objavi na
pozareport.si

forum

Posli & finance

Sobota, 27. oktober 2018 ob 07:08

Boris Koprivnikar odgovarja Bojanu Požarju - 4-krat
Na podlagi zakona o medijih objavljamo štiri popravke in oziroma prikaze nasprotnih dejstev, ki nam jih je prek odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle poslal nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar.
Bojan Požar

Odpri galerijo

Boris Koprivnikar

I.

Popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev na članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

1.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si objavljen članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

V njem je zapisanih veliko netočnih in za bralca zavajajočih informacij.
Ne drži informacija, da naj bi Boris Koprivnikar nameraval postati predsednik uprave Telekoma Slovenije. Nikoli se z nikomer ni pogovarjal o tej možnosti.

Ne drži, da je Boris Koprivnikar dva dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami kot tedanji minister za javno upravo zasebni ljubljanski družbi BTC d.d. podelil državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, "osebno", brez dražbe, zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC. Ne drži, da bi testne frekvence družbi BTC podelil Boris Koprivnikar. Tako kot ostalim, je tudi družbi BTC testne frekvence z odločbo podelil AKOS, ki je odločbo družbi BTC tudi vročil po pravilih vročanja v upravnem postopku. Odločbe družbi BTC tako ni izročil Boris Koprivnikar. Fotografija iz prispevka je nastala na sestanku, ki je o povsem drugih temah tekel med predstavniki MJU in družbo BTC, odločbo pa so na ta sestanek prinesli predstavniki družbe BTC. Fotografija je nastala kot simboličen prikaz, da se dogajajo konkretni koraki pri uvajanju 5G tehnologije.

Ne drži, da naj bi Boris Koprivnikar z nakazili družbi BTC zlorabil ministrski položaj. Denarni tok med MJU in družbo BTC se je res začel v času ministra Koprivnikarja, vendar zgolj iz razloga prevzema obveznosti plačila najemnin za objekte v lasti družbe BTC. V okviru projekta Centralizacija upravljanja s stvarnim premoženjem države je obveznost plačila najemnin za nepremičnine za Carinsko upravo v Ljubljani, Novem mestu in v Murski Soboti, ter stroškov upravljanja nekaterih objektov, kjer je država samo najemnik nekaj prostorov v skupnih objektih, ki imajo skupnega upravljavca, prešla na MJU. Ni šlo za novo obveznost države, le za novega plačnika. BTC je nakazila pred prehodom obveznosti na MJU prejemal od drugih državnih organov. Nikakor torej nakazila družbi BTC s strani MJU ne kažejo na koruptivno ravnanje Borisa Koprivnikarja, kar je enostavno preverljivo iz navedbe namena nakazil - tudi v aplikaciji Erar.

Tudi ne drži, da je Boris Koprivnikar imenoval Tanjo Muha na mesto direktorice AKOS. Postopki imenovanja so tekli preko uradniškega sveta, predloga ministrstva, sklepa kadrovske komisije in na zadnje imenovanja na seji vlade. Boris Koprivnikar tudi ni "sforsiral" imenovanja nesojenega poslanca SMC Aleša Ivkoviča na mesto predsednika sveta AKOS. Ta se izbira znotraj sveta, Boris Koprivnikar na odločitev članov sveta ni vplival.

Prav tako ne drži, da bi zakon o telekomunikacijah kar trikrat spreminjal Boris Koprivnikar sam. Zakonov ne sprejemajo ministri, pač pa Državni zbor.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

II.

Popravek oziroma prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na članek z naslovom Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.

2.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače, objavljen članek z naslovom »Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.«

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih.
Boris Koprivnikar kot minister ni ravnal nezakonito, tudi v zadevi podelitve testnih frekvenc družbi BTC, ki jo opisuje avtor članka, je njegovo ravnanje povsem skladno s predpisi. Nikakor ne drži, da naj bi "nekaznovano zaslužil celo več deset milijonov evrov davkoplačevalskega denarja". Nakazila, ki jih je s strani MJU prejela družba BTC, in so razvidna iz spletne aplikacije Erar, so bila namenjena plačilu najemnin in stroškov upravljanja za nepremičnine, ki jih uporabljajo določeni državni organi, potem ko je obveznost plačila teh stroškov s projektom Centralizacije upravljanja s stvarnim premoženjem države prešla na MJU. BTC je denar iz državnega proračuna za isti namen prejemal tudi prej, spremenil se je le plačnik. Ni šlo torej za nikakršno koruptivno ali drugačno nezakonito ravnanje. Nikakor si Boris Koprivnikar ne iz tega naslova ne iz katerega drugega (ki ga pisec v članku niti ne navaja) ni pridobil nobenih premoženjskih ali nepremoženjskih koristi.

V času, ko je članek nastajal, je bi Boris Koprivnikar dejansko na službeni poti v ZDA. Ni se "zavil v molk", bil je službeno odsoten.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

III.

Odgovor na članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

3.10. 2018 je bil na spletnem portalu Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumu Nejca Brezovarja, objavljen članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih. Pisec teksta je zapisal, da se je Koprivnikar zaradi "afere" že znašel pod lupo policije, KPK in komisije državnega zbora za nadzor javnih financ. Da bi Boris Koprivnikar bil v kakršnemkoli postopku pred policijo in KPK, ne drži, saj ga do danes ni kontaktiral nihče s teh institucij. Izvedena je bila edino seja Komisije za nadzor javnih financ, ki je bila sklicana v rekordnem času. Predsednik te komisije je politik, ki ga na prihajajočih lokalnih volitvah podpira Lista novinarja Bojana Požarja.

Tudi ne drži, da bi Boris Koprivnikar po lastnih željah ali "potrebah" nastavljal "drugo oziroma tretje razredne kadre SMC". Tega ni storil ne z namenom, da mu omogočijo katerokoli sporno ravnanje, ki ga pisec očita, ne s katerim drugim namenom. Boris Koprivnikar nikogar ni nikamor nastavljal, vsi kadrovski postopki so bili izvedeni skladno z zakonodajo, eventualna vključenost Borisa Koprivnikarja je bila vselej v okviru njegovih pristojnosti.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

IV.

Odgovor na članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.

4.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Viri iz BTC: Jože Mermal je v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc, objavljen članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.«

Ne drži, da bi Boris Koprivnikar družbi BTC d.d. podelil oz. priskrbel državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, in to zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC.

Za podelitev testnih frekvenc nikakor ni predvidena dražba in italijanski primer, ki ga omenja pisec, ni primer testne rabe frekvenc. Naj poudarimo, da v Sloveniji dražba komercialnih frekvenc še ni bila izvedena.

Ne držijo tudi domneve, da naj bi Boris Koprivnikar postal glavni izvršni direktor BTC. Boris Koprivnikar se z vodilnimi te družbe o tem ni nikdar pogovarjal.

Tudi ne drži, da bi se pojasnila Borisa Koprivnikarja in uradna pojasnila AKOS o tej zadevi bistveno razlikovala. Trditve in pojasnila AKOS in Borisa Koprivnikarja si v ničemer ne nasprotujejo. Evropske usmeritve oz. akcijski načrt EU za 5G je javno objavljen na spletni strani Evropske komisije in je dostopen vsakomur:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF.
Tem usmeritvam je pod vodenjem naše stranke sledilo tudi ministrstvo za javno upravo pri dopolnitvah zakona, AKOS pri pripravi predloga strategije in ministrstvo pri uradnih usmeritvah AKOS-u.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
boris koprivnikar btc SMC AKOS Ministrstvo za javno upravo Jože Mermal

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

borut rojc

2019-10-18 11:44:07


Cigan se bo pritožil in višje sodišče zadevo z lahkoto obrne njemu v prid glede zadeve ,, Lekarna Bitenc,, Dvomim sicer, v Šiški se gradi nov trgovski center, katerega je ta isti cigan nekoč onemogočal pri gradnji in bo tam pač zdaj postavil eno od izpostav svojih lekarn...Pravo, kar sem spoznal na lastni koži in vse pišem na podlagi osebnih izkušenj, je v Sloveniji hudo raztegljiva zadeva, ki se od posameznika do posameznika tretira drugače. V tem pogledu se moramo nekateri sodno boriti proti izvedensko dokazanim dementnim tožnikom,piscem oporok in celo pokojnikom. Tudi ti imajo po mnenju višjega sodišča, lahko svetle trenutke in operirajo na polno. Norö! ...Uničenega zdravja in življenja v desetletju sodnih bojev s kriminalci in prevaranti, ne bo nihče povrnil. Tega slovenski pravosodni sistem, ne bo zaznal še naslednjih sto let. Morda bom, vsaj jaz, do konca življenja dočakal, da bo kdo od tzv. sodnikov globoke države,ki načrtno uničujejo življenja in krojijo usode ljudi, kazensko odgovarjal. Čeprav, glede na komike, luzerje in bleferje, ki jih globoka država nastavlja na oblast, nimam upanja na to. Preveč so zjebani v glavo, da bi razni Kordiši, Korčetke, Mesci in podobni jebivetri, sploh vedeli, za kaj gre...Dokler bo tako in s takšnimi ljudmi v sodstvu, imajo kriminalci avtocesto po vsej poti svojih hudodelstev. Izgubljena človeška življenja, pa toliko pomebna v luči zasledovanja njihovih bolnih interesov, kot povožena divjad ob cesti.
Igor Hauptman

2019-10-18 09:18:38


Se pridružujem čestitkam komentatorja Bitenčevim za sodno zmago proti ljubljanskemu županu ter desetletno maltretiranje, ki ga je prenašala cela družina Bitenc. Vsi člani družine so namreč po poklicu farmacevti, njegova mama je tudi vodila lekarno. Zakaj pišem o tem. Pri tej družini vključno z Borom Bitencem, bivšim odličnjakom bežigrajske gimnazije ter diplomantom Fakultete za farmacijo v nasprotju prepričanji povprečnega Slovenca, da je prodaja farmacevtskih izdelkov nekaj, kar samo po sebi prinaša kupe denarja, tega ne boste niti približno opazili, vsaj kar se njihovega življenjskega sloga tiče ne. Nobenih bogataških vil. razkošnih vikendov z jahtami, nobenih belih mercedesov in BMW-jev, nič od tega pri njih ne boste videli za razliko od sinčkov župana, katerih poslovni in siceršnji potenciali so sicer znani daleč preko mej glavnega mesta, kjer kraljuje njun ata. Pa pri tej zadevi to niti ni poglavitno. Zame nepojmljivo je dejstvo, da je naše sodstvo potrebovalo deset (10) let za to, da je ugotovilo (Vrhovno sodišče), da je lekarniška dejavnost javna služba in zato pri presoji koncesijske pogodbe ni mogoče odločati le na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ter pri tem upravičeno nisem brez dvomov o tem, kaj je gnalo vrhovne sodnike, da so se po desetih letih sploh tako odločili, kot so na koncu se. Kaj se sploh gremo v tej državi. V kolikšnem času mislite, bi takšno vprašanje razrešila britanska sodišča, t.j. sodišča tiste države za katero berem v komentarjih na družbenih omrežjih, naj se čimprej pobere iz EU ker, da ji ni prostora v družbi držav med katere sodi tudi Slovenija.
borut rojc

2019-10-18 08:14:43


Enkrat mi je ob kavi, uslužbenka MOL-a dejala : ,, Jankovič je kriminalec in kot takega ga moraš sprejeti, da lahko shajaš z njim , ,, Tega mnenja sem tudi sam, torej, da je človek gangster, kljub temu pa je sinonim nedolžnosti, nedotakljivosti za slovensko krivosodje. V tem pogledu bi znak tehtnice v emblemu, ki v smislu tehtanja med dobrim in zlom, lažjo in resnico, predstavlja sodstvo, morali zamenjati s sliko Jankovičev, prej omenjenega kriminalca in njegovih, retardiranih sinov. ..Niso nam nevarni volkovi in medvedi, pač pa tovrstni nenadertalci, opičnjaki, ki se svobodno sprehajajo naokrog in iz sodišča vedno prihajajo široko nasmejani, razigrani in predvsem pripravljeni na nova kazniva dejanja. Nekoliko zadrege se kaže le v tem, kje se zvečer s sodniki in tožilci dobiti na večerji , da jih kdo ne opazi. Slovenija danes... Mimogrede, čestitke Bitenčevim, da so obdržali lekarno in se niso dali gangsterju. Zanj , seveda, to ni poraz. V sodelovanju s sodiščem, žrtvujejo lekarno, da obdržijo milijonske zneske pri drugih sumljivih poslih...Logično je, da zaradi takšnega, mafijskega ustroja države in povezave sodstva z najbolj krvoločnimi kriminalci, nek ustavni sodnik, ne bo odstopil, ker se mu je nekaj zareklo. On niti ne more odstopiti, kot ne Šarec, ker je te ljudi nastavila prav mafija, ki dejansko vodi in obvladuje državo. Bog pomagaj, če uporabim izraz enega od komentatorjev, ko gledam te predsednike sodišč danes; Kneza, Florjančiča, Pogačnika. Kot bi bili le Jankovičevi pomočniki...Dvomim, da pa bo Jakličeva integriteta načeta, če se ga lotita dva norca iz režimskega medija, ki bosta kmalu na zavodu za zaposlovanje. Ko te obdeluje veselinka, ima to posebno težo. Vseeno si bo Vukovička morala najti nekoga, kot tudi prismojeni Cirman, ki ga bosta, se mu morda sama pustila obdelati. Za ljubi kruhek.

Prijatelji

Sašo Lapnaprimer JanezNika PercHiše Natura Ludvik Romšak s.p.Dejan GavrilovićAna VukovičAlenka MedičGoran GerasimovićStefania BojićErnest SkrjanecLaščan ZlatorogBranko GaberTV3 Medias

NAJBOLJ OBISKANO

Boris Koprivnikar odgovarja Bojanu Požarju - 4-krat