Janez Zemljarič še vedno gradi otok pred Izolo. In Cerar ga podpira.

Ljubljana, 05.07.2017 06:00
"Gre za idejo - staro že več kot 10 let - gradnje centra za razvoj Sredozemlja pri Izoli ... Vrednost projekta znaša okoli milijardo evrov. Zdaj imamo tudi podporo predsednika vlade Mira Cerarja in seveda podporo lokalnih občin. V projekt je vključena celo gradnja otoka - z zemljino, ki bi jo odkopali iz tunelov, predvidenih pri gradnji ceste proti Hrvaški ... (vir: Mladina, Intervju 2017)"
(Tako Janez Zemljarič, nekdanji politik in bivši visoki uslužbenec zloglasne Službe državne varnosti, danes poslovnež, na vprašanje, s čim se zdaj konkretno ukvarja ...)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • Baron Mullhausen
 • 05.07.2017 17:33:19
Tonin Senici:
- mislim, da je tale naš Gašper Tič peder.
- zakaj tako misliš?
- njegov k... ima okus po dreku!
 • KAPIBARA
 • 05.07.2017 15:29:37
@mujo
Pa ne samo tega ( od te združbe)
 • MUJO
 • 05.07.2017 13:47:03
Me firblc mantra,če bodo pokopali Zemljariča z vojaškimi častmi... Prvogovorec bo baje Kučan ...
 • POLITIKA = delo/skrb za POLIS = POLITEJO = državo
 • 05.07.2017 11:48:48
A je zloglasni (wtf?) že crknu, da je nekdanji politik?
Ali ne dela več ZA POLIS = POLITEJO = DRŽAVO MU R GL SR BSKO K0 MU NI STIČ NO JUG 0 SLAVIJO????
A je JU G0 K0 MU NI STIČNA ZL0 ČIN SKA služba = UDB@* izpuhtela
in si ni spriHVATIzirala cele izolske obale z ladjedelnico vred a i šire?
A tavjariš ne vodi posle DRŽAVNE BOLNICE = Kliničnega centra a i šire nje?
Kdo je lastnik revije MLAĐINA? La$tnica je UDB@=
=UPRAVA DRŽAVNE BEZ BED NO STI Jugoslavije = Komitet (K) Gosudarstvenoy (G) Bezopasnosti (B)
= kao prevedeno v slo nje "Služba državne varnosti"
(btw, "služba" je samo v MU R GL JUGO SR BI JAN CALJSKEM jeziku lahko prevod za upravo/komitet nje),
ud organizacije, ki je DOKAZANO, torej de iure in de facto ZL0 ČIN SKA K0 MU NI STIČ NA T€R0RISTIČNA organizacije
MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIH ZL0 ČIN CEV PROTI ČL0VEŠTVU.
Razumemo?
Sledimo?
Joj, veš tist zloglasna služba ...
Kje naj ljudje izvejo, zakaj je tista služba pri tebi "na slabem glasu"?
Kam morajo po dodatne informacije?
Kaj je naloga novinarja?
.
.
Država = POLIS = POLITEJA. Naša DRŽAVA=POLIS=POLITEJA je SLOVENIJA = s poosebitvijo (=metaforično) smo to mi vsi.
Pojem P0LITIKA pomeni delo za P0LIS, skrb za P0LITEJO = državo.
Zato je tudi pri uporabi pojma P0LITIKA nujno povedati, za katero državo,
za katero P0LITEJ0 dela nek P0LITIK.
Naprimer:
-ali za ZL0 ČIN SKO L0P0VSKO M0RILSKO p€drsko p€dofilsko pa$jejeb$ko MU R GL SR B SKO K0 MU NI STIČNO JUG0SLAVIJO,
kot je primer politika=delavca za državo MU R GL K0 MU NIS TIČNO JU GO SLAVIJO tavjariša Z€MLJARIćA
-ali
pa
DELO ZA za pošteno, pravično, resnicoljubno, pravno, človeku prijazno Slovenijo=
= SLOVENSKA POLITIKA.
.
Sicer pa je država pravni okvir, je pojem, ki torej samo je, obstaja.
Država Slovenija JE trenutno OKUPIRANA,
okupator je MU R GL SR B0 K0 MIN TER NI STIČNI oddelek imenovan oz. samoimenovan
K0 MU NI ST IČNA PA RT I JA JUG 0 SLA VI JE.
Te ZL0 ČIN SKE kreature imajo še številna druga imena za svoje vsakokratne "N0V0—OBRAZN€ "maske:

včasih so se sami predstavljali kot "smrtni neprijatelji", danes pa to počno predvsem "v zavetju Gruč€ in T€M€",
v javnosti pa uporabljajo svoje "N0V0-0BRAZNE" ""maske"" d€mokracije:
S--M--C ____ S--D ____ D--e--S--U--S ____ Z--L ____ Z--a--A--B ____ Ve-r-jame-m v Š0LTE$A ____ P--S -P=zitivna sr-bi.ja nje ...
Vse to je ena in edina MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA PA RT I JA JUG 0 SLA VI JE.
.
Torej,
ko govorimo o delavcih=POLITIKIH, ki delajo za neko državo=POLIS=POLITEJO,
moramo nujno povedati, ZA KATERO državo = za kateri P0LIS = za katero P0LITEJ0 delajo!
.
Tavjariš zloglasni DELA (dela nje), in še kako dela nje, gradi otok, pozidava izolsko obalo, vodi finance KLINIČNEGA CENTRA ...
dela nje, ni nekdanji delavec POLISA=POLITEJE=DRŽAVE MU R GL SR B BSKO K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VI JE,
ampak tukaj in zdaj (v OKUPIRANI Sloveniji) DELA ZA svoj JU G0 K0 MU NI STIČNI POLIS=POLITEJO=DRŽAVO JU G0 SLA VIJO
in to tako,
da ROPA in UNIČUJE Slovenijo, kar je cilj teh kreatur.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
SĐ je torej po vseh pravnih in stvarnih normah (de iure in de facto) "pravna oseba" K0 MUN ISTI Č NA –PA R TI JA Jugø$lavije v Sloveniji.
.
Preimenovanja:
K0 MU NI $TIČ NA —PAR TI JA —JU G0 SLA VI JE > Z.K.J (Zveza K0 MUN I ST 0V Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zv€za kømuni$tov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($0¢ial demokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($0¢ialni demøkrati).
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina MUR GL —SR BO _JU G0 _K0 MI N TER NI STIČ NA _PA RT IJA _JU G0 $LA VIJE.
.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • uvus
 • 05.07.2017 11:17:33
kakšen morilski pogled, te gnide....
 • pravnik bavcon
 • 05.07.2017 10:05:49
To svi-njo morilsko bi morali takoj prisiliti, da pove za vse umore, vso svinjarijo UDBE, vse kraje oz kje je skrit denar od slovenskega naroda! Z drugim svi-njak-arjem, kućanom sta naredila slovenskemu narodu nepopravljivo škodo in za ta dva, bi morali uvesti nazaj smrtno obsodbo!
 • Če bo ploščato, bodo vile....
 • 05.07.2017 09:56:44
Vsak po svoje kar tako nabijate, ne da bi počakali, da vam o tej in o drugih rabotah PRAVI123 nalije čistega vina.
 • cox
 • 05.07.2017 08:09:53
Zemljarič. Morilec, ki bi moral za svoja hudodelstva odgovarjati in biti sodno procesuiran. Nismo normalna, še najmanj pa pravna država, zato je razbojnik pri devetdesetih še kar lobist in poslovnež. Cmerar. Ni prav bistrega uma in duha, a se vztrajno uči in napreduje. Strici krvavih rok, ki so ga nastavili, so mu velik vzor in avtoriteta, ki se brezpogojno spoštuje. Če bandi ne bo uspelo z drugim tirom, bodo gradili otok v Izoli, morda celo tri, če jim bodo Hrvati odstopili del morja. Predlagam, da se otok zgradi in nameni kot nagrada za življenjsko delo mafijskemu botru. Namesto Viktorja.
 • drugo
 • 05.07.2017 07:42:23
To pa je izjava stoletja- imam podporo Cmerarja. Ja,kdo pa ga je nastavil in mu diktira kako in kaj,hahahahahaha.....
 • CKZKS
 • 05.07.2017 07:40:48
Bandit dela vse, izkljucno v dobrodelne namene in za dobrobit naroda, kenede...
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Janez Zemljarič
Vstop v galerijo slik