovira (jo vleče/poriva) ¢e-ka K.P JUG0$LAVIJE, katerega ne le član, ampak celo član predsedstva Þohar je.
Kako pa pušnjeni razume promocijo? Iz zapisane kaže, da jo enači z s pojmom "reklamiranje".
Børata torej tako promovira kot reklamira F0RUM21 (=K.P YU = lastnik omenjenih trobil),
Murko pa se preživlja sam, reklamirajo pa ga tudi jugokømunistična trobila, ki morajo zapolnjevati prostor z zgodbicami,
medtem ko so v stanju pripravljenosti za napad "NA ČLOVEKA" na žvižg,
ko murgl$rbska kømunistična JUG0SLAVIJA začuti trenutek ogroženosti:

"Medije je potrebno dinamizirati tako, da se bodo strnili v popoln blok proti
Janši" (Radøjčić, UDBa).

.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
"Kdo je že rekel" —
Okrasek bi bil upravičen, če bi namig kazal na znanega in predvsem VERODOSTOJNEGA govorca nekega prostora in časa,
ki je ob vsaki priložnosti postavil besedo na mesto in se je to pač zgodilo tudi v dani priložnosti,
vendar pa vidimo, da se tistemu stavku v njem samem (torej že v stavku) godi krivica, ki ni vredna nekoga,
ki bi bil vreden omenjanja zaradi nečesa, kar naj bi ("modro"????) rekel.
Avtor podtikanja krivde za zločine ljudem, ki jih trpijo taisti ljudje, storila pa jih je K0MINTERNA, ni znan.
Znano pa je, da gre za K0MINTERNI$TIČNI agitprop.
Kar je o "kakor zasluženem" trdnjava nasračkala, kljub temu, da ji je bilo že n-krat pojasnjeno, da gre za poturjen agitprop,
ki ga je tako kot pušnjeni skupaj s kremšnitko kupila v zvezdi — v najljepš sljastićari na svet nje.
Svobodni ljudje lahko imajo in tudi imajo na različnih mestih v skupnih (državnih) službah svoje predstavnike,
predstavnike ljudi od/iz ljudi,
ki ljudi dostojno zastopajo/predstavljajo,
medtem ko so okupirani ljudje
podvrženi okupatorskim kreaturam—vlasnikom watchdogićev in njihovim nastopljenim lutkam.
A zmoreš razumeti to Božjo preproščino?
Če ne, pač vprašaj za dodatna pojasnila, namesto da goniš kremšnitarski agitprop in ljudem podtikaš krivdo za zločine,
ki jih tukaj izvaja okupatorska murgl$rbska kømunistična Jugo$lavija.
Razumete, ljudje?
A vidite, kaj pomeni vseživljenjsko pranje možgančkov?
Pušnjeni se ukvarjajo z Murkoti,
trdnjave pa same zase (v pristni tuški-srbščini "raja" nje) trdijo, da si kremšnitke iz zvezde zaslužijo,
menda zaradi njihove samozavesti.
.
Ti kot "rajan" si sam in tako je vsak "rajan" sam, če se ne združi v neko skupino.
K0MINTERNA je zløčinska združba, njen murgl$rbski oddelek K0MUNI$TIČNA ÞARTIJA JUG0SLAVIJE je prav tako zločinska združba,
ki tu deluje že 25 let na 45 let podlage, a i više nje.
Nekakšna neobstoječa nedefinirana "kolektivna" samozavest (zopet imamo opraviti z agitropom) ne obstaja,
obstaja naprimer kolektivna zavest o pripadnosti NARODU SLOVENCEV in kar k njej iz sfere "kulture življenja", ki smo jo Slovenci podarili svetu,
pač spada zraven
in obstaja zavest posameznika, ki se mora ovedeti te skupne zavesti, naučiti se o njej,
ki se mora torej ovedeti dane situacije, naprimer trenutne okupacije, in se temu primerno odzvati.
A lahko ti sam poraziš 70 let utečen UDB@ aparat? Ne. Torej se moraš združiti še z drugimi, ki so ozavestili stanje.
Da pa vas bo dovolj, moraš pomagati ozaveščati neozaveščene posameznike, ki se ti bodo, ko bodo ozaveščeni, lahko pridružili pri osvoboditvi.
Cmeranje, jamranje, stokanje, jao mene, kuku mene, ja si ove kremšnitke zaslužujem nje, je kolektivna zavest serbusov,
ki jo murgl$rbski agitrop med kremšnitkami, murkami in blatenji ljudi pridno širi.
.
Vsem vesel dan cmero-mirovanja še naprej nje.
 • cox
 • 02.01.2017 12:13:47
Če je res konec krize, kot nam lažejo udbomafijska medijska trobila, zakaj potem ne zaustavijo mladih, ki odhajajo s trebuhom za kruhom v tujino, zakaj pacienti še kar umirajo, čakajoči v vrstah za operacije in preglede, zakaj se nižajo pokojnine in cenzusi izračuna zanje, zakaj, zakaj...Blagor ubogim na umu, zakaj njih bo nebeško kraljestvo. Blagor Pahorju in cmerarju. Ta dva maloumneža imata raj že na zemlji.
 • trdnjava
 • 02.01.2017 11:13:21
Letošnje prednovoletne izjave obeh "pajacev" pa še ta tretjega zraven, gredo v smeri komunističnega blejanja in ponavljanja enih istih fraz, seveda hvalospeva samim sebi. Kaj bo šele naslednje leto. Pripravljeni bodite da vas namočijo v škaf vroče vode in vas s kolofonijo omavžajo kot prašiče. Seveda pri taki samozavesti slovenske raje to ne bo težko. In kraja rdeče kamarile se bo nadaljevala, naši bodo imeli vse pa še malo več, slovenska raja bo pa ostala nage riti. Kdo je že rekel: ljudstvo ima oblast kakšno si zasluži.
 • Mefisto
 • 02.01.2017 07:57:16
Konec leta 2016 so se delili bonboni in se je razglašal konec krize, leto 2017 pa bo čas za najemanje dragih kreditov za prikrivanje dejstev, da še dolgo ne bomo prišli iz krize, če sploh kdaj.
 • Ajdemi_Popushi
 • 01.01.2017 19:29:19
V sloveniji imamo dva izredna mojstra samopromocije.
Prvi je slaščičar, drugi komunist.
Prvi se slika za koledarje, drugi sloni na stopniščnih ograjah.
Prvi uspe preživljat družinico, drugemu 3.002 € ni dovolj.
Prvi zna tudi pošteno delat, drugi je politik.
Prvi je Damjan Murko, drugi je Borat Pohar
Vse ostalo je isto...
 • MUJO
 • 01.01.2017 16:33:53
Pahor,si se kaj zahvalil Janši,da si lahko danes predsednik republike ?
Ker si kandidiral skupaj z drugorazrednežem,je Janša mobiliziral volilce,da so glasovali za tebe in ne za Turka...
 • macek
 • 01.01.2017 12:02:26
Kot vedno "@cox", odlično napisano. Sam ne bom tako uglajen, ker za tega majmuna borata nimam dobrih besed. Skriva se za masko ljudskosti, vendar ko gre za pomembne odločitve, na katere lahko vpliva, se vidi iz katerega legla je prilezel. KO majmun veselo maha z slovensko zastavo na raznih prireditvah, me pograbi sveta jeza, da mu jo z veseljem zatlačil v rit. In majmun veselo razglaša, da bo ponovno kandidiral. O BOG, reši nas kuge, vojne in majmunov njegovega tipa. Pa vesele praznike!
 • cox
 • 01.01.2017 10:14:43
Borut Pahor, čeprav živeč v svojem svetu, verjetno niti sam ne verjame floskulam, ki jih ponavlja iz leta v leto. Dejstvo je, da nikoli ne bomo kot država enakopravna članica evropske družine. Tam smo in bomo ostali drugorazredni, bolje izraženo, slepi potniki, dokler nas ne zabrišejo ven in pošljejo nazaj na gnili in bolni Balkan... Evropske države, kjer vlada pravni red in demokracija, Slovencem dajejo kruh in upanje. Maloumneža tipa predsednika in premierja mafijskega podalpske državice, sta to upanje v ljudeh že davno zatrla. Tu, kjer še vladajo ostareli komunistični zločinci in kriminalci, upanja na boljši jutri ni. Morda upanje enega od omenjenih, da mu tudi nova družica ne bo pobegnila. Verjetno pa se bo moral izkazati in odtrgati ljudem, tudi otrokom od ust, da jo bo zadovoljil...Srečno v novem letu vsem . Brez lažnega upanja in pričakovanj. V Sloveniji ostaja le upanje privilegirancev režima, da se njihov zločin tudi v bodoče ne bo sodno preganjal in kaznoval. Do takrat pa ostajajo pobožne želje, da ne postanete, postanemo žrtve teh hudodelcev...
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi