objavi na
pozareport.si

forum

Posli & finance

Sobota, 27. oktober 2018 ob 07:08

Boris Koprivnikar odgovarja Bojanu Požarju - 4-krat
Na podlagi zakona o medijih objavljamo štiri popravke in oziroma prikaze nasprotnih dejstev, ki nam jih je prek odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle poslal nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar.
Bojan Požar

Odpri galerijo

Boris Koprivnikar

I.

Popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev na članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

1.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si objavljen članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

V njem je zapisanih veliko netočnih in za bralca zavajajočih informacij.
Ne drži informacija, da naj bi Boris Koprivnikar nameraval postati predsednik uprave Telekoma Slovenije. Nikoli se z nikomer ni pogovarjal o tej možnosti.

Ne drži, da je Boris Koprivnikar dva dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami kot tedanji minister za javno upravo zasebni ljubljanski družbi BTC d.d. podelil državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, "osebno", brez dražbe, zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC. Ne drži, da bi testne frekvence družbi BTC podelil Boris Koprivnikar. Tako kot ostalim, je tudi družbi BTC testne frekvence z odločbo podelil AKOS, ki je odločbo družbi BTC tudi vročil po pravilih vročanja v upravnem postopku. Odločbe družbi BTC tako ni izročil Boris Koprivnikar. Fotografija iz prispevka je nastala na sestanku, ki je o povsem drugih temah tekel med predstavniki MJU in družbo BTC, odločbo pa so na ta sestanek prinesli predstavniki družbe BTC. Fotografija je nastala kot simboličen prikaz, da se dogajajo konkretni koraki pri uvajanju 5G tehnologije.

Ne drži, da naj bi Boris Koprivnikar z nakazili družbi BTC zlorabil ministrski položaj. Denarni tok med MJU in družbo BTC se je res začel v času ministra Koprivnikarja, vendar zgolj iz razloga prevzema obveznosti plačila najemnin za objekte v lasti družbe BTC. V okviru projekta Centralizacija upravljanja s stvarnim premoženjem države je obveznost plačila najemnin za nepremičnine za Carinsko upravo v Ljubljani, Novem mestu in v Murski Soboti, ter stroškov upravljanja nekaterih objektov, kjer je država samo najemnik nekaj prostorov v skupnih objektih, ki imajo skupnega upravljavca, prešla na MJU. Ni šlo za novo obveznost države, le za novega plačnika. BTC je nakazila pred prehodom obveznosti na MJU prejemal od drugih državnih organov. Nikakor torej nakazila družbi BTC s strani MJU ne kažejo na koruptivno ravnanje Borisa Koprivnikarja, kar je enostavno preverljivo iz navedbe namena nakazil - tudi v aplikaciji Erar.

Tudi ne drži, da je Boris Koprivnikar imenoval Tanjo Muha na mesto direktorice AKOS. Postopki imenovanja so tekli preko uradniškega sveta, predloga ministrstva, sklepa kadrovske komisije in na zadnje imenovanja na seji vlade. Boris Koprivnikar tudi ni "sforsiral" imenovanja nesojenega poslanca SMC Aleša Ivkoviča na mesto predsednika sveta AKOS. Ta se izbira znotraj sveta, Boris Koprivnikar na odločitev članov sveta ni vplival.

Prav tako ne drži, da bi zakon o telekomunikacijah kar trikrat spreminjal Boris Koprivnikar sam. Zakonov ne sprejemajo ministri, pač pa Državni zbor.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

II.

Popravek oziroma prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na članek z naslovom Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.

2.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače, objavljen članek z naslovom »Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.«

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih.
Boris Koprivnikar kot minister ni ravnal nezakonito, tudi v zadevi podelitve testnih frekvenc družbi BTC, ki jo opisuje avtor članka, je njegovo ravnanje povsem skladno s predpisi. Nikakor ne drži, da naj bi "nekaznovano zaslužil celo več deset milijonov evrov davkoplačevalskega denarja". Nakazila, ki jih je s strani MJU prejela družba BTC, in so razvidna iz spletne aplikacije Erar, so bila namenjena plačilu najemnin in stroškov upravljanja za nepremičnine, ki jih uporabljajo določeni državni organi, potem ko je obveznost plačila teh stroškov s projektom Centralizacije upravljanja s stvarnim premoženjem države prešla na MJU. BTC je denar iz državnega proračuna za isti namen prejemal tudi prej, spremenil se je le plačnik. Ni šlo torej za nikakršno koruptivno ali drugačno nezakonito ravnanje. Nikakor si Boris Koprivnikar ne iz tega naslova ne iz katerega drugega (ki ga pisec v članku niti ne navaja) ni pridobil nobenih premoženjskih ali nepremoženjskih koristi.

V času, ko je članek nastajal, je bi Boris Koprivnikar dejansko na službeni poti v ZDA. Ni se "zavil v molk", bil je službeno odsoten.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

III.

Odgovor na članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

3.10. 2018 je bil na spletnem portalu Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumu Nejca Brezovarja, objavljen članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih. Pisec teksta je zapisal, da se je Koprivnikar zaradi "afere" že znašel pod lupo policije, KPK in komisije državnega zbora za nadzor javnih financ. Da bi Boris Koprivnikar bil v kakršnemkoli postopku pred policijo in KPK, ne drži, saj ga do danes ni kontaktiral nihče s teh institucij. Izvedena je bila edino seja Komisije za nadzor javnih financ, ki je bila sklicana v rekordnem času. Predsednik te komisije je politik, ki ga na prihajajočih lokalnih volitvah podpira Lista novinarja Bojana Požarja.

Tudi ne drži, da bi Boris Koprivnikar po lastnih željah ali "potrebah" nastavljal "drugo oziroma tretje razredne kadre SMC". Tega ni storil ne z namenom, da mu omogočijo katerokoli sporno ravnanje, ki ga pisec očita, ne s katerim drugim namenom. Boris Koprivnikar nikogar ni nikamor nastavljal, vsi kadrovski postopki so bili izvedeni skladno z zakonodajo, eventualna vključenost Borisa Koprivnikarja je bila vselej v okviru njegovih pristojnosti.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

IV.

Odgovor na članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.

4.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Viri iz BTC: Jože Mermal je v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc, objavljen članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.«

Ne drži, da bi Boris Koprivnikar družbi BTC d.d. podelil oz. priskrbel državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, in to zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC.

Za podelitev testnih frekvenc nikakor ni predvidena dražba in italijanski primer, ki ga omenja pisec, ni primer testne rabe frekvenc. Naj poudarimo, da v Sloveniji dražba komercialnih frekvenc še ni bila izvedena.

Ne držijo tudi domneve, da naj bi Boris Koprivnikar postal glavni izvršni direktor BTC. Boris Koprivnikar se z vodilnimi te družbe o tem ni nikdar pogovarjal.

Tudi ne drži, da bi se pojasnila Borisa Koprivnikarja in uradna pojasnila AKOS o tej zadevi bistveno razlikovala. Trditve in pojasnila AKOS in Borisa Koprivnikarja si v ničemer ne nasprotujejo. Evropske usmeritve oz. akcijski načrt EU za 5G je javno objavljen na spletni strani Evropske komisije in je dostopen vsakomur:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF.
Tem usmeritvam je pod vodenjem naše stranke sledilo tudi ministrstvo za javno upravo pri dopolnitvah zakona, AKOS pri pripravi predloga strategije in ministrstvo pri uradnih usmeritvah AKOS-u.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
boris koprivnikar btc SMC AKOS Ministrstvo za javno upravo Jože Mermal

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

borut rojc

2018-11-13 08:20:59


Ukradli so volitve, zdaj pa tak cirkus okrog nekoga, ki je v bistvu nepomemben. Bandelli se verjetno še sploh ni streznil od martinovanja, tako, da ga, če uporabim njegovo in izrazoslovje nacionalnega medija RTV ,,boli kurac,, Nekdo pa je tega alkoholika nekoč potrdil za ministra, ko so, recimo, obračunali s tistim revežem Kodeljo. Končno, če ti Murgle sestavljajo vlado, bi minister lahko bil tudi kateri od maloumnih sinov ljubljanskega šerifa ali kateri od vaških posebnežev, ki jih sovaščan Šarec rad vzame s sabo na vožnjo z vladnim vozilom. ..Meni se Maša Kociper , ta ki večji krogec še vedno spravlja v malega , ne zdi nič manj zažagana od Bandellija. Nasploh tudi predsednica stranke sodi v ta jagodni izbor... Ob idiotih iz tzv. Levice imamo tako tudi v stranki nesojene evropske komisarke modele, ki niti v sanjah ne bi smeli sedeti v parlamentu, ker so tja prišli s prevaro. Kdo, razen njih samih, družinskih članov in kakšnega prijatelja, ki so ga kupili s pivom jim je lahko dal glas? Hendikepiranih ljudi s posebnimi potrebami, dodati jim moram še prav posebna pacienta, Moderndorferja in Erjavca, recimo v stranki SLS, ki je ni v parlamentu, ne bi našli.. A to stranko, simbol slovenstva je bilo treba žrtvovati za te, oprostite izrazu, odfukance, preko katerih komunistični zločinci in kriminalci razkrajajo državo, uničujejo družbo in spreminjajo družbeni red. Čeprav, zombi vas bo še vedno prepričeval, da imamo manjšinsko vlado.
tacit .

2018-11-12 13:01:39


V PODUK IN PREMISLEK: kolikor je bilo mogoče zbrati po objavah v medijih: podatki za 31 izvoljenih poslancev…. 6.960 Janez Janša (SDS) 6.122 Marjan Šarec (LMŠ) 4.367 Branko Grims (SDS) 3.337 Elena Zavadlav Ušaj – ni prišla v parlament!!! 3.332 Nataša Sukič (Levica) 3.115 Aleš Hojs (SDS) – ni prišel v parlament!!! 3.022 Leon Merjasec (LMŠ) – ni prišel v parlament!!! 2.771 Dejan Židan (SD) 2.570 Alenka Gotar (SDS) – ni prišla v parlament!!! 2.456 Matej Tonin (NSi) 2.319 Luka Mesec (Levica) 1.618 Miro Cerar (SMC) 1.555 Milan Brglez (SMC) 1.005 Zmago Jelinčič (SNS) 21 poslancev je prejelo manj kot 1000 glasov. Omenjeni gospod je med njimi. 999 Marko Bandelli (SAB) 986 Mateja Udovič (SMC) 985 Predrag Baković (SD) 875 Dušan Šiško (SNS) 824 Primož Siter (Levica) 811 Franc Jurša (DeSUS) 802 Mojca Žnidarič (SMC) 794 Soniboj Knežak (SD) 771 Boštjan Koražija (Levica) 752 Jurij Lep (DeSUS) 738 Peter Jožef Česnik (SAB) 736 Blaž Pavlin (Nsi) 732 Jani Ivanuša (SNS) 723 Bojana Muršič (SD) 718 Gregor Perič (SMC) 715 Vojko Starović (SAB) 666 Jožef Ribič (SAB) 628 Robert Polnar (DeSUS) 521 Lidija Ivanuša (SNS) 501 Branko Simonovič (DeSUS) 369 Ivan Hršak (DeSUS) še število glasov po strankah: 222.042 Slovenska demokratska stranka – SDS 112.250 Lista Marjana Šarca – LMŠ 88.524 Socialni demokrati – SD 86.868 Stranka modernega centra – SMC 83.108 Levica 63.108 Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) 45.492 Stranka Alenke Bratušek (SAB) 43.889 Demokratična stranka upokojencev (DeSUS) 37.182 Slovenska demokratska stranka – SNS + Narodni skupnosti

Prijatelji

Mira žugeljSašo Lapnaprimer JanezNika PercHiše Natura Ludvik Romšak s.p.Dejan GavrilovićAna VukovičAlenka MedičGoran GerasimovićStefania BojićErnest SkrjanecLaščan ZlatorogBranko GaberTV3 Medias

NAJBOLJ OBISKANO

Boris Koprivnikar odgovarja Bojanu Požarju - 4-krat