Ti štirje novinarji naj se samoočistijo in spovedo za vse grehe

Ljubljana, 29.06.2017 06:00
"... Na podlagi vsega navedenega omenjenim štirim novinarjem predlagam, da čim prej prično s samoočiščenjem, se spovedo za vse grehe in začnejo novo obdobje v svojem življenju, v katerem ne bo več prostora za uničevanje posameznikov. Pri njihovem delu naj jih vodita le poštenost in resnicoljubnost ...
(vir: PortalPlus.si - celoten članek si lahko preberet tukaj)"
(... Dejstvo je, da sem nam vse slabo vrne, slej ali prej ... Tako Ivan Simič, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, priznano najboljši slovenski davčni strokovnjak in komentator oddaje VV Faktor na TV3, o davčno spornem poslovanju družbe Providentia, d. o. o., ki je v lasti Suzane Rankov, Vesne Vuković, Tomaža Modica in Primoža Cirmana, štirih novinarjev spletnega portala Siol.net, prej pa znanih novinarjev časopisa Dnevnik.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

  • macek
  • 29.06.2017 18:00:06
Pustimo brezvezne žveke.
Danes zvečer se bomo prešteli.
Koliko nas bo Slovencev domoljubov????
Ali bomo morali dokončno prepustiti Slovenijo rdečim pokvekam!?
  • "Confessio est regina probationum"???*
  • 29.06.2017 11:43:42
* - "Spoved/priznanje je kraljica dokazov".
Gre sicer za napredno pravno pravilo iz srednjega veka, ki pa so ga KAV JAR ŽI DO K0 MIN TER NI STIČNE kreature in njihoovi $€RBUSI
seveda ZL0rabili in ga še vedno ZL0rabljajo (na "zaslišanjih" nje), saj je njihova bit ZL0činska.
K0 MU NI ZEM je narobe svet in vse (=totalitarizem) postavi na glavo, saj je le v narobe svetu kloaka lahko na površju.
.
Zakaj gre? Gre za to, da so $imići navajeni, da gazda karkoli ukrene, da nekdo drug karkoli ukrene,
da se bo oziroma naj bi se "samo od sebe" nekaj naredilo nje (jao mene, kuku mene, kukulele ...
kad će, ko će ... trebalo bi se ... nje).
Kaj to pomeni?
Pomeni, da ne rabimo spovedi VUKOVIćA, RANK0VIćA, P0TIćA i tako dalje do tokija,
za njihovo** morebitno tako ali tako fejk kesanje (za katero nas zabole nešto nje, kot bi rekle mekanecurice nje),
ker so za pregon ZL0 ČIN CEV proti ČL0VEŠTVU, v tem primeru L0P0VOV in LAŽNIVCEV,
DOKAZI več kot dovolj.
Sledimo?
Na podlagi DOKAZOV preganjamo zločince - NE RABIMO njihove spovedi.
"Joj, draga drugarica vuković, drugovi i drugarice MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNI TiT0ISTI u sLJoveNJijama, a bi vi, ono molim lepo nje, se pokesavali i začeli samočistilnu kuru ..."
Vat de fak!!!!!!
Razumemo?
LAŽNIVCE in L0P0VE preganjamo po veljavnih zakonih, na podlagi DOKAZOV o njihovih ZL0 ČINIH,
molidbe se morate $imići & co. naučiti obdržati zase, kot se spodobi nje,
molidbe so vaša intima, vaša intimna pravica in naj tako tudi ostane,
v javnem diskurzu pa, če se že oglašate, skladno z zakoni zahtevajte izvajanje ZAKONA,
pred katerim smo vsi enaki, medtem ko imate intimne molidbe lahko vsak svoje nje,
ki predvideva (zakon namreč)
PREGON in KAZEN za MU R GL SR B0 JU G0 K0 MU NI STIČNE ZL0 čIN CE proti ČL0VEŠTVU.
.
Razumemo?
Sledimo?
Zločincev ne prosimo, če bi morda odstopili, "Joj, a bi ti, ki te je C€-KA nastopu, malce odstopu,
da lahko MU R GL C€NT RAL NI K0 MI TE K0 MU NI STIČNE PAR TI J€ JU G0 SLA VI JE v Sloveniji nastopi še drugo lutko,
da se napase/naparazitira na proračunskem denarju ...",
tudi ne molimo, saj bodo zanje molili njihovi tavjariši drugovi pravoslavni popovi nje.
Sledimo?
Razumemo?
Vse te kozlarije/poneumljanja so vam poturili v zadnjih sto letih in jih še vedno dnevno turijo,
medtem ko je vse našteto pri $€RBUSIH že stoletja del genskega materiala.
----------
** - te kreature se celo same imenujejo "smrtni neprijatelji ljudi", vsa, še enkrat, vsa njihova ZL0 ČIN SKA dela potrjujejo
to siceršnjo spoved, ki pa so jo dali v prostoru in času svoje intime,
nismo jih mučili, da so priznali, da so ZL0 ČINCI PROTI ČL0VEŠTVU, sami se s tem dejstvom hvalijo
in ga na vsakem koraku potrjujejo z deli,
med katere spadajo oglašanja v javnem diskurzu, kjer seveda LAŽ€JO, kot pes teče, kajti
"LAŽ je nesmrtna duša K0 MU NI ZMA".
Razumemo?
Z RESNICO se njihov svet podre.
Kreature bi morale vrniti (oz. zaplenili bi jim naropano) in v zaporih služiti dolgoletne kazni.
Tiste MU R GL JU G0 K0 MI kreature, ki bi po odsluženi kazni bile še dela sposobne,
bi si kruh na pošten način lahko služile le s čiščenji površin in pododbno zahtevnimi deli.
Sledimo?
In zdaj $imići čakajo, da se bodo štabne delavke same odpovedale nikoli zasluženemu/prisluženemu luksuzu,
šle v zapor, opravile samočiščenje ter se po odsluženi kazni lotile edinih opravil, ki se jih utegnejo naučiti, čiščenja površin?
Slovenci takemu početju od pamtiveka milorečeno pravimo: "Čakaj osel, da trava zrase."
Razumemo?
Pomeni, da boš prej od lakote umrl nje, če boš laćen čakal, da trava zrase.
Sledimo?
Takih K0 MIN TER NI STIČNIH in MU R GL SR B SKIH poturancij se morate ljudje odvaditi, morate jih zavreči, ker so škodljive, so smrtno nevarne (kar škodi življenju, zavrnemo)
in s pomočjo veljavnih pravnim norm zahtevati spoštovanje občečloveških pravnih norm,
ki so dejansko norme SLOVENSKE KULTURE ŽIVLJENJA:
poštenost,
pravičnost,
resnicoljubnost,
prijateljstvo do ljudi ... sem sopada tudi prijateljstvo do okolja, v katerem živimo nje,
domoljubnost,
rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih slovenskih odlik, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
  • MURGLSRBO JUGOKOMUNISTIČNI samozvani WATCHDOGIćI
  • 29.06.2017 09:51:50
Predolga doba JU G0 K0 MU NI $TIČ N€GA totalitarizma povzroča, da ljudje le stežka razumejo, da ni vseeno, kaj človek reče, napiše.
Pojmi imajo pomene, kar pomeni, da nekaj pomenijo, kar pomeni, da z nekim pojmom/besedo/besedno zvezo povemo nekaj o nečem/nekom.
Ni vseeno, kaj in kako.
Če povemo tako, kot je, kot se za Človeka spodobi, potem temu početju pravimo govorjenje RESNICE,
če pa tisto, kar je, z besedami opišemo ravno obratno od RESNICE, temu pravimo NERESNICA
oziroma na kratko LAŽ.
Sledimo?
Ni vseeno, kaj in kako opišemo nekaj, ni vseeno, kaj govorimo.
.
Posiljevanju svojih pionirćetov, kot je to počel prvi med enakimi SR BO ŽI DO JU G0 K0 MU NI STIČNIMI ZL0 ČINCI PROTI ČL0VEŠTVU
tavjariš P€D€R P€D0FIL KLAV€C 0TR0K J0S€PH BR0Z TiT0 ali pa njegova pussi M0$€$ M0SHA PiJAD€,
katerim MU R GL K0 MU NI STIČNA JU G0 SLA VI JA v sLJoveNJijama PRIS€GA V€ČNO ZVESTOBO,
ne pravimo "človekoljubje", "ljubezen do otrok" ...,
ampak ZL0 ČIN PROTI ČL0VEŠTVU, P0SILSTV0, $adizem ...
Sledimo?
.
Kaj pravijo na P0ZITIVN0 SR B SKEM P0RTALU?
Da so RANK0VIćK€, VUK0VIćK€ in ostala deca UDB0* oficira, ki dnevno LAŽEJO, kot pes teče,
menda ""novinarski asi"".
* — UDB-a Uprava Državne Bezbednosti Jugoslavije
= KGB = Komitet (uprava) Gosudarstvenoj (državne) Bezopasnosti (bezbednosti)
.
Ali lahko MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIM LAŽNIVC€M pravimo "novinarji"? NE.
Smemo tem korektno samoimenovanim WATCHD0GIć€M reči "novinarski asi"? NE.
Zakaj ne?
Ker NIS0 N0VINARJI in še toliko manj novinarski asi, torej,
ker bi to bila oziroma je LAŽ
LAŽ pa je ena od temeljnih PROTIČLOVEŠKIH = PROTISLOVENSKIH dejavnosti.
Sledimo.
STALJIN:
"Resnico čuvajo bataljoni LAŽI."
Sledimo.
Poleg vseh mogočih represivnih organov in fizičnih ZL0 ČINOV PROTI ljudem,**
je glavno ""orožje"" K0 MIN TER NI STIČNEGA oz. tu MU R GL SR BO JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA 0KUPATORJA
ravno LAŽ, ki jo dnevno (24 ur na dan) širijo preko medijev, ki so si jih olastninili,
torej spriHVATIzirali, kar prepisali so si lastništvo tako nekoč t. i. imenovanih skupnih podjetij,
ki so sedaj V LASTI, razumemo, V LA$TI, sledimo, LA$TNIKI so,
MU R GL SR BO K0 MU NI STIČ NA JU G0 SLA VIJA je LA$TNICA (VLA$NIK nje) teh medijev:
(D€L0 $.N0VIC€ V€č€R Dn€vnik N€DELJSKI ... pomurski primorske dolenjski gorenski glas list novice ... j@na on@ L€JDI ... MLAĐINA ... i tako dalje do tokija)
vse to J€ V __L A S T I
MU R GL SR BO K0 MU NI STIČ N€ JU G0 SLA VIJ€,
ki je, če že želite uporabljati pojem as, pač združba
LAŽNIVIH asov, P€DR$KIH ass-ov, P€D0FILSKIH askov, M0RILSKIH asića i tako dalje do tokija,
ni pa med njimi tudi enega samega novinarja.
** — Zadevo vam najbolje pojasni glavni urednik DRUŽBEN0—P0LITIČNIH D€LAVC€V JU G0 SLA VI JE v Sloveniji,
in sicer njihov nadrejeni tavjariš MILANć€ KÜćanć€, ki je bil leta in leta, predno so ga nastopili na položaj
PR€D SED NIKA PR€D SED STVA CENT RAL NEGA K0MI TE JA K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Slo,
glavni in odgovorni urednik nje, medtem ko je bil recimo P0TRĆ, siceršnji idol S€BA$TJANA J€R€TIćA nje,
njegov pomočnik:
"Za premagovanje sovražnika so dovoljena vsa sredstva, najprej diskvalifikacija, potem likvidacija, pa še fizično, če je potrebno."
.
Poglejmo, zakaj DN€VNIK0VI wat ch dø gi ći NISO N0VINARJI.
Pogoj:
izobrazba in/ali opravljanje dela/poklica.
Dva petka šnelkurska pri fejk katedrah fejk milø-sav-lj-evi-ća tako ali tako ne moremo in ne smemo šteti za izobrazbo, ker to pač ni,
ob tem pa večina KU Ž-K0V=WATCHD0GIć€V še "stopnic fdvja ni videla in po njih padala", tako da niti po kakor delno formalnem kriteriju
NE IZPOLNJUJEJO POGOJA ZA IMENOVANJE novinar.
A tudi to ne bi bilo dovolj.
Poleg izobrazbe je tu še NUJNI POGOJ za imenovanje "novinar" — opravljanje novinarskega dela.
To delo predvideva in zahteva dosledno spoštovanje NOVINARSKEGA KODEKSA.
Govorimo o "SPJ Code of Ethics" — gre za kodeks mednarodnega združenja,
kar je kot nalašč za K0 MI IN TER NA CI ONA L C€ oz. MU R GL SR BO WATCH D0GIć€,
vendar pa je ta kodeks v nasprotju s K0MU NI STIČ N0 bitjo,
ki je LAŽ — "Laž je nesmrtna duša K0 MIN TER N€ oz. MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI Z MA".
Zato so si PU D LI C€ v od K0 MU NI STIČN€ JU G0 SLA VIJE okupirani Sloveniji poleg SPJ-kodeksa omislile še svojega,
malce prirejenega posebnim potrebam nepismenih ZV0 D NIK 0V in njihovih pre$$titutk iz F0RUMA___5 -7 -1 & tavarjiši.
Toda tudi po tej različici MU R GL $R B0 JU G0 K0 MU NI STIČNI ""dr už beno poli tič ni delavci"" ne izpolnjujejo kriterijev za oznako novinar,
pač pa znova le za oznako "DRUŽBEN0-P0LITIČNI D€LAV€C" M UR GL SR B0 KAV JAR Ži D0 $0 CIA LIST I Č N0 K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE,
saj te kreature oblajajo in obgrizejo vsakega, ki podvomi v MU RG L JU G0 K0 MU NI $ TIČNO troedinost: TiT0———PAR TI JA———JU G0 SLA VI JA.
Nekaj točk iz prirejenega kodeksa:
"Kodeks vsebuje etične standarde kot usmeritve in ZAVEZO za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebin,
ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja."
Razumete,
usmeritve in ZA VE ZO za delo novinarjev.
Pomagajte si s podobami:
tudi čistilka dela v kirurgiji, a zato še ni kirurginja,
tudi "kulturno napredno bogati" mu$lićkultiji režejo ljudi, a zato še niso kirurgi.

"Novinarsko delo:
- novi na r mora preverjati točnost zbranih informacij ...
- nov in ar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev
- no vina r mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo
- nov-inar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme
- montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine
- novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna
itd.
Ker družbenopolitični delavci F0RUMA21 + 5 7 1 & tavariši ne izpolnjujejo ZAVEZ novinarskega kodeksa,
pravzaprav NITI ENE same samcate zaveze,
seveda NISO UPRAVIČENI do IMENOVANJA novinar,
kakor tudi čistilka v kirurgiji ni upravičena do imenovanja kirurginja,
pač pa so upravičeni do svojega imenovanja, to je uradni JU G0 K0 MU NI STIČ NI naziv
za tovrstne delavce:
"DRUŽB€NOP0LITIČNI D€LAV€C" K0 MU NIS TIČ NE JU G0 SL AVI JE.
Ti LUM PEN PR0 L€ TERI opravljajo dela in naloge,
ki so diametralno nasprotje novinarskega poklica in novinarske zaveze k temu poklicu
("Zasledovanje Resnice in njeno objavljanje ..."),
zato moramo ljudje ob takih MU R GL SR B0 pu$$ijih obvezno zapisati, da gre za:
— tako imenovane DN$-jiće,
— t. i. "novinarčiće"
— psevdoN0VINARJ€
— kvaziN0VI-NAR J€
— KA0novi—NAR J€
— MU R GL N0 vi NAR J€
— JU G0 K0MI no vi nar je itd., pri čemer moramo pojem "novinar" dati obvezno med navednice,
če jih že nočemo imenovati z njihovim uradnim nazivom "DR UŽ BENO PO LITI Č NI DELA VEC K0 MI JU G0S LAV IJE",
ali pa z nazivom "vojaki R€ V0 LUCIJE", kot jih imenuje njihov "večni veliki vodja" tavarjiš MIŁAN怗KŰćANć€,
ali pa "WATCHD0GI", kot si zares pomenljivo ti p$ički sami pravijo,
medtem ko lajajo na ljudi in z repkom mahajo gazdi.
Lajajo na vse, kar je slovenskega
(pravo, pravičnost, resničnost, domoljubnost, svoboda,
skratka na vse, kar predstavlja Človeka in "kulturo življenja" —
mahajo pa z repkom vsemu,
kar predstavlja MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI STIČN0 ""KULT-UR0 $MRTI"" in njene
"maske demokracije":
$__M___C $РЀ_$u$ __Z_Ł___ ZæAB/Z$LĐ P$ IĐ$ TR$ Verniki v Š0LT€$A LĐ$ ...
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
Prej ali slej boste ljudje morali ločiti zrno od pleve. Zrna so zrna, pleve so pleve.
Zrnom ne pravimo pleve in plevam ne pravimo zrna.
SLOVENCI bobu rečemo bob, plevelu pa plevel.
Razumemo?
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
  • krulčan
  • 29.06.2017 08:42:17
Vsekakor (levim) novinarjem ni verjeti. Predolga je bila doba totalitarizma, ko so bili novinarji hlapci režima. Večina novinarjev, ki je končala študij na FSPN ali FDV je levičarjev. Taki so zaradi polstoletnega državnega političnega sistema, zaradi katerega še danes oblastniki preferirajo bivši režim. Zaradi take specifičnosti slovenskega prostora, so levi novinarji POVSEM NEKREDIBILNI. Zastonj se napenjate, levi "novinarji"! Ne zmorete dojeti, da je danes taka Slovenija in bivša Jugoslavija - NENORMALEN svet.
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi