Ministra Počivalška umirijo samo domače telice, 10 jih je, ko ga obkrožijo

Ljubljana, Podčetrtek, 03.07.2017 06:00
"Po tem intervjuju bom šel k svojim desetim telicam (na svoji kmetiji; op. u.), da se malce umirim, ko me bodo obkrožile ... (vir: časopis Dnevnik)"
(Tako Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, med intervjujem za časopis Dnevnik, v katerem je - med drugim - spet govoril netočnosti (beri: neumnosti), kot je ta, da je Magna terna, ki se nam je prikazala.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • radovan
 • 04.07.2017 07:34:01
Če so za počivalška telice sinonim za ženske ali bejbe, se ve v njegovih domačih logih ve, da hodi oplemenjevat telice tudi na hrvaško haha.. res pravi kmečki veljak, ki ima glas, stas in denar, samo nekaj mu manjka.
 • Viktorh
 • 03.07.2017 23:21:01
Vidim rešitev za Zdravka in za Slovence: postane naj pastir. Srečen bo on, mi pa še bolj.
 • kiki43
 • 03.07.2017 14:12:42
Bravo Drugi! Nasmejal si me do solz in v živo predstavil vola "!Bademajstra" v skoku
na eno telico! Žival se mi je v dno duše zasmilila! Upam, da bo agencija za varstvo živali izvedla sankcije ! Telice so še celo mladoletne proti kobilam, ki jih je zlorabljal neki policaj!...
 • MURGLSRBO JUGOKOMUNISTIČNI samozvani WATCHDOGIćI
 • 03.07.2017 12:49:54
Predolga doba JU G0 K0 MU NI $TIČ N€GA totalitarizma povzroča, da ljudje le stežka razumejo, da ni vseeno, kaj človek reče, napiše.
Pojmi imajo pomene, kar pomeni, da nekaj pomenijo, kar pomeni, da z nekim pojmom/besedo/besedno zvezo povemo nekaj o nečem/nekom.
Ni vseeno, kaj in kako.
Če povemo tako, kot je, kot se za Človeka spodobi, potem temu početju pravimo govorjenje RESNICE,
če pa tisto, kar je, z besedami opišemo ravno obratno od RESNICE, temu pravimo NERESNICA
oziroma na kratko LAŽ.
Sledimo?
Ni vseeno, kaj in kako opišemo nekaj, ni vseeno, kaj govorimo.
.
Posiljevanju svojih pionirćetov, kot je to počel prvi med enakimi SR BO ŽI DO JU G0 K0 MU NI STIČNIMI ZL0 ČINCI PROTI ČL0VEŠTVU
tavjariš P€D€R P€D0FIL KLAV€C 0TR0K J0S€PH BR0Z TiT0 ali pa njegova pussi M0$€$ M0SHA PiJAD€,
katerim MU R GL K0 MU NI STIČNA JU G0 SLA VI JA v sLJoveNJijama PRIS€GA V€ČNO ZVESTOBO,
ne pravimo "človekoljubje", "ljubezen do otrok" ...,
ampak ZL0 ČIN PROTI ČL0VEŠTVU, P0SILSTV0, $adizem ...
Sledimo?
.
Kaj pravijo na P0ZITIVN0 SR B SKEM P0RTALU?
Da so RANK0VIćK€, VUK0VIćK€ in ostala deca UDB0* oficira, ki dnevno LAŽEJO, kot pes teče,
menda ""novinarski asi"".
* — UDB-a Uprava Državne Bezbednosti Jugoslavije
= KGB = Komitet (uprava) Gosudarstvenoj (državne) Bezopasnosti (bezbednosti)
.
Ali lahko MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIM LAŽNIVC€M pravimo "novinarji"? NE.
Smemo tem korektno samoimenovanim WATCHD0GIć€M reči "novinarski asi"? NE.
Zakaj ne?
Ker NIS0 N0VINARJI in še toliko manj novinarski asi, torej,
ker bi to bila oziroma je LAŽ
LAŽ pa je ena od temeljnih PROTIČLOVEŠKIH = PROTISLOVENSKIH dejavnosti.
Sledimo.
STALJIN:
"Resnico čuvajo bataljoni LAŽI."
Sledimo.
Poleg vseh mogočih represivnih organov in fizičnih ZL0 ČINOV PROTI ljudem,**
je glavno ""orožje"" K0 MIN TER NI STIČNEGA oz. tu MU R GL SR BO JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA 0KUPATORJA
ravno LAŽ, ki jo dnevno (24 ur na dan) širijo preko medijev, ki so si jih olastninili,
torej spriHVATIzirali, kar prepisali so si lastništvo tako nekoč t. i. imenovanih skupnih podjetij,
ki so sedaj V LASTI, razumemo, V LA$TI, sledimo, LA$TNIKI so,
MU R GL SR BO K0 MU NI STIČ NA JU G0 SLA VIJA je LA$TNICA (VLA$NIK nje) teh medijev:
(D€L0 $.N0VIC€ V€č€R Dn€vnik N€DELJSKI ... pomurski primorske dolenjski gorenski glas list novice ... j@na on@ L€JDI ... MLAĐINA ... i tako dalje do tokija)
vse to J€ V __L A S T I
MU R GL SR BO K0 MU NI STIČ N€ JU G0 SLA VIJ€,
ki je, če že želite uporabljati pojem as, pač združba
LAŽNIVIH asov, P€DR$KIH ass-ov, P€D0FILSKIH askov, M0RILSKIH asića i tako dalje do tokija,
ni pa med njimi tudi enega samega novinarja.
** — Zadevo vam najbolje pojasni glavni urednik DRUŽBEN0—P0LITIČNIH D€LAVC€V JU G0 SLA VI JE v Sloveniji,
in sicer njihov nadrejeni tavjariš MILANć€ KÜćanć€, ki je bil leta in leta, predno so ga nastopili na položaj
PR€D SED NIKA PR€D SED STVA CENT RAL NEGA K0MI TE JA K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE v Slo,
glavni in odgovorni urednik nje, medtem ko je bil recimo P0TRĆ, siceršnji idol S€BA$TJANA J€R€TIćA nje,
njegov pomočnik:
"Za premagovanje sovražnika so dovoljena vsa sredstva, najprej diskvalifikacija, potem likvidacija, pa še fizično, če je potrebno."
.
Poglejmo, zakaj DN€VNIK0VI V€ć€R0VI ... wat ch dø gi ći NISO N0VINARJI.
Pogoj:
izobrazba in/ali opravljanje dela/poklica.
Dva petka šnelkurska pri fejk katedrah fejk milø-sav-lj-evi-ća tako ali tako ne moremo in ne smemo šteti za izobrazbo, ker to pač ni,
ob tem pa večina KU Ž-K0V=WATCHD0GIć€V še "stopnic fdvja ni videla in po njih padala", tako da niti po kakor delno formalnem kriteriju
NE IZPOLNJUJEJO POGOJA ZA IMENOVANJE novinar.
A tudi to ne bi bilo dovolj.
Poleg izobrazbe je tu še NUJNI POGOJ za imenovanje "novinar" — opravljanje novinarskega dela.
To delo predvideva in zahteva dosledno spoštovanje NOVINARSKEGA KODEKSA.
Govorimo o "SPJ Code of Ethics" — gre za kodeks mednarodnega združenja,
kar je kot nalašč za K0 MI IN TER NA CI ONA L C€ oz. MU R GL SR BO WATCH D0GIć€,
vendar pa je ta kodeks v nasprotju s K0MU NI STIČ N0 bitjo,
ki je LAŽ — "Laž je nesmrtna duša K0 MIN TER N€ oz. MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI Z MA".
Zato so si PU D LI C€ v od K0 MU NI STIČN€ JU G0 SLA VIJE okupirani Sloveniji poleg SPJ-kodeksa omislile še svojega,
malce prirejenega posebnim potrebam nepismenih ZV0 D NIK 0V in njihovih pre$$titutk iz F0RUMA___5 -7 -1 & tavarjiši.
Toda tudi po tej različici MU R GL $R B0 JU G0 K0 MU NI STIČNI ""dr už beno poli tič ni delavci"" ne izpolnjujejo kriterijev za oznako novinar,
pač pa znova le za oznako "DRUŽBEN0-P0LITIČNI D€LAV€C" M UR GL SR B0 KAV JAR Ži D0 $0 CIA LIST I Č N0 K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE,
saj te kreature oblajajo in obgrizejo vsakega, ki podvomi v MU RG L JU G0 K0 MU NI $ TIČNO troedinost: TiT0———PAR TI JA———JU G0 SLA VI JA.
Nekaj točk iz prirejenega kodeksa:
"Kodeks vsebuje etične standarde kot usmeritve in ZAVEZO za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebin,
ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja."
Razumete,
usmeritve in ZA VE ZO za delo novinarjev.
Pomagajte si s podobami:
tudi čistilka dela v kirurgiji, a zato še ni kirurginja,
tudi "kulturno napredno bogati" mu$lićkultiji režejo ljudi, a zato še niso kirurgi.

"Novinarsko delo:
- novi na r mora preverjati točnost zbranih informacij ...
- nov in ar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev
- no vina r mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo
- nov-inar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme
- montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine
- novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna
itd.
Ker družbenopolitični delavci F0RUMA21 + 5 7 1 & tavariši ne izpolnjujejo ZAVEZ novinarskega kodeksa,
pravzaprav NITI ENE same samcate zaveze,
seveda NISO UPRAVIČENI do IMENOVANJA novinar,
kakor tudi čistilka v kirurgiji ni upravičena do imenovanja kirurginja,
pač pa so upravičeni do svojega imenovanja, to je uradni JU G0 K0 MU NI STIČ NI naziv
za tovrstne delavce:
"DRUŽB€NOP0LITIČNI D€LAV€C" K0 MU NIS TIČ NE JU G0 SL AVI JE.
Ti LUM PEN PR0 L€ TERI opravljajo dela in naloge,
ki so diametralno nasprotje novinarskega poklica in novinarske zaveze k temu poklicu
("Zasledovanje Resnice in njeno objavljanje ..."),
zato moramo ljudje ob takih MU R GL SR B0 pu$$ijih obvezno zapisati, da gre za:
— tako imenovane DN$-jiće,
— t. i. "novinarčiće"
— psevdoN0VINARJ€
— kvaziN0VI-NAR J€
— KA0novi—NAR J€
— MU R GL N0 vi NAR J€
— JU G0 K0MI no vi nar je itd., pri čemer moramo pojem "novinar" dati obvezno med navednice,
če jih že nočemo imenovati z njihovim uradnim nazivom "DR UŽ BENO PO LITI Č NI DELA VEC K0 MI JU G0S LAV IJE",
ali pa z nazivom "vojaki R€ V0 LUCIJE", kot jih imenuje njihov "večni veliki vodja" tavarjiš MIŁAN怗KŰćANć€,
ali pa "WATCHD0GI", kot si zares pomenljivo ti p$ički sami pravijo,
medtem ko lajajo na ljudi in z repkom mahajo gazdi.
Lajajo na vse, kar je slovenskega
(pravo, pravičnost, resničnost, domoljubnost, svoboda,
skratka na vse, kar predstavlja Človeka in "kulturo življenja" —
mahajo pa z repkom vsemu,
kar predstavlja MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI STIČN0 ""KULT-UR0 $MRTI"" in njene
"maske demokracije":
$__M___C $РЀ_$u$ __Z_Ł___ ZæAB/Z$LĐ P$ IĐ$ TR$ Verniki v Š0LT€$A LĐ$ ...
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
Prej ali slej boste ljudje morali ločiti zrno od pleve. Zrna so zrna, pleve so pleve.
Zrnom ne pravimo pleve in plevam ne pravimo zrna.
SLOVENCI bobu rečemo bob, plevelu pa plevel.
Razumemo?
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • KAPIBARA
 • 03.07.2017 12:45:31
@pravapot
Tudi ljubiteljem govedi, se slabo piše:
http://m.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/krava-v-bohinju-zensko-stisnila-do-smrti
 • torpedo
 • 03.07.2017 11:37:12
Super kadrovanje.Imamo gospodarskega ministra pastirja po srcu.Za posrat.
 • dsya
 • 03.07.2017 11:28:16
kakšna izjava enega ministra, govedar ...!!!!
 • krulčan
 • 03.07.2017 11:01:16
Počivalnik! V Sloveniji imaš pravi raj za telice. Včasih po forumih preberem odlične prispevke znorenih telic. Nekatere telice so tako obnorene, da so tvoje domače telice pravi primerek tapravih telic.
 • biggbrader
 • 03.07.2017 09:08:35
Teliček.
 • pravapot
 • 03.07.2017 09:05:44
Baričević je imel pse, da so ga umirili, Počivalšek ima pa telice. No, le te niso tako nevarne za njegovo življenje, kot je bilo to v primeru Baričević.
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Zdravko Počivalšek
Vstop v galerijo slik