Ljudmila Novak. Če bo kandidatura polom, jo lahko še pravočasno zamenjajo.

Ljubljana, 09.08.2017 07:00
"Njene (Ljudmile Novak; op. a.) možnosti za zmago v predsedniški tekmi so približno enake možnostim nogometnega kluba Aluminij iz Kidričevega, da postane prvak Slovenije. Seveda pa to še zdaleč ne pomeni, da kandidatura nima smisla. Pravzaprav je odličen lakmusov papir pred parlamentarnimi volitvami.
... Če ji bo uspelo dobiti več kot deset odstotkov glasov, bo to zelo dober temelj za parlamentarne volitve, če pa bo doživela polom z vsega par odstotki, jo lahko še pravočasno zamenjajo ... (vir: Slovenske novice)"
(Tako Matej Lahovnik, nekdanji minister in profesor ekonomije na ljubljanski Ekonomski fakulteti, o kandidaturi Ljudmile Novak, predsednice Nove Slovenije, za predsednico države. )
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • macek
 • 10.08.2017 19:37:51
Portali so polni srbskega cigana. Bi bilo pa boljše če bila polna Ljubljanica, ali pa bi bil on poln .............
 • Mefisto
 • 10.08.2017 12:29:59
Polo06, prjatu neumni, hočeš reči, da so bili izvoljeni samo sodniki po meri sleparske, prevarantke, krivične in plenilske levice?
 • CKZKS
 • 10.08.2017 08:33:15
Zamenjali, ali nastavili "svoje"?
 • polo06
 • 10.08.2017 07:28:40
Kaj bo sedaj z idolom, ko so zamenjali ustavne sodnike? Bo Matoz premalo?
 • macek
 • 09.08.2017 23:16:37
Ja @cox, se popolnoma strinjam.
Si ali šiš,ali miš, netopir je pa nekaj vmes. Reče se mu drugače, šišmiš.
 • cox
 • 09.08.2017 15:47:57
Moti, ker je Nova Slovenija, mafiji na oblasti prijazna opozicija. Moti, ker se s temi ljudmi krvavih rok, normalno komunicira, celo sklepa kravje kupčije in dela usluge. Treba se je odločiti, kam kdo paše. Ne more pa nekdo biti dopoldan v cerkvi, popoldan pa v Zvezdi s kriminalci ob kremni rezini. Osebno razumem komike in klovne, ki se borijo za vsakdanji kruhek kot vedo in znajo, največkrat pa ne znajo. Novakova bi v tem pogledu morala imeti nekoliko bolj urejena stališča, sploh pa jasnein čiste življenjske nazore, če hočete politično prepričanje. Priznali ali ne, Ljudmila je edini resni kandidat, česar pa bebavo volilno telo ne bo prepoznalo. Pri parlamentarnih volitvah, kandidati in stranke niso pomembni, še manj volilci. Tam mafija sama odredi, komu gre kaj. Mafijski boter potrebuje še en mandat. In imel ga bo.
 • macek
 • 09.08.2017 14:27:43
Ludamila, drek zapakiran v svetleči celovan.
 • pravnik bavcon
 • 09.08.2017 10:36:55
Nadškof Zore, zakaj se cerkev ne distancira od ljudi kot so peterle, podobniki, pokojni zagožen-SLS, tonin in novakova, saj vsa ta našteta imena poleg še marsikoga delajo za kučanovo mafijsko svin-jarijo, ki namensko uničujejo slovenski narod? G. novakova in ostali našteti, ste pokvarjena krmača, ki smrdi po kućanovem scanju že od daleč!
 • MURGL srbo kaviar-žido JUGOKOMUNISTIČNA okupacija
 • 09.08.2017 10:26:25
Ja, če C€NT RAL NI K0 MI T€
MU R GL SR B0 RVA CKO JU G0 K0 MU NI STIČN€ KAV_JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ N€
K0 MI PAR TI JE ne določi svoje ljudamile za zmagovalko,
pač ne more biti 40 dni pred štetjem prešteteta,
kot so "u MU R GL AMA prešteli BARBI€ P0HARA B0RATA, $€R€0RSKOG pingića in LĐ$—CM€R0 nje.
Aluminij tu ne igra vloge.
Lahko pa bi LA H0 V NIK povedal,
da dokler bo STRNIŠČE zvezdnato (ST€RN-talsko KIDRIć€VSK0) JU G0 K0 MU NI STI ČNI LAG€R,
pač v SLoveniji ne bo svobode za vse ljudi.
Onanirčkanja o bodočih glasovih ljudamilice so onanirčkanja.
Dejstva = fakte = RESNICO rabimo,
ne pa
kaj bo, če bo, ko bo najljepš č€furska JU Go K0 MU NI STIČ NA ekipa na svet iz najljepš mest na svet
zmagala ƀMPIJON$ LIG nje.
.
Za Aluminij lako ćemo nje.
.
.
Nekaj dejstev.
.
DN€VNIK je """v LASTI""", razumemo, ""v lasti"", še enkrat
v lasti F0RUMA21, torej v lasti
MU R GL SR B0 RVACK0 KAV JAR ŽI DO skratka JU G0 K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE.
Sledimo?
.
(((( D€L0 DN€VNIK N€D€LJ$KI V€č€R ... MŁADINA jane obrazi lejdi sjuzi ...
gorenjski prekmurski dolenjski primorske novice glasovi listi ...
ZARE$—SĐ—svet24 ...
vse to je V LASTI F0RUMA21,
je torej ""V LASTI"" K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE v Sloveniji,
"T€lemach" je V LASTI taiste K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE —v $rbiji nje—
P00P-kanalizacija je v lasti "oaznega nabiralnika" K0 MI NT ERNE ...,
jo pa ravnokar prepisujejo na T€L€mach nje),
—$afti je slamnati nabiralnik v ITA, žurnal24 v Avstriji ... vse to je V LASTI UDB€=
=
UDB-@ = Uprava državne bezbednosti Jugoslavije = K G B — kamitet gosudarstvenoj bezopasnosti.
...
.
Zmoremo otroci JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA S0 CIA LI Z MA razumeti koncept LASTNIŠTVA?
Naći VLASNIŠTVA nje.
Zato je seveda res, da to MU R GL SR B0 RVA CK0 KAV JAR ŽI DO skratka JU G0 K0 MU NI STIČ N0 agitpropagandno trobilo
objavlja LAŽI in izvaja MEDIJSKE UM0RE po direktivah C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA,
kajti taka so ""dela in naloge" uradno imenovanih
"JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcev"* -
tak je uradni naziv
MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIH mekano¢urnih pu$$i pre$$titutk,
ki si celo sami pravijo, so torej SAMOIMENOVANI WAT CH D0 GIćI - P$i čuvaji tekovina JU G0 K0 MI R€ V0 LU CI J€,
medtem pa jim njihov nadrejeni
tavjarjiš predsednik predsedstva C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE,
ki je de iure in de facto tudi zamrznjeni PREDSEDNIK formalno-pravne naslednice
K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE v Sloveniji, torej
zamrznjeni predsednik __S__D-ja,
torej tavjarjiš MILANć€ KŰćANć€ jim pravi
""V0JAKI R€ V0 LUCIJE"":

"Družbenopolitični delavec je namreč vojak R€ V0L UCI JE."

----------
* - - pojem "DRUŽB€N0P0LITIČNI D€LAV€C" je uradna MU R G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA oznaka za nepismene pisunćije,
svojčas v glavnem KUM R0 VAČKE i MU R GA LJ SKE šnelkursađje,
danes pa premorejo v svojih vrstah celo nekaj fejk-diplomantov, tatinih sinćeta,
ritard deteta kao-vojnih lica nje sa kupljenim diplomama nje,
ki jih C€NT RAL NI _K0 MI T€ nastopi po medijih, ki so v lasti MUR G L K0 MU NI ST IČ N€ PA RT I JE JUG 0 SLA VI JE:
P0TIć, $AVIć, D€LIć, RANK0V, IV€LJA, VUK0VIć, P€R0VIć, P€TK0VIć, CRNK0VIć i tako dalje do tokija nje.
K0 MU NI Z€M je KAV_JAR ŽI D0 agenda "Novega svetovnega reda",
je projekt "smrtnih neprijatelja ljudi" za iztrebljanje pokončnih ljudi,
$€RBUS0VANJ€ pa je, kot pove že staro ime samo
((( nomen est omen — $€RBU$ je $€R-BU$ nje, za $€rbusa rojen, bića vajen in željan,
""Gospodar se menja (turek > K0 MIN TER NA, btw, turek je sicer podjemnik K0 MIN T€R N€ nje)
nastavljanje dupeta gazdi, brisanje tazadne gazdi, skratka ukrivljen hrbet in njegov podaljšek pa ostane,
in bo ostal za vekomaj, ker je hrbet $€RBU$A skrivljen, biča vajen in željan!
.
Govorimo o ŽI D0 KAV JAR Ć€TIH, obrezanćkih, serbusćkih,
serbijacaljćkih, mekanim curicama,
o JU G0 KOMU NI STIH, o MU R GA LJ ć€TIH ...
ki
opravljajo svoje delo za JU GO SLA VIJO,
vedno so ga in vedno ga bo - do konca svojih pasjih=WATCD0GIćEVSKIH dni.
Tako tudi prisegajo u ST0ŽICAMA, u ST0ŠCAH nje:

——Ev-iva com mu nismo (prevod: NAJ ŽIVI Z L0 ČIN NAD ČL0 VE ŠTVOM)
——BA DI €RRA R0$$A la tri om fera (Rdeča zastava bo zmagala!)
——dru-že TiT0 mi ti se ku nemo, da sa tvoga puta ne skre nemo!
——dru-že TIT0 mi ti se ku ne mo, po_bedi_t ćemo!
Prevod:
Dragi tavjariš P€ D€ RASTI P€D0FIL TiT0,
prisegamo ti, da ti bomo vedno nastavljali rito
in da s tvoje ZL0 ČIN SKE poti ne bomo skrenili.
Prisegamo ti, zmagali bomo!
Sledimo?
Poznamo te "NOV0-0BRAZNE" "maske demokracije" MU R GL SR B0 RV AC K0 KAV JAR ŽI D0 skratka
K0 MU NI STIČ NE JU G0 SLA VI JE?

Včasih so se častilci $at-ani-stične ""kulture smrti"" kot taki celo javno predstavljali, danes pa to počno predvsem "v zavetju Gruč€ in T€M€",
v javnosti pa uporabljajo svoje "N0V0-0BRAZNE" ""maske"" d€mokracije:
S--M--C ____ S--D ____ D--e--S--U--S ____ Z--L ____ Z--a--A--B ____ Ve-r-jame-m v Š0LTE$A ____ P--S -P=zitivna sr-bi.ja nje ...
Vse to je ena in edina MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA PA RT I JA JUG 0 SLA VI JE.
.
.
Za razliko od S€RBU$N€GA $€RBUS0VANJA in nastavljanja dupeta JU G0 K0 MU NI STIČ NI oz. K0 MIN T€R nI STČ NI gazdi,
pa smo tu še ljudje,
pokončni ljudje,
ki spoštujemo prastare SL0VENSKE navade, običaje, smernice, kulturo):
-poštenost,
-pravičnost,
-resnicoljubnost,
-prijateljstvo do ljudi,
-domoljubnost,
-rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SL0VENSKIH ODLIK, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
Takšno je torej DELO ZA SLOVENIJO,
delo ZA SLOVENIJO, ki sledi SL0VENSKIM VREDN0TAM - torej SLOVENSKA POLITIKA (SDS=Janša ..., Odbor2014=Primc ...
in vsi ostali pošteni ljudje,
ki sledijo prastarim slovenskim navadam.
.
.
Ljudej se morate naučiti ločevati med LJUDMI in SAMOIMENOVANIMI "smrtnimi neprijatelji ljudi",
kot si zamaskirane MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČN€ kreature celo same pravijo.
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Mefisto
 • 09.08.2017 08:05:09
Če bo nadaljevala tako kot je nastopala zadnja leta, bo kandidatura seveda neizogiben polom.
Za kristjana se ne spodobi, da sklepa kakršnekoli kravje kupčije s sleparsko, prevarantsko, plenilsko in brezbožno levico, ki prizna edinega Boga, ki v NLB svoj oltar ima.
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Ljudmila Novak in Alenka Bratušek
Vstop v galerijo slik