Magna. Če vseh Mariborčanov ne moreš zaposliti, jih pa vsaj razredči!

Maribor, 16.10.2017 06:00
Objavljeno: Zvezde & izjave
Komentarji: 6
Ocena:
Galerija slik: 1

"Avstrijci že vedo, zakaj nočejo (nove) Magnine lakirnice v Gradcu. Maribor je eno od 10 slovenskih območij z najslabšim zrakom. In še bolj ga bodo zastrupljali. Ja, če jih že ne moreš vseh zaposliti, jih pa vsaj razredči.
Učinkovita logika Cerarja in Počivalška s pomočjo domačih kolaborantov ...
(vir: Facebook)"

(Tako Gorazd Marinček, predsednik Slovenskega E-foruma, pred jutrišnjim podpisom pogodbe med Cerarjevo vlado in Magno Steyr.
Marinček navaja tudi uradno poročilo EEA o vplivu delcev PM 2,5, ki Sloveniji pripisuje 1710 prezgodnjih smrti v letu 2014. Glede vpliva prizemnega ozona pa to poročilo Slovenijo uvršča med pet držav z največ izgubljenimi leti življenja na 100 tisoč prebivalcev. Izračuni kažejo, da je bil prizemni ozon leta 2014 krivec za 42 izgubljenih let življenja na vsakih sto tisoč - Slovencev.)
Maribor
Vstop v galerijo slik
Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Prijava
captcha
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.
 • noe
 • 17.10.2017 07:26:30
 • @cox, desetka.
  In naj dodam, da če so za Štajerce Ljubljančani žabarji, bodo zdaj za njih Mariborčani postali smetiščarji. Milo za žajfo
 • klsk
 • 16.10.2017 16:16:12
 • cox, čista petka...
 • cox
 • 16.10.2017 13:50:23
 • Človek pred infarktom, Marinček in nasploh vsa banda, ki se napaja in skriva za nekimi kvazi okolje-varstvenimi organizacijami, so imeli možnost pritožbe nad zločinom nad naravo, pa tega niso storili. Zdaj to njihovo duhovito besedičenje nima nobenega smisla. Nasploh pa so Štajerci že danes bolj odvisni od Avstrije in navezani na Dunaj in Gradec kot na mafijski raj na napačni strani Alp. Z Magno se le dokazuje, da smo postali smetišče razvitim evropskim državam. V bistvu smo to vseskozi bili, sploh za Avstrijce. Cigani. Tisto, kar so za nas balkanska plemena, ki pa se vse bolj razraščajo in krepijo svojo moč. Sploh v močvirju.
 • Pomni
 • 16.10.2017 11:42:25
 • Ljudje se morate NAUČITI ločevati samo-imenovane, samo-označene, torej
  spovedane, izpovedane in, kar je še pomembneje, Z DEJANJI DOKAZANE, spričane, izpričane, DOKAZANE
  MU R GL SR B0 KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ NE JU G0 K0 MU NI STIČNE kreature -
  torej samoimenovane "$M RT NE NE-PRIJA TEL JE LJUDI"
  in
  pa
  LJUDI.
  .
  Ena od prastarih ponazoritev v teh krajih je: "Ločiti zrno od pleve."
  Sledimo?
  .
  Poglejmo, kako uči mentor MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ KE (P0 ZI TIVNO $R B SK€ nje = $ M C)*
  (to je prevod, tavjariš M0$€$ M0SHA PiJAD€ je seveda občeval v KAV JAR ŽI D0 SR B SKO RVA C K0J spakedranščini nje):
  "... Tisti, ki nimajo hiše, zemlje, živadi,
  se bodo k nam hitro priključili kar sami, ker jim bomo obljubili veliki rop.
  Težje bo s tistimi, ki imajo neko posest. Te bomo navezali nase z GLEDALIŠKIMI PREDSTAVAMI in ostalo propagando.
  Na tak način bomo postopoma obdelali vse pokrajine.
  Kmet oz. vaščan, ki ima hišo, zemljo, živino, delavec, ki prejema plačo in ima za kruh,
  je za nas NIČ-vreden. MI MORAMO IZ NJIH NAREDITI brezdomce, proletarce.
  Samo nesrečniki postanejo kø-mu-ni-$ti. ZATO MORAMO NESREČO USTVARITI in množice spraviti v obup.
  MI SMO SMRTNI SOVRAŽNIKI VSAKE BLAGINJE, REDA IN MIRU"

  (tako nagovarja svoje zločinske pajdaše de-sanka šakić lev-anke rukić J0$€PHA BR0ZA Tiŧa, njegov KAV JAR ŽI DO rojak Mo$€$ Mo$ha Pijad€).
  ------
  * — $M¢.
  Kaj je to? Je nov N0V0-0BRAZNI oddelek MU R GL JU G0 K0 MI PAR TI J€,
  ki ga je PAR TI ustanovila za svoj N0V (starLĐS) obraz nje =
  za CM€RAV€GA sinćeta
  P0D PRED SEDNICE __L__Đ__S__-a(=S__K__0__J) in člana F0RUMA21= priHVATIzatorski oddelek JU G0 PA RT I JE v Sloveniji(=K__P__J).
  Za potrebe štetja in nastopitve "N0V0-0BRAZN€" lutke CM€RIćA so VSE, še enkrat, VSE glasove P0 ZI TI V NE SR BI JE,
  ki jih je kao dobilo P0 ZI TI V NO $€REORSK0 G0VNO na volitvah za v Državni zbor (28 nje),
  prenesli
  na $__M__C__.
  Sevede skupaj z vsemi člani, ki so vsi po vrsti __L__D__S__ in __S__Đ__ oziroma
  iz njunih N0VIH-0BRAZOV nje (ZAR€$ D€$U$ ...)
  Za LĐS—G0LU BIĆA so iz članov L__Đ__$ ustvarili ZA R€ $
  Za LĐ$—KAR€LA-VIKT0RA so (iz ___S___Đ__ nje) ustvarili D€$U$
  Za ŁĐ$-VI R ANT IćA so ustvarili PR€- VI RAN T ŁistO nje
  Z A K űć a novega Z€TA so ustanovili TR$
  Z A smrk avca in za zavajanje otrok so ČLANI F0RUMA21 v HOT€LU UNI0N ustanovili I__D__S
  itd.
  Magi$tralne P0 ZI TI V N0 SR B SK0 kopipa$tarsko medvlogo za izhlapevanje denarja iz državne blagajne države Slovenije
  so po PR€-VIR ANT OVA LSKI V€L€IZDAJI
  nastopili kar v Državnem zboru,
  ko je DILD0 Li$TA pr€vira-n-tića vseh svojih 8 glasov (btw, na suvo guznjenih radi bi bili liberalćijev nje)
  odtujila Človeku
  ter jih prenesla na ZN0JILSK0-K0PIPASTARSKO lutk0=
  magistro K0PIPA$TARSKIH ZNAN0STI, sicer pa kao
  diplomirano strokovnjkakinjo za MEDVLOGE in poroznosti pri izhlapevanju (beri R0PANJU)
  DENARJA iz skupne/državne blagajne
  .
  .
  Ljudje se morate naučiti ločiti med "de iure" (po pravu, po zakonu oz. URADNO oz. kao nekogaršnja beseda)
  in pa
  "de facto" = DEJANSKO (stanje stvari) = STVARNOST = RESNICA, ki je neodvisna od nekogaršnjega pogleda nanjo,
  lahko se ujema, lahko ne, ne glede na to, pa je RES NICA neodvisna od pogleda ali kateregakoli druge čuta
  ali neke črke na papirju ali nekega izmišljenega imena.
  Naučiti se morate ločevati med IMENI in med stvarmi samimi (oziroma pojmi, ki označujejo dejanske pomene stvari).
  Primer:

  Najnovejši "N0V—obraz" K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Sloveniji sliši na "ime" SĐ = S0 CIA LN I D€M 0 KRAT I nje.

  To je ime, ki so si ga izbrali — seveda iz agende K0 MIN TER NE.
  Ime je de iure (po pravu, ker je vnešeno v pravne akte) pač kakor veljavno,
  ni pa stvarno veljavno, ni skaldno S POMENOM POJMOV, ki jih označuje.
  Razlika:
  za razliko od kreatur, ki z imeni in z vsakim govorom le zavajajo (LAŽ je nesmrtna duša K0 MU NI Z MA),
  ljudje v glavnem uporabljamo po-imenovanja skladno z dejstvi, s pomeni stvari — za lažje komuniciranje.
  Primer: kdor nosi, nosač, kdor teče, tekač, kdor piše, pisec itd., če biva pri jezeru, jezeršek, jezerc, ...
  če je z gore, Gorenc, z dol, Dolenc ...
  Sledimo?
  Kaj pa K0 MIN TER NA?
  Izumlja prazne kontejnerje, v katere sproti za potrebe AGITPROPA vtakne, kar ji paše:

  K0 MU NI Z€M = wtf? = skupnostizem? Ja, toda izem (= nek ?—dinamizem) KATERE, KAKŠNE skupnosti?

  "Po njihovih delih jih boste prepoznali in spoznali boste Resnico in resnica vas bo osvobodila."
  S0 CIA LI Z€M = partnersko gibanje. Ja, toda, KDO so partnerji, KAJ delajo, KAKO?
  Sledimo?
  Je isto kot FUZBALIZEM.
  Vsi nogometaši so isti BLA BLA BLA, vsi R€AL0VCI in BARC0VCI so isti????
  Me$$I in R0NALD0 sta ista??????
  Za koga navijaš*
  Za fuzbalizem. Jaz sem fuzbalist, zavzemam se za fuzbalskost, fudbalnost nje.
  Fudbaleri svih ze ma lja ujedinite se —
  eno fudbalerstvo — JU G0 K0 MU NJ ARE
  en klub — K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0 SLA VI J€
  en fi rer — P0 SL€ TiTićA TiT0 nje — ST0ŠC€:
  "Dr u že TiT0 mi ti se ku ne mo, da sa tv oga p uta ne s kren emo"
  .
  Vsi -izmi so namenjeni "ZA VA RA VA NJU protivnika" (= ZAVAJANJU LJUDI),
  so bulšitizmi, ki pa zaradi medijske in šolske T0TAL 0KUPACIJE
  pridejo ljudem pod kožo.
  Kaj pomeni besedna zveza S0 CIA L NI D€ M0 KRAT I?
  Na prvo žogo bi vsak normalen človek rekel, da gre za ne-smisel ali vsaj oksimoron (kakor bistroumni nesmisel), saj bi prvi del povezal
  s S0 CIA LIST I Č NIM= K0 MU NI STIČ NIM gibanjem, drugega pa z VLADAVINO LJUDI,
  in bi pri tem seveda imel prav, saj gre za izključujoči si zadevi,
  kar vam pove že njihova SP0VED (in seveda dokazi), da so S MR TNI NEPRIJATELJI LJUDI.
  Lahko pa gremo še korak dlje in pojme razumemo v njihovi prvobitnosti:
  S0 CIA LEN = partnerski, družabniški, kasneje skupinski, družben
  DEMOS-KRATOS = LJUD0—VLADA.
  Ali so MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNE pu$$ike iz ___S_Đ__ partnerji ljudem? Ali skupaj z ljudmi vladajo?
  Ali v interesu ljudi uničujejo rodovitno zemlo, uničujejo podjetja, zadolžujejo še nerojene otroke,
  izropan denar pa pol porabijo tu za NADALJEVANJE R0PANJA, pol pa shranijo po SVOJIH oaznih računih
  od MU R G AL JA preko B€ 0 GRA DA CiPRA Liech LUx ... i tako dalje do tokija?
  Uničujejo podjetja, ki so jih ustvarili ljudje, ropajo, NASE PREPISUJEJO podjetja, ki so jih ustvarili ljudje,
  na svoje račune v Sloveniji (VSA naropana podjetja, ki imajo trenutno sedež v Sloveniji, so zbrana v F0RUMU21),
  pa na račune K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE u Rvackoj (M€R¢T0R, DR0GA, K0łIN$KA, R0GAŠKA ...),
  na raćune u $R BI JI (Fructal ...)
  na račune svojih K0 MIN TER NI STIČNIH tavjarišev (L A Š K 0, UNI0N, Ljub l jan sk€ ML€ KAR N€ ...
  na kamin terno S0V J€T SKE GA $0JUZA (P€rutnina P T U J ..., IN DU STRIJA J€KLA ...)
  kar olastninijo si jih in sedaj so njihova, postali so lastniki nje.
  Torej, ali delajo v partnerstvu z ljudmi in za ljudi?
  Ne. Seveda ne.
  Niso DEM0S=ljudje, in NE KRAT0sajo=vladajo skupaj Z LJUDMI ZA LJUDI,
  ampak obvezno PR0TI LJUDEM, ker so,
  kot rečeno in kot priznavajo "$mrtni N€prijatelji ljudi".
  MU R GL JU G0 K0 MI = SĐ——Pu$$ići so (de facto = DEJANSKO) DELEGIRANE lut-ke CENT RAL NEGA K0 MI TE JA
  K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE in delajo samo za SVOJO K0 MU NI STIČ N0 JU G0 SLA VI J0,
  seveda skupaj s še drugimi delegiranimi lutkami - LUM P€N PR0 L€ T€RI = $€R BUSI tekovina R€ VO LU CI JE, kot je drugarinica Tâmârà nje
  (LĐ$ ZAR€$ P0 ZI TI V NA SR BI JA V€RNIKI v Š0 LT €SA** ZŁ = d ie LIN K€ nje D€$U$ S_M_C ...)
  **- drug (tavjariš nje) Š0LT€$ je uber prvorazredni K0 MIN TER NA CI 0 NA LA C nje,
  deda je bil MAD ŽAR SK0 KAV JAR ŽI D0 V SKI ba-sta-rd,
  ćale pa KAV JAR SR B SK0 ŽI D0 V SK0 ba$-tardće nje.
  Za kaj gre?
  Govorimo o tako imenovanih """N0VIH—0BRAZIH""" MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ KE (P0 ZI TIV NO $R B SKE nje
  KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ K€ - K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
  F0 LL 0W t h e ___M 0 N € Y !!!!!!
  Sledi denarju!!!!
  Kdo je LASTNIK = USTANOVITELJ ""N0ViH—0BRAZ0V"" = """mask demokracije""",
  ki so vsi po vrsti
  stari prdci MU R GL K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE = __$Đ__ nje
  in postarani prdci __LĐS__ = S K 0 J =
  = SA VeZ K0 MU NI STIČ KE __0M LAD INE__ JU G0 SLA VI JE.
  Razumemo?
  Sledimo?
  Ja, drugovi i drugarinice menjajo MA$K€, imena, toda za maskami, za kao novimi imenovanji je vedno ena in ista
  KRIM IN ALNA združba ZL0 ČIN CEV proti ČL0VEŠTVU = K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
  .
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
  .
  .
  Slovenija je 0KUPIRANA.
  0KUPATOR je K0 MIN TER NA oz. njen tukajšnji $€R BUS NI oddelek
  MU R GL $ R B0 K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
  .
  To so njegova formalno pravno preimenovanja skozi čas.
  SĐ je torej po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA Jugø$lavije v Sloveniji.
  .
  Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).
  .
  LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
  $K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
  sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
  Vse to je ena in edina MU R GL $ RBO K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
  .
  .
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Pamet je ločena od spletnih smetilčkov
 • 16.10.2017 11:24:19
 • Kdo hara po SLJ0VENIJAMA?
  K0 MIN TER NA —— zanjo tu seveda njen balkanoidni oddelek K0 MU NI STIČ NA JU G0 SLA VI JA.
  Ce-ka-jevčki so vsi KAV JAR ŽI D0 bastardi tipa SH0LTE$ nje,
  operativci pa dovezena $€R€0RSKA G0VNA in derivati.
  Kdo hara po Španiji? K0 MIN TER NA.
  Po Franciji? Ja, uganili ste.
  Po Nemčiji? Ja, spet ena in edina K0 MIN TER NA=K0 MU NI STIČ NA IN TER NA CI0 NA LA.
  Da JUŽNO oz. JU G0 K0 MU NI STIČ NIH enklav (SR BI JA RVA CKA BiH GrČija itd.) niti ne omenjamo.
  .
  Toda, kot lahko vidimo na vsakem koraku, je mogočen K0 MIN TER NI STIČ NI agitpropagandni aparat
  pobebavil vse živo.
  Vse, na kar bomo opomnili, smo že n-krat na n-to potenco ponovili,
  toda prijelo se ni takorekoč nič,
  otročički onanirčkajo na kao svoje (dejansko pa seveda poturjene jim floskulice)
  in se zdijo sami sebi zadostni nje.
  Pomni, psevdoironični dovtipi so dobri le za zaprte kroge, ko se torej radi bi bili duhoviti
  kurćijo s svojim mizenim poznavanjem jezikovnih zakonitosti. Slediš?
  Ko revčki iščete različne psevdoromaneskne načine, da bi izrazli neko dejansko stanje.
  Če je nekaj v Hočah, še ne pomeni da je Hočko.
  Me$$i je """v""" ŠPANIJI.
  Boš zdaj trdil, da je španski?
  Španski Me$$i?
  Đizs faking krajst, kako je K0 MIN TER NA pobebavila otročičke. Đizs.
  .
  Če govorimo o državi, pač moramo povedati, za katero državo gre.
  Slediš?
  Za kateri klub gre? Za koga igra Me$$i?
  Me$$i igra za nogomet, nogomet je ločen od pameti, nogomet je grd,
  vsi nogometaši so isti ... blablabla.
  Đizs faking krajst.
  Slediš?
  Katera država?
  Ali
  MU R GL SR B0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 JU G0 K0 MU NI STIČNA država
  in njena ""kultura smrti""
  ali
  pa
  SL0VENSKA država=P0LITEJA
  in z njo ""KULTURA ŽIVLJENJA"",
  torej
  SLOVENSKA POLITIKA (SDS=Janša ..., Odbor2014=Primc ... in vsi ostali pošteni ljudje,
  ki sledijo prastarim SL0VENSKIM navadam, običajem, smernicam, kulturi):
  -poštenost,
  -pravičnost,
  -resnicoljubnost,
  -prijateljstvo do ljudi,
  -domoljubnost,
  -rodoljubnost,
  svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH odlik, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
  P0LITIKA je skrb/delo za polis/politejo/državo. Ne več, ne manj.
  Država = POLIS = POLITEJA je družben dogovor ljudi o skupnem življenju.
  .
  .
  Slediš?
  Si ti pooblastil MU R GL SR B0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 JU G0 K0 MU NI STIČN0 oz. K0 mIN TER NI STIČ N€GA
  okupatorja,ž
  da v tvojem imenu "T€PIHUJE" rodovota polja Slovenije?
  Sem jaz?
  Je katerikoli Slovenec to storil?
  Ne.
  Ker gre za prastaro agendo K0 MIN TER N€, ki jo tu izvajajo njene lutke,
  ne pa neka blabla država.
  Če že, potem pač K0 MIN TER NI STIČNA država, JU G0 K0 MU NI STIČ NA država.
  Razumeš koncept lastništva?
  Zmoreš?
  A je res tako zahtevno, da otročički ne zmorete slediti
  vam vsem znanem reku """folov de mani""" — sledi denarju.
  Slediš?
  M@GNA je "v LASTI" K0 MI N TER N€ — totalno je v lasti in oblasti KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER N€,
  kot so
  MU R GL SR B0 RVA CK0 JU G0 K0 MU NI STIČN€ ""novo-0BRAZNE"" lutke ——

  S__M__C ____S__D ____D€$US_ ____ I__D__S_ ___ T__R__S _L€VIćIJI__ Z_@_AB oz. zdaj kao
  so ci al na magistralno znojilska Br@Tjuška,
  pa V€RNIKI v SH0LT€SA, pa RADNICI Vi0L€TE T0MIć i tako dalje do tokija ...
  ——
  vse to je ena in edina
  KAV JAR ŽI D0 MU R GL SR B0 RVA CK0 JU G0 K0 MU NI STIČNA enklava K0 MIN TER NE, nazadnje so si
  sami nadeli ime JU G0 SLA VI JA nje.
  .
  In u ST0 ŽI CAMA prisegajo, da s te JU G0 K0 MU NI STIČ N€ poti ne bodo skrenili,
  za vedno bodo ostali zvesti KAV JAR ŽI DO P€D0 FI L SKI in P€D€ RAST IČNI ikoni,
  prveme med enakimi, svojemu tajvjarišu J0$€PHU BR0ZU TITiĆU.
  .
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
  .
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Pamet je ločena od države
 • 16.10.2017 08:19:02
 • Hočka Magna je pomoč bogate Slovenije gospodarsko zaostali, nerazviti in revni Avstriji!