objavi na
pozareport.si

forum

Politika

Ponedeljek, 25. februar 2019 ob 06:30

Ljubljanski Socialni demokrati. Prepiri, odstopi in pozivi Židanu: Pridi, če si upaš, uredi zadevo, sicer pa vsi odstopite!
Objavljamo pismo insajderja iz stranke SD pred današnjim sestankom vodstva ljubljanskih Socialnih demokratov in po hudem padcu SD na zadnjih anketah javnega mnenja ...
Bojan Požar

Odpri galerijo

Zahtevamo zbor članstva, katerega skliči ti, predsednik Dejan Židan. Uredite zadeve, sicer pa vsi odstopite! (vir: Pismo insajderja)

PISMO INSAJDERJA PO AFERI PREŠIČEK

Pred dnevi smo že poročali o zanimivih govoricah, da Tanja Fajon, evropska poslanka, vidna članica SD in prva na kandidatni listi Socialnih demokratov na prihajajočih volitvah v evropski parlament, menda nima več prave podpore znotraj stranke SD v Ljubljani. Danes pa objavljamo celotno, deloma redigirano, zaradi avtentičnosti pa tudi nelektorirano pismo "insajderja iz SD", očitno poslano tudi Dejanu Židanu, predsedniku državnega zbora in prvaku SD, ki še dodatno in tudi podrobneje razkriva, kaj (vse) se dogaja med vodilnimi člani te stranke v prestolnici pred današnjim, očitno kar pomembnim sestankom ljubljanskega vodstva SD ... (zapis v nadaljevanju):

"Pozdravljen predsednik Dejan Židan, vodstvo stranke SD in delegati, člani (v Bcc)

Predsednik stranke SD Dejan Židan!

Spodaj imaš aktualno dogajanje v stranki in še poslabšuje se. Uredi zadevo. Ali je res Tanja Fajon kriva za razpad stranke SD v prestolnici in nima več podpore, kot so se plasirajo novice novinarju Bojanu Požarju? Kdo podpira Tanjo Fajon v Ljubljani s figami v žepu z navidezno podporo? Kakšen je cilj? Kdo koga ruši? Ali je Ljubljana resnično prepuščena na propad? Zahtevamo zbor članstva, katerega skliči ti predsednik Dejan Židan. V nasprotnem primeru vodstvo stranke pozivamo k odstopu, v kolikor ne reši problemov katere mnoga leta požiramo vsi po vrsti!

Sklic 1. seje predsedstva SD Ljubljana je 25. 2. 2019 ob 16.30 nameravaš
priti ali se boš, kot vedno izogibal predsednik Dejan Židan?

Julijana Žibert (Lista Zorana Jankovića), vam pošiljamo v vednost informacijo o delovanju vašega vnuka ... (Klemna Žiberta, sekretarja stranke SD v Ljubljani, znanega pod vzdevkom "sendvičar", ki trenutno velja za masterminda ljubljanskih Socialni demokratov, je pa tudi nekoliko slabe volje, saj se očitno zaveda, da mu je Darij Krajčič, nedavno odstopljeni poslanec Liste Marjana Šarca, tako rekoč ukradel del famoznega naziva sendvičar; op. avtorja).

Lep pozdrav od članov in članic, ki kmalu več ne bodo!

PISMO METKE TEKAVČIČ

---------- Forwarded message ---------
From: Metka Tekavčič <metka.tekavcic@ef.uni-lj.si>

Date: V pet., 15. feb. 2019 ob 23:18

Subject: RE: Izstop iz stranke SD

To: Klemen Žibert <klemen.zibert@gmail.com>Marko Koprivc
<markokoprivc3@gmail.com>, Tadej Cmerekar <tadej.cmerekar@gmail.com>

Cc: <dejan.levanic@socialnidemokrati.si>, <milos.pavlica@gmail.com>,
<kumer.dusan@gmail.com>, Natasa Kovac
<natasa.kovac@yahoo.com><anton.colaric@gmail.com>,<boris.makoter@gmail.com>

Dragi fantje, tole je brez potrebe in če mene vprašate, predvsem odraz vaše nezrelosti in nečimrnosti. Stranki s tem niste naredili nič
dobrega. Čeprav sem prepričana, da verjamete, kako situacijo obvladate
in znate delati red (o tem me že dolgo prepričujete, pa vam vse težje
verjamem), do dobrega volilnega rezultata vaše ravnanje, ki sproža
tovrstne reakcije, ne bo pripeljalo. Katja je dolga leta (ali bolje kar
desetletja) predano delala za stranko (tudi takrat, ko se je bilo
potrebno spopadati s pobalinstvom v mestni organizaciji), v času, ko je
bilo pomembno predvsem to, kako boste negovali svoje ege, pa je bila v težki zdravstveni situaciji.

Naj vam zaploskam? Ne morem, ker sem predvsem žalostna. Takoj ko sem
danes govorila z Markom in Borisom, sem zaslutila, kam to lahko
pripelje, ker ljudi poznam. Katjin mail bi sicer priletel kak dan
kasneje, jaz pa bi se čudila, kaj se dogaja. Enako je bilo, ko je
izstopil Gregor. Stranka smo ljudje in ne naši ali vaši egi.

Čestitam vam k dobro izpeljani konferenci in sem vesela, da ste z
rezultatom zadovoljni. Sedaj je pomembno še, da bodo poleg vas samih z
vami zadovoljni ljudje, ki naj bi na volitvah SD oddali svoj glas, in da
boste uveljavili svoj vpliv v MS, ki ga je SD v zadnjih letih v celoti
izgubila. Tudi zato, ker sami niste znali sprejemati pravih odločitev.

Lep pozdrav, Metka

IZSTOP KATJE KRIVIC

From: Katja Krivic [mailto:katja.krivic@gmail.com]
Sent: 15. februar 2019 19:48
To: Marko Koprivc; Klemen Žibert;....
Subject: Izstop iz stranke SD

Spoštovani,

Podpisana Katarina Krivic ...
NEPREKLICNO IZSTOPAM IZ STRANKE SOCIALNIH DEMOKRATOV.

Vsem se iskreno zahvaljujem za sodelovanje.

Katarina KRIVIC
-----------------------------

VODSTVO STRANKE

Datum: 18.02.2019
Na podlagi 12. člena Sklepa o organiziranosti SD Ljubljana
SKLICUJEM
1. sejo Predsedstva SD Ljubljana, ki bo
v ponedeljek, 25. februarja 2019 ob 16.30 na sedežu stranke na
Levstikovi 15
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 25. seje predsedstva
2. Konstituiranje predsedstva in dogovor o delu
3. Aktualne zadeve
4. Razno
Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno opravičeno
odsotnost
sporočite na telefonsko številko : 041/595-831
Predsednik SD Ljubljana
Marko Koprivc, l. r
-----------------------------------

Z A P I S N I K
25. seje Predsedstva občinske organizacije SD Ljubljana, ki je bila
31.1.2019 ob 17.uri v sejni sobi
SD na Levstikovi 15 Ljubljana.
Seji so prisostvovali: mag. Marko Koprivc, Klemen Žibert, Matjaž Špat,
dr. Boštjan Petelinc, Mira
Ključanin, Franci Grom, Sašo Rozman, Živa Vidmar, Monika Morgenstern,
Vasko Simeunovič,
Gašper Boštjančič, Avguština Zupančič, Nataša Bombač, Zvone Keržan,
Tanja Vrzič, Zvone
Urbančič in Boris Makoter ( član kolegija predsednika).
Za sejo je predsednik mag. Marko Koprivc predlagal sledeči
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 24.seje Predsedstva
2. Aktualne zadeve
● Poročilo iz Mestnega sveta MOL
● Poročilo o dogajanjih na državni ravni
3. Sprejem sklepa o sklicu volilne konference SD Ljubljana in sklepa o
začetku evidentiranja
ter nadaljnjih kadrovskih postopkov za individualne funkcije v Občinski
organizaciji SD
Ljubljana
● za predsednika oz. predsednico Občinske organizacije SD Ljubljana
● za podpredsednika Občinske organizacije SD Ljubljana
● za podpredsednico Občinske organizacije SD Ljubljana
● za tajnika oz. tajnico Občinske organizacije SD Ljubljana
4. Razno
1.Zapisnik 24. seje je bil soglasno potrjen.
Ob tej uvodni točki je Klemen Žibert, tajnik občinske organizacije SD
Ljubljana, prisotne seznanil,
da so v okviru priprav na volilno konferenco SD Ljubljana, potekale
aktivnosti v četrtnih
organizacijah. Ob tej priložnosti, pa so bila v nekaterih četrtnih
organizacijah izvoljena tudi nova
vodstva oz. predsednice in predsedniki četrtnih organizacij SD. In sicer
v ČO Bežigrad, Avguština
Zupančič, V ČO Šmarna gora, Monika Morgenstern, v ČO Sostro, Vasko
Simeunovič in v ČO
Golovec, Gašper Boštjančič. Vsi novo izvoljeni predsedniki četrtnih so
se na seji predsedstva tudi
predstavili. Omenjen pa so tudi novi člani Predsedstva Občinske
organizacije SD Ljubljana.
2.Pri točki aktualne razmere po lokalnih volitvah v Mestnem svetu MOL,
pa tudi na državnem
nivoju je uvodoma spregovoril mag. Marko Koprivc, predsednik Občinske
organizacije SD
Ljubljana, mestni svetnik in tudi član republiškega predsedstva SD.
Tako je predstavil na novo izvoljeni Mestni svet MOL, kateri svetniki in
svetnice posameznih strank
in list ga sestavljajo in kako so bila oblikovana delovna telesa (
odbori in komisije) Mestnega sveta.
V katerih delovnih telesih sta naša svetnika in tudi drugi člani in
članice SD. Ob tem je povedal da
Stranke LMŠ, SMC in SAB ( ki imajo po enega svetnika) sestavljajo enotno
svetniško skupino
samostojnih svetnikov. Prav tako je na kratko seznanil predsedstvo o
neizvolitvi kandidatke SDS g.
Ušajeve v odbor za socialne in zdravstvene zadeve.
Glede dogajanj na državni ravni je mag. Marko Koprivc namenil največ
pozornosti v zvez z
dogajanji na Ministrstvu za kulturo in odstopom našega ministra g.
Dejana Prešička. Kronološko je
povzel dogajanja na ministrstvu, kako se je na ta zaplet odzvala
stranka, predsednik stranke in tudi
sam minister. Po mnenju mag. Marka Koprivc nismo reagirali najbolj modro
in tudi medijsko
pravilno zapeljali zadevo, kar bo verjetno imelo posledice za stranko SD
in njen ugled v javnosti.
Po uvodu mag. Marka Koprivca je sledila dokaj burna razprava glede
dogajanj na Ministrstvu za
kulturo in obnašanja našega ministra Dejana Prešička ter vodstva stranke
nasploh.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Špat, Avguština Zupančič, dr. Boštjan
Petelinc, Živa Vidmar, Boris
Makoter, Nataša Bombač
3.Sprejem sklepa o sklicu volilne konference in imenovanju kadrovske
komisije za pripravo
konference.
Krajši uvod k tej osrednji točki seje Predsedstva je podal tajnik Klemen
Žibert. Poudaril je, da v
Ljubljanski SD že nekaj časa potekajo priprave na volilno konferenco, ki
jo bomo v Občinski
organizaciji sklicali 13.2.2019. V vseh četrtnih organizacijah so že
tudi izvolili delegatke in delegate
za to konferenco. Volilna konferenca bo v veliki sejni sobi na Trgu MDB
7 ob 17.uri. Na konferenci
bomo volil:
-predsednika ali predsednico
-podpredsednico
-podpredsednika
-tajnika ali tajnico
Predlagal je, da postopki evidentiranja in potem kadrovski postopki v
četrtnih organizacijah,
potekajo do 6.2.2019 do 12. ure. Vse postopke pa vodi kadrovska komisija
v sestavi: Boris Makoter
predsednik, Mira Ključanin, Tanja Vrzič in Vasko Simeunovič. Prav tako
pa bodo omenjeni
sestavljali tudi volilno komisijo na volilni konferenci.
V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljenih več stvari v zvezi z
organiziranostjo naših članic in
članov, predvsem v smislu, da moramo čim prej priti do seznama kdo so
naše članice in člani v
četrtnih organizacija, njihovo število ( tudi glede plačane članarine)
Bilo je nekaj pripomb tudi na
kratek čas, ki bo na razpolago četrtnim organizacijam za evidentiranje.(
dr. Boštjan Petelinc, Živa
Vidmar)
Po razpravi je predsednik mag. Marko Koprivc predlagal sledeči sklep:
Volilna konferenca Občinske organizacije SD Ljubljana bo 13.2.2019 ob
17. uri v veliki sejni
sobi Trg MSD 7. Volilno konferenco sestavljajo člani in članice
predsedstva ter v četrtnih
organizacija izvoljeni delegati in delegatke .
Evidentiranje za posamezne funkcije v Občinski organizaciji SD Ljubljana
se začne
31.1.2019 in traja do 6.2.2019 do 12 .ure.
Vse postopke v zvezi s evidentiranjem ter oblikovanjem kadrovskih list,
vodi kadrovska komisija v
sestavi : Boris Makoter predsednik, Mira Ključanin, Tanja Vrzič in Vasko
Simeunovič kot člani.
4. Pod točko razno ni bilo razprave in je predsednik mag. Marko Koprivc
ob 18.40 uri sejo
Predsedstva Občinske organizacije SD Ljubljana zaključil.
V Ljubljani 3.2.2019
Zapisnikar: Boris Makoter
predsednik SD Ljubljana
mag. Marko Koprivc, l.r. "

HUDI PADEC PODPORE SD 

Po zadnji anketi javnega mnenja agencije Mediana za Pop TV (vir) je razviden tudi hud padec podpore stranki SD - po aferi Prešiček. Ta se je skoraj prepolovila (če bi SD še prejšnji mesec, januarja, volilo 9,4 odstotka vprašanih, bi jih danes, februarja - le še 5,4 odstotka?!), Socialne demokrate pa prehiteva tudi konkurenčna stranka Levica, čeprav Levici podpora prav tako pada ...

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

nalagam...

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
Dejan Židan Socialni demokrati marko koprivc Klemen Žibert Tanja Fajon metka tekavčič bojan požar Požareport

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

Prijatelji

Sašo Lapnaprimer JanezNika PercHiše Natura Ludvik Romšak s.p.Dejan GavrilovićAna VukovičAlenka MedičGoran GerasimovićStefania BojićErnest SkrjanecLaščan ZlatorogBranko GaberTV3 Medias

NAJBOLJ OBISKANO

Ljubljanski Socialni demokrati. Prepiri, odstopi in pozivi Židanu: Pridi, če si upaš, uredi zadevo, sicer pa vsi odstopite!