objavi na
pozareport.si

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Politika varstva osebnih podatkov
Spoštujemo vaše zaupanje in vam zagotavljamo, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1). V nadaljevanju vam v Politiki varovanja osebnih podatkov podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.


1. Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov Družba Lanaka Media d.o.o. (izdajatelj spletnega portala Požareport), naslov Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: LM). Vsa vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko sporočite na pozareport@pozareport.si.


2. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Ob registraciji na portal www.pozareport.si ste vpisali svoje osebne podatke in sprejeli splošne pogoje, kar šteje kot sklenitev pogodbe. Tako je pravni temelj obdelave vaših osebnih podatkov pogodba (6(1)(b) GDPR).
Za namen izvajanja storitev portala (objavljanje komentarjev in posredovanje lastnih novic) se obdelujejo naslednji:
 • osebni podatki, ki ste jih podali ob registraciji: ime, priimek, elektronski naslov in številka telefona, pri čemer je za registracijo obvezen le podatek o elektronskem naslovu;

 • vsebina vaših komentarjev in lastnih novic, ki jih objavite na portalu. Ne pozabite: Če neposredno razkrijete prepoznavne ali občutljive podatke na javno dostopnih mestih portala, lahko te podatke zbirajo ali uporabljajo tudi drugi.

Ob vašem obiskovanju portala in uporabi storitev obdelujemo vaše osebne podatke v t.i. sistemskih logih na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f)).
Prav tako se ob vašem obiskovanju portala in uporabi storitev se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na Piškotki.


3. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Podatkov ne posredujemo v tretje države. V obdelavo osebnih podatkov je vključen obdelovalec, ki razvija in vzdržuje platformo za objavljanje člankov in deljenje oglasov.


4. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki za registracijo se obdelujejo ves čas aktivne uporabe portala, izbrišejo pa se po zaključku 10. koledarskega leta, v katerem je uporabnik postal neaktiven.


5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. LM pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni ali poštni naslov LM, navedenem v prvem členu te politike.
Izpolnitev upravičene zahteve LM izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer LM podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.
 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;

 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

 • roki hrambe;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;

 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

 • na podlagi zahteve LM izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

 1. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da LM popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

 2. Pravica do izbrisa podatkov (tki. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

  • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

 3. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:

 • podatki niso točni,

 • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,

 • LM podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval LM, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 2. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.

 3. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.


6. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.pozareport.si in velja od 1. 2. 2021.